Difference between revisions of "Usermod käsu võimalused"

From ICO wiki
(-s shell)
(-U)
 
(12 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 7: Line 7:
 
==Sagedasemad võtmed==
 
==Sagedasemad võtmed==
 
===-c kommentaar===
 
===-c kommentaar===
Võimaldab muuta kasutajanime kommentaarivälja, kus on tavapäraselt kasutaja pärisnimi
+
Võimaldab muuta kasutajanime kommentaarivälja, kus on tavapäraselt kasutaja pärisnimi.
     usermod -c „Joosep Toots“ jtoots  
+
     usermod -c "Joosep Toots" jtoots  
  
 
(kasutaja jtoots kommentaari väljal olevaks tekstiks saab Joosep Toots)
 
(kasutaja jtoots kommentaari väljal olevaks tekstiks saab Joosep Toots)
Line 29: Line 29:
 
     usermod –e 2012-09-01 jtoots
 
     usermod –e 2012-09-01 jtoots
  
Esimesel juhul aegub kasutajakonto 2012. aasta 31. augusti. Nagu teisest näitest näha, võib kuupäevaks sisestada ka juba möödunud kuupäeva, mis tähendab, et kasutajakonto aegub käsu andmise hetkest.
+
Esimesel juhul aegub kasutajakonto 2012. aasta 31. augustil. Nagu teisest näitest näha, võib kuupäevaks sisestada ka juba möödunud kuupäeva, mis tähendab, et kasutajakonto aegub käsu andmise hetkest.
  
 
===-g grupp (kas grupi nimi või ID number)===
 
===-g grupp (kas grupi nimi või ID number)===
Laseb määrata kasutaja peamise grupi nime või ID numbri. NB! grupp peab olema olemas enne käsu andmist.
+
Laseb määrata kasutaja peamise grupi nime või ID numbri. NB! Grupp peab olema olemas enne käsu andmist.
  
 
     usermod –g Paunvere jtoots
 
     usermod –g Paunvere jtoots
Line 47: Line 47:
 
Laseb asendada kasutajanime uuega. Kasutajanime ei saa muuta, kui kasutaja on parasjagu sisse logitud. Muud parameetrid peale kasutajanime selle käsuga ei muutu, see tähendab, et tõenäoliselt tasuks ära muuta ka näiteks kasutaja kodukataloogi nimi.
 
Laseb asendada kasutajanime uuega. Kasutajanime ei saa muuta, kui kasutaja on parasjagu sisse logitud. Muud parameetrid peale kasutajanime selle käsuga ei muutu, see tähendab, et tõenäoliselt tasuks ära muuta ka näiteks kasutaja kodukataloogi nimi.
 
     usermod –l joosep jtoots
 
     usermod –l joosep jtoots
Kasutaja jtoots kasutajanimi muudeti ära ja tema uus kasutajanimi on joosep.
+
(Kasutaja jtoots kasutajanimi muudeti ära ja tema uus kasutajanimi on joosep)
  
 
===-L===
 
===-L===
Lukustab kasutaja parooli. Krüpteeritud parooli sisaldavad failis /etc/shadow lisatakse kasutaja parooli ette hüüumärk, mis tähendab, et sisuliselt see parool ei toimi. Oluline on meeles pidada, et lukustatud on kasutaja parool, mitte aga konto, ning muude sisselogimisvõimalustega (nt avalik võti) on võimalik siiski kontot kasutada.
+
Lukustab kasutaja parooli. Krüpteeritud parooli sisaldavas failis /etc/shadow lisatakse kasutaja parooli ette hüüumärk, mis tähendab, et sisuliselt see parool ei toimi. Oluline on meeles pidada, et lukustatud on kasutaja parool, mitte aga konto, ning muude sisselogimisvõimalustega (nt avalik võti) on võimalik siiski kontot kasutada.
 
     usermod –L joosep  
 
     usermod –L joosep  
 
(kasutaja joosep parool on lukus)
 
