VTKF 16.09.2009

From ICO wiki
Revision as of 12:33, 5 October 2009 by Kaido (talk | contribs) (→‎Arutelu)
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Aeg, toimumiskoht

16.09.2009 kell 16:30

Eesti Infotehnoloogia Kolledž

Raja 4C

Osalejad

 • Rein Kuusik
 • Mihkel Reial
 • Innar Järva
 • Kalle Tammemäe
 • Margus Ernits
 • Kaido Kikkas
 • Laur Mõtus

Teemad

Eesti Vaba Tarkvara Kompetentsikeskuse/Fondi loomine

Arutelu

 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia soovib jagada oma kogemust ja ekspertteadmisi enamikus tööjaamades ja tuumikinfosüsteemides ainult vaba tarkvara kasutamise kohta.
 • Erasektori poole pealt jätkusuutliku ideena hübriidarendusmeetod: Tuumik on vaba tarkvara, lisamoodulid on firmaspetsiifilised suletud tarkvarad.
 • ITLis võivad olla liikmed, kes pole selle fondi ideega päri.
 • Asutajaliikmeteks on vaja autoriteetseid organisatsioone.
 • Saab aidata kaasa riigiasutuste ühistoimeprobleemide lahendamisel, näiteks ODFi kasutuselevõtuga.

Otsused, märkused

 • Kaasata ITLi haridustoimkond
 • Panna paika fondi/kompetentsikeskuse konkreetsed eesmärgid ja tegevuskava
 • Teha fondi vikileht. kus osalejad saaksid ettevalmistavate materjalidega töötada ja kommunikatsiooniks e-postilist
 • Kutsuda kokku koosolek peale ideede tutvustamist ITLile, RISO/RIAle ja erafirmadele