User talk:Ksaar

From ICO wiki
Revision as of 17:43, 25 October 2011 by Ksaar (talk | contribs) (Essee)

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Kaupo Saar
Esitamise kuupäev: 19. september 2011

Essee

Kuna kolledž oli saanud just alguse ja üliõpilased olid indu ja tahtmist täis, jäi esimene loeng tervest sügissemestrist kohe hästi meelde.

Loeng oli väga inspireeriv ja mõtlemapanev kuna lektor oli tipptasemel ja võitis tähelepanu. Peamised mõtted keerlesidki idee ja innovatsiooni ümber, kuidas neid arendada, ärakasutada või rakendada. Eriti meeldisid selles ettekandes näited ja jutud otse elust, mis olid naljakad, üllatavad ja inspireerivad. Näiteks lugu mismoodi hansapank sai omalajal alguse, küsimused ja arvamused publikumilt jne. Jutt ei olnud pinnapealne ja jõuti arutleda ka detailsemalt .Põnev, huvitav, ei ajanud tukkuma,sest innovatsioon on uue idee kasutusele võtmine!

Mida rohkem aeg edasi liikus semestris hakkas Ideest teostuseni toimuma pidev ajurünnak. Tehti selgeks mis vahe on palgatöötajal ja ettevõtjal . Juttu tuli paljudest ettevõtmistest, mis ebaõnnestusid, kopeeriti või õnnestusid ja töötavad siiani. Peasi et ajada oma teemat edasi, olla paindlik ja uurida alati uusi võimalusi .Tekkis tunne kui ees on inimene kel on palju erinevaid kogemusi. Arutati publikumiga headest ideedest , planeerimisest, lihtsatest lahendustest, praktiliselt firma loomisest, riiulifirmast, maksudest. Proovisime luua ise oma ettevõtteid ja teostada oma ideid. Proovisime luua ise oma ettevõtteid ja teostada oma ideid . Panime kursustega pead kokku ja hakkasime ideede kallal tööd tegema ehk tegime oma pisikesed „firmad“ testides nendest SWOT analüüsi.

Kui eelmine loeng oli vaja punkti saamiseks hea idee peale tulla , siis järgmine kord pidime hakkama arvutama. Ehk siis tutvusime robootikaga . Õppejõud motiveeris meid , mismoodi õppida ja mis- moodi tema peaks õpetama , mille tulemuseks siis parim viis õppimiseks on õpetades. Eriti nõustisin ma variandiga kus õppida tuleb mängides , mis on minuarust siiani kõige effektiivsem olnud. Kahekõrvavahele jäi sõna „Robocode“ – mis on arvutimäng. Nüüdseks olen juba pikemat aega harjutanud sellega mängimist ja olen saanud programmeeriimises palju targemaks ja võtan teemat kergemini külge. Kindlasti tekkis huvi robootika vastu , kuna näidatuid ideid mida õpilased on mõelnud ja üritada realiseerida olid vägevad . Ootan huviga mis selle aasta robootika võistlused toovad! Niiet hoiame kokku ja teeme koostööd. Koostööst ja oma asjaajamisest oligi inspireeriv näide - Netgroup , kellest ma varem polnud kuulnudki ja kes on töödanud IT vallas pankades haiglates ja muudes asutustes ka üle Euroopa. Üllatusena räägiti infotehnoloogia kasutamise minevikust, olevikust ja tulevikust mis laiendasid silmaringi märgatavalt ja võtsid niiõelda hobusel klapid eest ning virtualiseerimise tähtsusest .Hea ülevaade serveritest ja nende teenustest.Põsitati küsimusi ja probleeme niiõelda „pilvedest“ , mis said loengu lõpuks ka vastatud. Üks märgatavalt tõsisemaid arutlusi ja küsimusi tuli kui pidime küsima endilt „Miks ma IT’d õppima tulin?“ . Seal juures ka tänapäeva tehnoloogilise arengu mõju meie kogukonnale .Edasiste trendide mõju prognoos. Ebasoovitavate tagajärgede võimalikest põhjustest ja IT kogukonna teenistusest.Koos kogukonna mõtete arvamuste ja hinnangutega saime selgusele et tehnoloogiline areng muudab elu lihtsamaks , turvalisemaks , motiveeritumaks, etusiastlikumaks. Sellega me loome uusi võimalusi igasvaldkonnas ja pakume enesearendamist, info kättesaadavust ehk siis ka üleüldist õppimist. Teeme oma innovatsiooniga veel rohkem innovatsiooni .Negatiivsest nurgast võimalik et ka sõltuvusi. IT-trendidest on karm näide küberkuritegevuse suurenemisest mis on oma mahult ammu ületanud narkokaubanduse käibe . Arvutimängurluse ja selle tööstue suur kasv mille mahud on ületanud filmitööstuse käibe . Arutelu trendist jõudis ka tavatarbija jaoks „kraanist“ või „pilvest“ pakkuvast teenustest , mobiilsuse suurenemisest , juhtmevabaduse tõusust , enrgiakulu vähenemisest , tehnoloogia tarbimise füüsilise piirangute kaotamisest. Märkimisväärseks jäi ka õnnestuvate IKT projektide määr , mis on tänaseks ca 30-40%. IKT hariduse oluline omadus – oskus küsida õigeid küsimusi . Millised väärtused on kogukonnale , riigile , firmale IKT erinevatel metoodikatel ja õpitavatel ditsipliinidel? Millal loob IKT ärile väärtust ja millal me teeme lihtsalt „itti“ . Nendele küsimustele mõtlemine , fokuseerimine , tuletamine ja vastuste otsimine paneb mõtteid ja vaateid paika , isegi kui need peaks ära ununema . Vaadates tagasi kogu kursusele , on märkimisväärselt hea tunne olla osa kogu TTÜ suurest kampusest ja kindlasti mõtted edasi minna magistrisse siia samasse paari aasta pärast on tekkinud. Läbi kursuse on käinud erinevad inimesed läbi , kes olid kõik väga heal tasemel ja jõudsid minuni oma mõtetega . Mul on väga hea meel , et sain kõigitest loengutest osa ja nende kogemuste üle on mul suur rööm . Soovitaksin kindlasti kõikidele inimestele keda huvitab edasi õppimine arenemine , motiveerimine ja silmaringi laiendamine , mitte ainult IT vallas , sest siin leidub huvitavadi jutte , fakte , näiteid ja kogemusi ka teiste valdkondade inimestele . Võimaluse korral läheks kindalsti kunagi nendesse loengutesse uuesti , kahju et aine läbi saab juba , aga eks ootame järgmise aasta esimese kursuslate loengutesse kasvõi samu ja ka uusi huvitavadi ja inspireerivaid loenguid. Midagi negatiivset ei olegi nagu õelda , sest ei teadnud ju mida oodata ja lõpptulemus on igati positiivne , niieti see kuidas seda ainet läbi viidakse on kidnlasti õigel suunal ,et ärge seda kindlasti ära rikkuge ega muutke – tähtis on , et loengu läbiviijad oleks põnevad ja nad oskaksid oma asju hästi edasi kanda ja neid huvitab ka publikumi arvamus . Täpselt nii nagu see juhtus sel aastal sel korral , aitähh ja edu kõigile!

