User:Sniinepu

From ICO wiki
Revision as of 22:52, 23 October 2013 by Sniinepu (talk | contribs) (Created page with "=Erialatutvustuse aine arvestustöö= Autor: '''Sandra Niinepuu'''<br> Esitamise kuupäev: 24. oktoober 2013 ==Essee== Siia tuleb essee tekst. Esimesest loengust sain teada ... …")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Sandra Niinepuu
Esitamise kuupäev: 24. oktoober 2013

Essee

Siia tuleb essee tekst. Esimesest loengust sain teada ...

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus A

Kukkusid eksamil läbi. Kaua on võimalik eksamit järele teha? Kellega kokkuleppida, et järeleksamit teha? Kuidas toimub järeleksamile registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigi finantseeritaval (RF) õppekohalkohal? Palju maksab, kui oled tasulisel (OF) õppekohal kohal?

Vastus

Korduseksamit saab sooritada kahe semestri jooksul pärast aine õpetamissemestri lõppu. "Korduseksamite tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud ajakavaga." (5.3.6) Korduseskamile pääsemise tingimused määrab õppeaine programm (5.3.2). Õppuril on õigus kolmele (ehs siis 2 järeleksamit) eksamisooritusele (5.2.12). Kordusarvestust saab teha kuni ülejärgmise semestri punase joone päevani (5.4.4). "Korduseksamid ja -arvestused on REV/tasulisel õppekohal õppijatele tasulised. Tasu suurus kehtestatakse rektori käskkirjaga ja arve kuvatakse ÕISis." (5.2.7) Tasuta õppekohal on tasuta. Aine korduv deklareerimine on kõigile tasuline (5.1.13).

Küsimus 2

Mis on need tegevused, mis tuleb teha enne punase joone päeva? Panna kirja vähemalt neli (4) võimalikku tegevust.

Vastus

Enne punase joone päeva tuleb (1) koostada ja (2) kinnitada ÕISis algava semestri õpingukava. (3.2.1) Teistest EIK õppekavadest või külalisüliõpilasena teiste kõrgkoolide akrediteeritud õppekavadest aineid valides tuleb (3) need õppeosakonnas registreerida enne punase joone päeva (3.1.1). Kuni punase joone päevani saab (4) esitada avaldust akadeemilisele puhkusele minekuks (6.1.3.4). Akadeemiline liikumine (5) võib toimuda enne punase joone päeva.

Ülesanne

Kui mitme EAP ulatuses tuleb õppekulud osaliselt hüvitada aasta lõpuks, kui esimese semestri lõpuks on olemas X EAPd ja teise semestri lõpuks Y EAPd? Kui suur on teile esitatav arve? X ja Y väärtused võtke allpool olevast tabelist selliselt, et X väärtus on teie üliõpilaskoodi eelviimane number ja Y üliõpilaskoodi viimane number. x=28, y=21

Vastus

Õppeaasta algab septembris, 1. aasta lõpuks ei ole tekkinud mingit hüvitamise kohustust. Järgneval semestril jääb puudu 6 EAP-d, mille eest tuleb tasuda 50 € 1 EAP eest sellele järgneval semestril ehk uuel sügissemestril. 2. aasta lõpuks (oktoobris) tuleb seega tasuda 300 €. http://www.itcollege.ee/tudengile/finantsinfo/

Viited

Eesti Infotehnoloogia Kolledži õppekorralduse eeskiri (ÕK) [1] Finantsinfo [2] Smith, Jacquelyn (22.2.2013). 14 Things Successful People Do On Weekends. Forbes. [3]

[[Category:]]