Difference between revisions of "User:Vtaevere"

From ICO wiki
(Õpingukorralduse küsimused ja ülesanded)
(Õpingukorralduse küsimused ja ülesanded)
Line 14: Line 14:
 
2) Kellega kokku leppida?
 
2) Kellega kokku leppida?
  
V: Õppejõuga (5.3.6)
+
V: Õppejõuga (<ref> [http://www.itcollege.ee/tudengile/eeskirjad-ja-juhendid/oppekorraldus-eeskiri/#eksamid]</ref> 5.3.6)
  
 
3) Kuidas toimub kordussooritusele registreerimine?
 
3) Kuidas toimub kordussooritusele registreerimine?
  
V: Korduseksami ja -arvestuse puhul ÕISis. (5.2.8.1.)
+
V: Korduseksami ja -arvestuse puhul ÕISis. (<ref> [http://www.itcollege.ee/tudengile/eeskirjad-ja-juhendid/oppekorraldus-eeskiri/#eksamitekorraldus]</ref> 5.2.8.1.)
  
 
4) Mis on tähtajad?
 
4) Mis on tähtajad?
  
V: Registreerumise ja soorituse vahele peab jääma vähemalt 2 tööpäeva. (5.2.8.1.)
+
V: Registreerumise ja soorituse vahele peab jääma vähemalt 2 tööpäeva. (<ref> [http://www.itcollege.ee/tudengile/eeskirjad-ja-juhendid/oppekorraldus-eeskiri/#eksamitekorraldus]</ref> 5.2.8.1.)
  
 
5) Kui palju maksab, kui oled RF õppekohal?
 
5) Kui palju maksab, kui oled RF õppekohal?
  
V: Tasuta. (5.2.7)
+
V: Tasuta. (<ref> [http://www.itcollege.ee/tudengile/eeskirjad-ja-juhendid/oppekorraldus-eeskiri/#eksamitekorraldus]</ref> 5.2.7)
  
 
6) Kui palju maksab, kui oled OF õppekohal?  
 
6) Kui palju maksab, kui oled OF õppekohal?  
  
V: Korduseksamid ja -arvestused on OF õppijatele tasulised. Tasu suurus kehtestatakse rektori käskkirjaga ja arve kuvatakse ÕISis. (5.2.7)
+
V: Korduseksamid ja -arvestused on OF õppijatele tasulised. Tasu suurus kehtestatakse rektori käskkirjaga ja arve kuvatakse ÕISis. (<ref> [http://www.itcollege.ee/tudengile/eeskirjad-ja-juhendid/oppekorraldus-eeskiri/#eksamitekorraldus]</ref> 5.2.7)
  
 
'''Küsimus 1'''
 
'''Küsimus 1'''
Line 38: Line 38:
 
1) Millised on tegevused ja mis ajaks?
 
1) Millised on tegevused ja mis ajaks?
  
V: Tuleb täita EIK sisese akadeemilise liikumise vorm hiljemalt 1 tööpäev enne punase joone saabumist. Vorm tuleb saata õppeosakonna rektorile, vabas vormis, kirjalikult. (7.2.1)
+
V: Tuleb täita EIK sisese akadeemilise liikumise vorm hiljemalt 1 tööpäev enne punase joone saabumist. Vorm tuleb saata õppeosakonna rektorile, vabas vormis, kirjalikult. (<ref> [http://www.itcollege.ee/tudengile/eeskirjad-ja-juhendid/oppekorraldus-eeskiri/#akadeemilineliikumine]</ref> 7.2.1)
  
 
2) Kas deklareeritud, kuid tegemata jäänud valikaine tuleb kolledži lõpetamiseks tingimata sooritada?
 
2) Kas deklareeritud, kuid tegemata jäänud valikaine tuleb kolledži lõpetamiseks tingimata sooritada?
  
V: Ei tule, eeldusel, et õppeaine maht on täidetud. (1.3.6)
+
V: Ei tule, eeldusel, et õppeaine maht on täidetud. (<ref> [http://www.itcollege.ee/tudengile/eeskirjad-ja-juhendid/oppekorraldus-eeskiri/#alused]</ref> 1.3.6)
  
 
3) Millega pean arvestama, deklareerides valikaineid üle õppekavas ette nähtud mahu?
 