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus A

Kukkusid eksamil läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik eksamit teha? Kellega kokkuleppida, et eksamit teha? Kuidas toimub järeleksamile registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus

Eksamist läbi kukkumisel on tudengil õigus kahele kordussooritusele. Korduseksami õigus kehtib 2 semestri jooksul (vastava semestri lõpuni) pärast aine õpetamissemestri lõppu; kordusarvestuse õigus kehtib ülejärgmise semestri punase joone päevani. Korduseksamite tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga. Korduseksam tuleb kokku leppida aine õppejõuga.Registreerida saab õppeosakonnas või e-posti teel . Minnes õppeosakonda registreeruma, peab olema kaasas maksekorraldus, et on tasutud kordussoorituse tasu mis aastal 2011/2012 on 13€. RE-kohtadel olevatel tudengitel on korduseksam tasuta. E-posti teel saates peab olema saadetud ka koopia maksekorraldusest. Korduseksamite tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga.


Küsimus 4

Millised võimalused on minna akadeemilisele puhkusele esimesel õppeaastal? Mis tegevused tuleb selleks teha? Kui pikk on maksimaalne puhkuse aeg? Kuidas toimub puhkuse lõpetamine? Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid? Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi?

Vastus

Üliõpilasel on võimalik taotleda akadeemilist puhkust esimesel õppeaastal kolmel põhjusel -

1)Tervislikel põhjustel – kuni kaheks aastaks . 2)Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel – kuni üheks aastaks . 3)Lapse hooldamiseks – kuni lapse kolme aastaseks saamiseni.Mis on ka pikeim aeg akadeemilise puhkusejaoks.

Akadeemilise puhkuse saamiseks tuleb esitada avaldus koos tõendiga. Maksimaalne puhkuse aeg on: Tervislikel põhjustel – kuni 2a, Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel kuni 1a, lapse hooldamiseks kuni lapse 3a saamiseni. Kui üliõpilane ei ole hiljemalt akadeemilise puhkuse lõpu kuupäevaks esitanud avaldust akadeemilise puhkuse lõpetamiseks või pikendamiseks, lõpetatakse see automaatselt akadeemilise puhkuse viimasele semestrile järgneva semestri punase joone päevaks ja üliõpilane eksmatrikuleeritakse õpingutest mitteosavõtu tõttu.Akadeemilise puhkuse ajal on lubatud sooritada arvestusi ja eksameid. Muud IT Kolledži poolsed õppeteenuse osutamise kohustused on akadeemilise puhkuse ajaks peatatud. Üliõpilasel, kes on akadeemilisel puhkusel lapse hooldamiseks on õigus osaleda õppetöös esitades ainete deklareerimiseks kirjaliku taotluse õppeosakonda hiljemalt semestri punase joone päevaks.