Difference between revisions of "Windows-tööjaamade haldamine"

From ICO wiki
(Juurdepääsuõiguste seadistamine)
 
(28 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
 
[[Õppeaine: Windows-tööjaamade haldamine]]
 
[[Õppeaine: Windows-tööjaamade haldamine]]
 +
[[Category: Windows-tööjaamade haldamine 2012]]
 
= Windows-tööjaamade haldamine=
 
= Windows-tööjaamade haldamine=
 
== Eesmärk ==
 
== Eesmärk ==
Line 20: Line 21:
 
=Teemad=
 
=Teemad=
 
==Windows operatsioonisüsteemi paigaldus, uuendamine ning migreerimine==
 
==Windows operatsioonisüsteemi paigaldus, uuendamine ning migreerimine==
* Windows operatsioonisüsteemi paigalus
+
* Windows operatsioonisüsteemi paigaldus
 +
** Eestikeelne juhend Windows 7'me paigalduseks http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=161341
 +
** Installing and reinstalling Windows 7 http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/Installing-and-reinstalling-Windows-7
 +
** Windows 7 Hardware Assessment with the MAP Toolkit http://technet.microsoft.com/et-ee/windows/ee836135(en-us).aspx
 
* Versiooniuuendus
 
* Versiooniuuendus
 
* Migreerimine
 
* Migreerimine
 +
** Transferring files and settings from another PC http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/help/videos/transferring-files-and-settings-from-another-pc
 +
** How Do I: Migrating from Windows XP to Windows 7? http://technet.microsoft.com/et-ee/windows/dd671583(en-us).aspx
 +
** How Do I: Windows XP to Windows 7 Migration Using MDT 2010? (Part 1) http://technet.microsoft.com/et-ee/windows/ee410767(en-us).aspx
 +
** How Do I: Windows XP to Windows 7 Migration Using MDT 2010? (Part 2) http://technet.microsoft.com/et-ee/windows/ee410769(en-us).aspx
 +
* VHD Boot
 +
** How Do I: Windows 7 VHD Boot Demonstration? http://technet.microsoft.com/et-ee/windows/dd758779(en-us).aspx
 +
 
===Teemad===
 
===Teemad===
[[Windows operatsioonisüsteemi paigaldus]], [[Upgrade Advisior]], [[Kasutaja andmete migreerimine Windows operatsioonisüsteemis]], [[Windows User State Migration Tool (USMT)]], [[Windows Easy Transfer]], [[DISKPART]]
+
[[Windows 7]], [[Windows operatsioonisüsteemi paigaldus]], [[Upgrade Advisior]], [[Kasutaja andmete migreerimine Windows operatsioonisüsteemis]], [[Windows User State Migration Tool (USMT)]], [[Windows Easy Transfer]], [[DISKPART]]
  
 
==Windows operatsioonisüsteemi hulgipaigaldus==
 
==Windows operatsioonisüsteemi hulgipaigaldus==
Line 30: Line 41:
  
 
===Teemad===
 
===Teemad===
[[Windows Deployment Services]], [[Windows Imaging File Format (WIM)]], [[ImageX]], [[Sysprep]]
+
[[Windows Deployment Services]], [[Windows Imaging File Format (WIM)]], [[ImageX]], [[WAIK]], [[MDT]], [[Windows PE]]
  
 
==Riist- ja rakendustarkvara paigaldamine Windows operatsioonisüsteemis==
 
==Riist- ja rakendustarkvara paigaldamine Windows operatsioonisüsteemis==
 
* Seadmete paigaldus
 
* Seadmete paigaldus
 
** Draiverite paigaldus
 
** Draiverite paigaldus
 
+
*** Connect devices to your computer http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/help/videos/connect-devices-to-your-computer
 +
*** Sharing a printer at home http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/help/videos/sharing-a-printer
 
* Rakendustarkvara paigaldus
 
* Rakendustarkvara paigaldus
 
** Ühilduvusprobleemid
 
** Ühilduvusprobleemid
 +
*** Using Windows XP Mode http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/help/videos/using-windows-xp-mode
 
** Rakendustarkvara kasutamispiirangud
 
** Rakendustarkvara kasutamispiirangud
 +
 +
* Windows Virtual PC: Documentation and videos http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/support/default.aspx
 +
 +
[[Teemad]]
 +
[[Windows XP Mode]], [[Draiver]], [[Printerite haldus Windows 7 operatsioonisüsteemis]], [[Seadmete haldus Windows 7 operatsioonisüsteemis]]
  
 
==Võrguühenduste, tulemüüri seadistamine ja kaughaldus==
 
==Võrguühenduste, tulemüüri seadistamine ja kaughaldus==
Line 45: Line 63:
 
** IPv6 võrguparameetrite seadistamine
 
** IPv6 võrguparameetrite seadistamine
 
** [[netsh]]
 
** [[netsh]]
 +
** [[ipconfig]]
 +
** [[Windows Server 2008 võrguühenduste seadistamise praktikum]]
 +
** Võrguühenduste veaotsing
 +
*** [[nslookup]]
 +
*** [[ping]]
 +
*** [[tracert]]
 
