Visualiseerimine - opijuhis

From ICO wiki
Revision as of 21:37, 10 June 2015 by Rjuhanni (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Kursuse ülesehitus

Kursuse avalehel on lingid loengule, praktikumidele, hindamisjuhendile, paigaldusjuhendile ning õpijuhis (kus hetkel viibite).

Esmalt tuleks läbi töötada loengumaterjal. Kui loengumaterjal on läbi töötatud, siis saab hakata tegelema praktiliste ülesannetega.

Eesti Infotehnoloogia Kolledži tudengid saavad praktikume teha kaugtöölaborite keskkonnas.

Kursuse maht selgub täpsemalt piloteerimisel.


Kursuse moodulid:

Loeng:

  • Loengus võetakse läbi, mis on visualiseerimine, miks on see vajalik, mida see annab jne.

Laborid:

  • Esimeses laboris tuleb paigaldada Logstash ning Elasticsearch. Kui vajalikud tarkvarad on paigalgatud, siis tuleb koguda logisid ning suunata need andmebaasi.
  • Teises laboris tuleb paigaldada Kibana ning visualiseerida esimeses laboris kogutud logisid. Laborid on seotud seega ei saa teha teist laborit enne esimese lõpetamist.

Tagasi avalehele

Visualiseerimise_materjalid