VTKF 16.09.2009

From ICO wiki
Revision as of 08:46, 18 September 2009 by Lmotus (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

Aeg, toimumiskoht

16.09.2009 kell 16:30

Eesti Ifotehnoloogia Kolledž

Raja 4C

Osalejad

 • Rein Kuusik
 • Mihkel Reial
 • Innar Järva
 • Kalle Tammemäe
 • Margus Ernits
 • Kaido Kikkas
 • Laur Mõtus

Teemad

Eesti Vaba Tarkvara Kompetentsikseskuse/Fondi loomine

Arutelu

 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia soovib jagada oma kogemust ja ekspertteadmisi enamustes tööjaamades ja tuumikinfosüsteemides ainult vaba tarkvara kasutamise kohta.
 • Erasektori poole pealt jätkusuutliku ideena hübriidarendusmeetod: Tuumik on vaba tarkvara, lisamoodulid on firmaspetsiifilised suletud tarkvarad.
 • ITELis võivad olla liikmed kes pole selle fondi ideega päri.
 • Asutajaliikmeteks on vaja autoriteetseid organisatsioone.
 • Saab kaasaaidata riigiasutuste ühistoime probleemide lahendamisel, näiteks ODFi kasutuselevõtuga.

Otsused, märkused

 • Kaasata RISO, RIA
 • ITEL haridustoimkond
 • Panna paika fondi/kompetemntsikeskuse konkreetsed eesmärgid ja tegevuskava
 • Teha fondi Wikileht kus osalejad saaksid ettevalmistavate materjalidega töötada ja kommunikatsiooniks e-posti list
 • Kutsuda kokku koosolek peale ideede tutvustamist ITELile, RISO/RIAle ja erafirmadele
 • Tuleb sobituda RIA Vaba tarkvara raamistikku, kasutada selle termineid
 • Taotleda IN.ee märk