Vaba Tarkvara Teadmuskeskus

From ICO wiki
Revision as of 20:48, 22 November 2021 by Edlaug (talk | contribs) (→‎Nimetus)
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Nimetus

  • EST Vaba Tarkvara Teadmuskeskus (VTT)
  • ENG Free software Knowledge Center (FSKC)

VTT on IT Didaktikakeskuse allüksus.

Algus

Vaba Tarkvara Keskus sai alguse 04.11.2021 kl 14.00-15.30 toimunud IT Didaktikakeskuse virtuaalsel seminaril "Tehnoloogiline jätkusuutlikkus".

Väärtused

Vaba tarkvara väärtused lühidalt video kujul.

Tegevussuunad

  • teavitustegevus
  • rakendustegevus
  • teadustegevus
  • õppematerjalid
  • kasutajatugi
  • tarkvaraarendus
  • küberturve ja militaareesmärgid
  • koostöö

Tegemist on teenustega, millel igaühel peab tulema ka oma eelarve ja tuleb leida ka tegijad. Ennekõike võiks see olla riigi finantseeritud, eesmärgiga katta ära avaliku sektori vajadused. Kuna maksumaksja raha eest neid tegevusi finantseeritakse, siis avalikule sektorile peaks need teenused ka tasuta olema. Teised sektorid peaksid maksma teenuste ees tasu.

Partnerlus

VTT juht Edmund Laugasson on ühtlasi ka Avatud Lähtekoodiga ja Vaba Tarkvara Liidu juhatuse liige.

Kontakt

Vaba Tarkvara Teadmuskeskuse juht

Viited