Visualiseerimine - Labor 2

From ICO wiki
Revision as of 22:42, 10 June 2015 by Rjuhanni (talk | contribs)

Labor 2

Labor 2 tuleb paigaldada Kibana ning koostada visualiseerimisi. Lõpptulemuseks on koondpaneel, mis sisaldab vähemalt kolme visualiseeringut. Enne labor 2 tegemist peab labor 1 tehtud olema, sest muidu ei ole midagi visualiseerida.


Kibana paigaldamine

Laeme alla Kibana:

 wget https://download.elastic.co/kibana/kibana/kibana-3.1.2.tar.gz

Pakime saadud faili lahti /var/www kausta:

 tar -C /var/www -xzf kibana-3.1.2.tar.gz


Et hiljem oleks mugavam Kibana veebiliidest kasutada, siis tasub pordi numbrit muuta. Selleks avage config.js tekstiredaktoriga:

 nano /var/www/kibana-3.1.2/config.js

Otsige ütles elasticsearch ning muutke ära pordi number :80-ks:

 elasticsearch: "http://"+window.location.hostname+":80",


Kui kõik tarkvarad töötavad, siis tuleb minna järgnevale lehele, et näha Kibana veebiliidest:

 http://192.168.56.201/kibana-3.1.2

Graafiliste visualiseeringute tegemiseks tuleb järgida juhiseid ekraanilt.

Tagasi avalehele

Visualiseerimise_materjalid