Difference between revisions of "Visualiseerimine - Labor 1"

From ICO wiki
Line 25: Line 25:
 
Paigaldame stabiilse java versiooni. Kui küsitakse litsentsi nõusolekut, siis tuleb nõustuda.  
 
Paigaldame stabiilse java versiooni. Kui küsitakse litsentsi nõusolekut, siis tuleb nõustuda.  
 
   apt-get install oracle-java7-installer
 
   apt-get install oracle-java7-installer
 +
 +
 +
=== Elasticsearchi paigaldamine ===
 +
Alguses läheme rootkausta, kui seda pole varem teinud.
 +
  cd
 +
 +
Laadime alla Elasticsearchi uusima versiooni:
 +
  wget https://download.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch/elasticsearch-1.6.0.deb
 +
 +
Paigaldame Elasticsearchi:
 +
  dpkg -i elasticsearch-1.6.0.deb
 +
 +
 +
=== Logstashi paigaldamine ===
 +
Laadime alla Logstashi uusima versiooni:
 +
  wget http://download.elastic.co/logstash/logstash/packages/debian/logstash_1.5.0-1_all.deb
 +
 +
Paigaldame Logstashi:
 +
  dpgk -i logstash_1.5.0-1_all.deb
 +
 +
Logstashi konfigureerimiseks loome uue faili logstash.conf
 +
  touch /etc/logstash/conf.d/logstash.conf
 +
 +
Avame uue loodud faili sobiva tekstiredaktoriga. Näiteks on kasutatud nano
 +
  nano /etc/logstash/conf.d/logstash.conf
 +
 +
Lisame järgneva konfiguratsiooni:
 +
  input {
 +
    file {
 +
      path => ["/var/log/suricata/eve.json"]
 +
      sincedb_path => ["/var/lib/logstash/"]
 +
      codec =>  json
 +
      type => "SuricataIDPS"
 +
    }
 +
 
 +
  }
 +
 
 +
  filter {
 +
    if [type] == "SuricataIDPS" {
 +
      date {
 +
        match => [ "timestamp", "ISO8601" ]
 +
      }
 +
      ruby {
 +
        code => "if event['event_type'] == 'fileinfo'; event['fileinfo']['type']=event['fileinfo']['magic'].to_s.split(',')[0]; end;"
 +
      }
 +
    }
 +
 
 +
    if [src_ip]  {
 +
      geoip {
 +
        source => "src_ip"
 +
        target => "geoip"
 +
        #database => "/opt/logstash/vendor/geoip/GeoLiteCity.dat"
 +
        add_field => [ "[geoip][coordinates]", "%{[geoip][longitude]}" ]
 +
        add_field => [ "[geoip][coordinates]", "%{[geoip][latitude]}"  ]
 +
      }
 +
      mutate {
 +
        convert => [ "[geoip][coordinates]", "float" ]
 +
      }
 +
      if ![geoip.ip] {
 +
        if [dest_ip]  {
 +
          geoip {
 +
            source => "dest_ip"
 +
            target => "geoip"
 +
            #database => "/opt/logstash/vendor/geoip/GeoLiteCity.dat"
 +
            add_field => [ "[geoip][coordinates]", "%{[geoip][longitude]}" ]
 +
            add_field => [ "[geoip][coordinates]", "%{[geoip][latitude]}"  ]
 +
          }
 +
          mutate {
 +
            convert => [ "[geoip][coordinates]", "float" ]
 +
          }
 +
        }
 +
      }
 +
    }
 +
  }
 +
 
 +
  output {
 +
    elasticsearch {
 +
      host => localhost
 +
      #protocol => http
 +
    }
 +
  }
 +
 +
 +
Konfigureerime automaatselt käivituma:
 +
  update-rc.d elasticsearch defaults 95 10
 +
  update-rc.d logstash defaults
 +
 +
Taaskäivitame teenused:
 +
  service apache2 restart
 +
  service elasticsearch start
 +
  service logstash start

Revision as of 13:16, 10 June 2015

Labor 1

Esimeses laboris paigaldatakse IDS serverile ründetuvastussüsteem Suricata, kasutades juhendit IDS_Systeemid_-_Labor_1.


