Windows-tööjaamad: 2012 sügisel pakutud teemad

From ICO wiki
Revision as of 18:22, 6 September 2012 by Cliebert (talk | contribs) (→‎Juhendid)
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Juhend

Teema valik on lihtne: punased on valimata teemad: loo leht ja pane sisuks "Mina teen: Nimi, kuupäev", näiteks "Mina teen: Heiki Tähis, 4.09.2012"

Teemad

Juhendid