(kasutaja joosep parool on lukus)
  
 
===-s shell===
 
===-s shell===
Määrab kasutajakeskkonna (i.k shell), kuhu kasutaja sisselogimisel satub.
+
Määrab kasutajakeskkonna (ingl.k. shell), kuhu kasutaja sisselogimisel satub.
 
     usermod -s /bin/bash joosep  
 
     usermod -s /bin/bash joosep  
 
(kui enne oli kasutaja joosep kasutajakeskkond /bin/sh, siis nüüd on see /bin/bash)
 
(kui enne oli kasutaja joosep kasutajakeskkond /bin/sh, siis nüüd on see /bin/bash)
Line 61: Line 61:
 
===-U===
 
===-U===
 
Teeb lukustatud parooli „lukust lahti”. Kasutaja saab uuesti oma kontot kasutada.
 
Teeb lukustatud parooli „lukust lahti”. Kasutaja saab uuesti oma kontot kasutada.
usermod –U joosep (kasutaja joosep saab oma parooli jälle kasutada)
+
    usermod -U joosep  
 +
(kasutaja joosep saab oma parooli jälle kasutada)
  
  
NB! Sel ajal, kui käsuga muudetakse kasutajanime või kasutaja kodukataloogi, ei tohi kasutajal olla pooleliolevaid protsesse.  
+
<span style="color:red">NB!</span> Sel ajal, kui käsuga muudetakse kasutajanime või kasutaja kodukataloogi, ei tohi kasutajal olla pooleliolevaid protsesse.
  
 
==Seotud failid==
 
==Seotud failid==
Line 86: Line 87:
  
 
==Autor==
 
==Autor==
Category: Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine
+
Ingrid Sibul AK21
 +
 
 +
[[Category: Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine]]

Latest revision as of 22:33, 9 December 2012

Sissejuhatus

usermod on Unixil põhinevates süsteemides juurkasutaja jaoks reserveeritud käsk, mis võimaldab muuta olemasoleva kasutajakonto seadeid. Käsuga seotud utiliidi kirjutas Alistair G. Crooks ning esmakordselt võeti see kasutusele NetBSD1.5-s.

Käsu süntaks on: usermod [võti] kasutajanimi

Sagedasemad võtmed

-c kommentaar

Võimaldab muuta kasutajanime kommentaarivälja, kus on tavapäraselt kasutaja pärisnimi.

  usermod -c "Joosep Toots" jtoots 

(kasutaja jtoots kommentaari väljal olevaks tekstiks saab Joosep Toots)

-d kaust

Muudab kasutaja kodukataloogi. Kui nimetatud kausta seni olemas ei olnud, siis see luuakse.

  usermod -d joosep jtoots 

(kasutaja jtoots uueks kodukataloogiks saab juurkataloogis olev kataloog „joosep“, vanas kodukataloogis olnud failid jäävad sinna, kus nad olid)

-m

Liigutab kasutaja kodukataloogi sisu uude kohta. Kasutatakse koos võtmega -d (kasutajakataloogi määramine).

  usermod -d -m joosep jtoots

(kasutaja jtoots uueks kodukataloogiks saab juurkataloogis olev kataloog „joosep“, kuhu liigutatakse ka vana kodukataloogi sisu)

-e kuupäev

Laseb paika panna kuupäeva, millal kasutajakonto aegub. Kuupäev tuleb esitada vormingus AAAA-KK-PP.

  usermod –e 2013-08-31 jtoots
  usermod –e 2012-09-01 jtoots

Esimesel juhul aegub kasutajakonto 2012. aasta 31. augustil. Nagu teisest näitest näha, võib kuupäevaks sisestada ka juba möödunud kuupäeva, mis tähendab, et kasutajakonto aegub käsu andmise hetkest.