Veebiserveri ettevalmistus*

Veebiserverile tuleb paigaldada DVWA, kuhu tehakse ründeid. DVWA paigaldusjuhendi leiab DVWA.

"*" - Ei ole veel teada, kas jääb siia või on eelnevalt paigaldatud.


Ettevalmistused antud laborite jaoks

Kuna Elasticsearch ning Logstalgia nõuavad Java 7 olemasolu, siis tuleb tuleb see paigaldada.

NB! Kõik käsud tehakse root õigustes. Selleks, et root õigustesse minna saab kasutada käsku:

 sudo -i

ning sisestage parool.

Esiteks lisame ppa apt-i repositooriumi:

 add-apt-repository -y ppa:webupd8team/java

Nüüd uuendame repositooriumi:

 apt-get update

Paigaldame stabiilse java versiooni. Kui küsitakse litsentsi nõusolekut, siis tuleb nõustuda.

 apt-get install oracle-java7-installer


Elasticsearchi paigaldamine

Alguses läheme rootkausta, kui seda pole varem teinud.

 cd

Laadime alla Elasticsearchi uusima versiooni:

 wget https://download.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch/elasticsearch-1.6.0.deb

Paigaldame Elasticsearchi:

 dpkg -i elasticsearch-1.6.0.deb


Logstashi paigaldamine

Laadime alla Logstashi uusima versiooni:

 wget http://download.elastic.co/logstash/logstash/packages/debian/logstash_1.5.0-1_all.deb

Paigaldame Logstashi:

 dpgk -i logstash_1.5.0-1_all.deb

Logstashi konfigureerimiseks loome uue faili logstash.conf

 touch /etc/logstash/conf.d/logstash.conf

Avame uue loodud faili sobiva tekstiredaktoriga. Näiteks on kasutatud nano

 nano /etc/logstash/conf.d/logstash.conf

Lisame järgneva konfiguratsiooni:

 input {
  file { 
   path => ["/var/log/suricata/eve.json"]
   sincedb_path => ["/var/lib/logstash/"]
   codec =>  json 
   type => "SuricataIDPS" 
  }
 
 }
 
 filter {
  if [type] == "SuricataIDPS" {
   date {
    match => [ "timestamp", "ISO8601" ]
   }
   ruby {
    code => "if event['event_type'] == 'fileinfo'; event['fileinfo']['type']=event['fileinfo']['magic'].to_s.split(',')[0]; end;" 
   }
  }
 
  if [src_ip] {
   geoip {
    source => "src_ip" 
    target => "geoip" 
    #database => "/opt/logstash/vendor/geoip/GeoLiteCity.dat" 
    add_field => [ "[geoip][coordinates]", "%{[geoip][longitude]}" ]
    add_field => [ "[geoip][coordinates]", "%{[geoip][latitude]}" ]
   }
   mutate {
    convert => [ "[geoip][coordinates]", "float" ]
   }
   if ![geoip.ip] {
    if [dest_ip] {
     geoip {
      source => "dest_ip" 
      target => "geoip" 
      #database => "/opt/logstash/vendor/geoip/GeoLiteCity.dat" 
      add_field => [ "[geoip][coordinates]", "%{[geoip][longitude]}" ]
      add_field => [ "[geoip][coordinates]", "%{[geoip][latitude]}" ]
     }
     mutate {
      convert => [ "[geoip][coordinates]", "float" ]
     }
    }
   }
  }
 }
 
 output { 
  elasticsearch {
   host => localhost
   #protocol => http
  }
 }


Konfigureerime automaatselt käivituma:

 update-rc.d elasticsearch defaults 95 10
 update-rc.d logstash defaults

Taaskäivitame teenused:

 service apache2 restart
 service elasticsearch start
 service logstash start