User talk:Mpork

From ICO wiki

cmp

Autor

Autor: Mari-Liis Põrk

Rühm: A21Sissejuhatus

cmp käsku kasutatakse kahe faili võrdlemiseks baitide haaval. Erinevuse leidmise korral esitatakse aruandes bait ning rea number, kus esimene erinevus leiti. Kui erinevusi ei leita, siis vaikimisi cmp väljundit ei väljasta. [1]

Süntaks

cmp [võtmed] fail1 fail2


Kirjeldus

Käsk cmp võrdleb faili1 ja faili2 parameetreid ja kirjutab tulemused standardväljundisse. Kui määrata kas faili1 või faili2 parameetri juurde - (miinusmärk), loeb käsk cmp selle faili standartset sisendit. Standardsest sisendist saab lugeda ainult ühte faili korraga. Vaikimistingimustes ei väljunda cmp käsk failide samasuse korral midagi. Kui nad erinevad, kuvab antud käsk cmp baiti ning rea numbrit, millel esineb esimene erinevus. Tavaliselt kasutatakse cmp käsku mitte-tekstifailide võrdlemiseks. [2]

Sarnasteks käskudeks on veel comm ja diff.

Atribuudid

Valik Info
-c Trüki erinevad baidid (ekraanile) kui sümbolid (characters)
-i, --ignore-initial=SKIP Ignoreeri faili esimesi baite 1 .. arv.
-l, --verbose Pikk formaat, 'jutukas'.
-s, --quiet, --silent Vaikne mood, ei teata midagi, tulemuseks on ainult väljundkoodid, mida saab kasutada scriptides: 0 - failid on identsed, 1 - failid on erinevad, 2 - faile ei saa lugeda.
-b, --print-bytes Väljastab erinevad baidid.
--help Näitab abiteksti.
-v, --version Näitab versiooni infot.

Näited

cmp file1.txt file2.txt

  • Kahe faili võrdlemine

Fail1.png [1]


cmp -b file1.txt file2.txt

  • Väljundab erinevad baidid

Fail2.png [2]

cmp -l file1.txt file2.txt

  • Väljundab kõigi erinevate baitide positsiooni ning väärtuse

Fail3.png [3]

cmp file1.txt file2.txt

  • cmp väljundi piiramine, kasulik skriptimise juures

Kasutatud kirjandus