3) Millega pean arvestama, deklareerides valikaineid üle õppekavas ette nähtud mahu?
  
V: Kui deklareerin aineid üle ette nähtud mahu, siis pean maksma iga EAP eest, mis üle läheb. (3.1.8)
+
V: Kui deklareerin aineid üle ette nähtud mahu, siis pean maksma iga EAP eest, mis üle läheb. (<ref> [http://www.itcollege.ee/tudengile/eeskirjad-ja-juhendid/oppekorraldus-eeskiri/#oppuroigus]</ref> 3.1.8)
  
 
''' Ülesanne '''
 
''' Ülesanne '''

Revision as of 05:22, 19 October 2016

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Essee

Õpingukorralduse küsimused ja ülesanded

Küsimus B

Kukkusid arvestusel läbi. Kaua on võimalik arvestust järele teha? Kellega kokku leppida, et kordussooritust teha? Kuidas toimub kordussooritusele registreerimine? Mis on tähtajad? Kui palju maksab, kui oled riigi finantseeritaval (RF) õppekohal? Kui palju maksab, kui oled tasulisel (OF) õppekohal?

Vastused

1) Kaua on võimalik arvestust järele teha?

V: Õigus kordussoorituseks (arvestus, eksam) kehtib ülejärgmise semestri punase joone päevani arvates aine õpetamissemestrist. ([1] 5.2.12.)

2) Kellega kokku leppida?

V: Õppejõuga ([2] 5.3.6)

3) Kuidas toimub kordussooritusele registreerimine?

V: Korduseksami ja -arvestuse puhul ÕISis. ([3] 5.2.8.1.)

4) Mis on tähtajad?

V: Registreerumise ja soorituse vahele peab jääma vähemalt 2 tööpäeva. ([4] 5.2.8.1.)

5) Kui palju maksab, kui oled RF õppekohal?

V: Tasuta. ([5] 5.2.7)

6) Kui palju maksab, kui oled OF õppekohal?

V: Korduseksamid ja -arvestused on OF õppijatele tasulised. Tasu suurus kehtestatakse rektori käskkirjaga ja arve kuvatakse ÕISis. ([6] 5.2.7)

Küsimus 1 Teisel või kolmandal õppeaastal avastad, et teine õppekava sobib paremini ja sa otsustad õppekava vahetada. Millised on tegevused ja mis ajaks tuleb need teha, et vahetada õppekava? Kas deklareeritud, kuid tegemata jäänud valikaine tuleb kolledži lõpetamiseks tingimata sooritada? Millega pean arvestama, deklareerides valikaineid üle õppekavas ette nähtud mahu (sh. deklareeritud, kuid sooritamata jäänud valikained)?

1) Millised on tegevused ja mis ajaks?

V: Tuleb täita EIK sisese akadeemilise liikumise vorm hiljemalt 1 tööpäev enne punase joone saabumist. Vorm tuleb saata õppeosakonna rektorile, vabas vormis, kirjalikult. ([7] 7.2.1)

2) Kas deklareeritud, kuid tegemata jäänud valikaine tuleb kolledži lõpetamiseks tingimata sooritada?

V: Ei tule, eeldusel, et õppeaine maht on täidetud. ([8] 1.3.6)

3) Millega pean arvestama, deklareerides valikaineid üle õppekavas ette nähtud mahu?

V: Kui deklareerin aineid üle ette nähtud mahu, siis pean maksma iga EAP eest, mis üle läheb. ([9] 3.1.8)

Ülesanne

Kui mitme EAP ulatuses tuleb tasuta õppides õppekulud osaliselt hüvitada aasta lõpuks, kui esimese semestri lõpuks on olemas 25 EAPd ja teise semestri lõpuks 20 EAPd? Kui suur on teile esitatav arve?

V: Ettenähtud semestri maht on 27 EAP ning iga ainepunkti kohta, mis sellest puudu jääb, tuleb maksta 50€. Esitatav arve on 450€.

Viited