Võrguühenduste seadistamine Windows operatioonissteemis

From ICO wiki
Revision as of 16:16, 27 November 2010 by Ppobbul (talk | contribs)

Kuidas luua domeeni põhist võrguühendust

Mis on domeeni põhine võrguühendus?

Domeenipõhine süsteem on keskse haldusega, kus õigusi midagi võrgus teha hoitakse ühes või mitmes "domeeni kontroller" tüüpi serveris. Domeenipõhised võrgud kasutavad hierarhilist struktuuri, mis võimaldab määrata õigusi kasutajatele, kes näiteks teevad koostööd erinevate osakondadega ühes organisatsioonis. Microsofti Active Directory on domeenipõhine.

Kuidas seda paigaldada?

Esialgne konfiguratsioon

Seletaks järgenvat Windows Server 2008 R2 Enterprise(edaspidi server) näite peal:

Kõige pealt kui server paigaldatud tuleks talle nimi anda, millele on abiks Initial Server Configurations aken. Kuna nime on vaja serveri poole pöördumiseks hiljem vaja ei oleks hea kui see on nii keeruline, et kunagi meelde ei jää.

Nime Andmine.jpg

Active Directory Services

Domeenipõhise võrguühenduse loomiseks tuleks paigaldada Active Directory Services (AD DS) ja installida uus domeen uude forestisse. AD DS hoiab kataloogi andmeid ja haldab suhtlust kasutajate ning domeenide vahel, isegi kasutajate sisselogimist, autentimist ja kataloogi otsinguid. Active directory domeeni kontroller on server millel on jooksev AD DS roll.

Active Directory Services veel ei tööta, kuna ta pole konfigureeritud. Järgneva pildi peal märgitud

Eelmainitud Rollide Paigaldamine

Serveri rollid

Priit Pobbul teeb sellel teemal A21