-g grupp (kas grupi nimi või ID number)

Laseb määrata kasutaja peamise grupi nime või ID numbri. NB! Grupp peab olema olemas enne käsu andmist.

  usermod –g Paunvere jtoots

-G grupid (gruppide nimed või ID numbrid komadega eraldatult)

Laseb määrata täiendavad grupid, kuhu kasutaja kuulub. Loetelus peavad grupinimede või gruppide ID numbrite vahel olema komad ilma tühikuteta. Gruppide loetelu peab olema ammendav: kasutaja eemaldatakse täiendavatest gruppidest, kuhu ta seni kuulus, aga mida nüüd gruppide loetelus ei esitata. Kasutaja peamist gruppi ei tohi võtmega -G algavas loetelus olla. Kui soovitakse loetleda ainult uued grupid, kuhu kasutaja kuuluma hakkab, ilma teda senistest gruppidest eemaldamata, tuleb kasutada ka võtit -a (usermod –a –G grupid).

  usermod –G Kevade,Luts jtoots 

(lisab kasutaja jtoots täiendavatesse gruppidesse Kevade ja Luts)

  usermod –a –G Suvi jtoots 

(lisab kasutaja jtoots gruppi Suvi. Nüüd on kasutaja jtoots peamine grupp Paunvere ning ta kuulub täiendavatesse gruppidesse Kevade, Luts ja Suvi).

-l kasutajanimi

Laseb asendada kasutajanime uuega. Kasutajanime ei saa muuta, kui kasutaja on parasjagu sisse logitud. Muud parameetrid peale kasutajanime selle käsuga ei muutu, see tähendab, et tõenäoliselt tasuks ära muuta ka näiteks kasutaja kodukataloogi nimi.

  usermod –l joosep jtoots

(Kasutaja jtoots kasutajanimi muudeti ära ja tema uus kasutajanimi on joosep)

-L

Lukustab kasutaja parooli. Krüpteeritud parooli sisaldavas failis /etc/shadow lisatakse kasutaja parooli ette hüüumärk, mis tähendab, et sisuliselt see parool ei toimi. Oluline on meeles pidada, et lukustatud on kasutaja parool, mitte aga konto, ning muude sisselogimisvõimalustega (nt avalik võti) on võimalik siiski kontot kasutada.

  usermod –L joosep 

(kasutaja joosep parool on lukus)

-s shell

Määrab kasutajakeskkonna (ingl.k. shell), kuhu kasutaja sisselogimisel satub.

  usermod -s /bin/bash joosep 

(kui enne oli kasutaja joosep kasutajakeskkond /bin/sh, siis nüüd on see /bin/bash)

-U

Teeb lukustatud parooli „lukust lahti”. Kasutaja saab uuesti oma kontot kasutada.

  usermod -U joosep 

(kasutaja joosep saab oma parooli jälle kasutada)


NB! Sel ajal, kui käsuga muudetakse kasutajanime või kasutaja kodukataloogi, ei tohi kasutajal olla pooleliolevaid protsesse.

Seotud failid

Käsuga tehtavad muudatused kajastuvad järgmistes failides:
/etc/group - gruppide andmed
/etc/gshadow - gruppide andmed, osa neist krüpteeritud kujul
/etc/passwd - andmed kasutajakonto kohta
/etc/shadow - kasutajakonto andmed, osa neist krüpteeritud kujul

Kasutatud kirjandus

http://www.minix3.org/manpages/html8/usermod.html

http://linux.die.net/man/8/usermod

http://kuutorvaja.eenet.ee/osid/linux/kasutajad.html

LPI Linux Certification in a Nutshell, Third Edition; Adam Haeder, Stephen Addison Schneiter, Bruno Gomes Pessanha ja James Stanger. ISBN: 978-0-596-80487-9. O’Reilly Media, 2010.

Linux in a Nutshell. Third Edition; Ellen Siever, Stephen Spainhour, Stephen Figgins ja Jessica P. Hekman. ISBN: 0-596-00025-1. O’Reilly Media, 2000.

Autor

Ingrid Sibul AK21