User:Rraidmet

From ICO wiki
Revision as of 22:30, 16 October 2011 by Rraidmet (talk | contribs) (Created page with '=Erialatutvustuse aine arvestustöö= Autor: Randel Raidmets<br> Esitamise kuupäev: 16 oktoober 2011 ==Essee== Siia tuleb essee tekst. Esimesest loengust sain teada ... ==Õpi…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Randel Raidmets
Esitamise kuupäev: 16 oktoober 2011

Essee

Siia tuleb essee tekst. Esimesest loengust sain teada ...

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus A

Kukkusid eksamil läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik eksamit teha? Kellega kokkuleppida, et eksamit teha? Kuidas toimub järeleksamile registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus

Kuidas edasi?
Uurida välja tähtajad, millal toimuvad korduseksamid. Korduseksamite tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga. Kordussoorituste ajakava avaldatakse ÕIS-i rubriigis “Minu asjad” ja õppehoone 2. korruse teadetetahvlil. Valida endale välja sobiv aeg ja teha eksam uuesti.

Kaua on võimalik eksamit teha?
Kui õppur ei saanud eksamil positiivset tulemust, võib ta sooritada korduseksami kahe semestri jooksul pärast aine õpetamissemestri lõppu.

Kellega kokkuleppida, et eksamit teha?
Tuleks kontakteeruda õppejõuga, et saada teada, kas kordus soorituseks tuleb teha ka lisa- ülessandeid või mitte. Samuti tuleb võtta ühendust õppeosakonnaga.

Kuidas toimub järeleksamile registreerimine?
Peab ennast õppeosakonnas eksamile või arvestusele registreeruma.


Mis on tähtajad?
Kordussooritusele on võimalik registreeruda kordussooritusest üle-eelmise tööpäeva lõpuni vastavalt õppeosakonna vastuvõtuaegadele.

Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?
Kui õpid REV õppekohal, tuleb maksta kordussoorituse tasu 13 € EITSA kontole. RE tudengile on kordussooritused tasuta.

Küsimus 3

Sul on olemas varasem töökogemus, mida sa tahad kasutada õppeainete arvestamisel (VÕTA). Millised on tegevused? Millised on tähtajad?

Vastus

VÕTA saamiseks pean tegema järgmised tegevused ...