* Tulemüüri seadistused
 
* Tulemüüri seadistused
 
* Kaughalduse seadistamine
 
* Kaughalduse seadistamine
 
** [[Remote Desktop]]
 
** [[Remote Desktop]]
 +
*** Access another computer using Remote Desktop http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/help/videos/remote-desktop-connection
 
** [[PowerShell]]
 
** [[PowerShell]]
  
Line 57: Line 82:
 
* Failiõigused
 
* Failiõigused
 
** How NTFS Works http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc781134(WS.10).aspx
 
** How NTFS Works http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc781134(WS.10).aspx
* ''User Account Control'' (UAC)
+
** [[Praktikum: Faliõiguste seadistamine Windows operatsioonisüsteemis]]
 +
* ''User Account Control'' ([[UAC]])
 +
* How Do I: User Account Control? http://technet.microsoft.com/et-ee/windows/dd572175(en-us).aspx
 +
** UAC Processes and Interactions UAC Processes and Interactions
 +
** UAC Architecture http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd835540(WS.10).aspx
 
** Windows 7 UAC whitelist http://www.pretentiousname.com/misc/win7_uac_whitelist2.html
 
** Windows 7 UAC whitelist http://www.pretentiousname.com/misc/win7_uac_whitelist2.html
 
* Autentimine ja autoriseerimine
 
* Autentimine ja autoriseerimine
Line 63: Line 92:
  
 
===Teemad===
 
===Teemad===
[[User Account Control]], [[BranchCache]], [[EFS]], [[HomeGroup]]
+
[[NTFS]], [[Kerberos]], [[NTLM]] [[User Account Control]], [[BranchCache]], [[EFS]], [[HomeGroup]], [[Shadow Copy]], [[Icacls]], [[*.VHD]]
  
 
==Mobiilsete töökohtade seadistamine==
 
==Mobiilsete töökohtade seadistamine==
 
* [[BitLocker]] ja [[BitLocker To Go]] ning nende seadistamine
 
* [[BitLocker]] ja [[BitLocker To Go]] ning nende seadistamine
 +
** How Do I: BitLocker and BitLocker to Go? http://technet.microsoft.com/et-ee/windows/dd408739(en-us).aspx
 
* [[DirectAccess]]
 
* [[DirectAccess]]
  
Line 73: Line 103:
  
 
==Tööjaamade monitooring==
 
==Tööjaamade monitooring==
==Tagavara koopiate loomine ning taastevahendid==
+
* Süsteemide monitooring
 +
** [[Action Center]]
 +
** [[Windows Experience Index]]
 +
** [[Performance Monitor]]
 +
** [[Task Manager]]
 +
** [[Resource Monitor]]
 +
** [[Reliability Monitor]]
 +
 
 +
===Teemad===
 +
[[Windows Experience Index]], [[Performance Monitor]], [[Task Manager]], [[Resource Monitor]], [[Reliability Monitor]]
 +
 
 +
==Tagavarakoopiate loomine ning taastevahendid==
 +
* Tagavarakoopiate loomine
 +
** Backing up and restoring your computer http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/help/videos/backing-up-and-restoring-your-computer
 +
* Süsteemitaaste
 +
** Restoring your PC after a hard drive failure http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/help/videos/restoring-your-pc-after-a-hard-drive-failure
 +
 
 
==Veaotsing Windows-tööjaamadel==
 
==Veaotsing Windows-tööjaamadel==
 +
* Viisardid
 +
** Solving common problems with Troubleshooters http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/help/videos/using-troubleshooters
 +
* Tööriistad
 +
** How Do I: Problem Steps Recorder? http://technet.microsoft.com/et-ee/windows/dd320286(en-us).aspx
 +
 
==Internet Exploreri seadistamine ning uuenduste haldus==
 
==Internet Exploreri seadistamine ning uuenduste haldus==
 
==Grupipoliitikate ning registri lühitutvustus==
 
==Grupipoliitikate ning registri lühitutvustus==

Latest revision as of 15:54, 9 September 2013

Õppeaine: Windows-tööjaamade haldamine

Windows-tööjaamade haldamine

Eesmärk

Käesoleva õppeaine eesmärgiks on tutvustada õppijale Windows operatsioonisüsteemiga tööjaamade haldamise vahendeid ja peamisi töövõtteid ning arendada seeläbi tööjaamade haldamise põhioskuseid ja -teadmisi.

Lühitutvustus

Õppeaines käsitletakse Windows-tööjaamade peamisi haldamise tegevusi ja töövahendeid. Aine on soovituslikuks eelduseks Windows Server administreerimine ainele.

Õpiväljundid

Õppija oskab luua tagavarakoopiaid ning teostada lihtsamatel juhtudel riknenud andmete taastamist tagavarakoopiate abiga. Õppija oskab koostada lihtsamaid tavakasutajatele mõeldud juhendeid. Õppija teab erinevaid Windows-tööjaamadele mõeldud operatsioonisüsteemide versioone ning oskab nimetada nende peamised erinevused. Õppija oskab seadistada Windows tööjaamade põhiparameetreid (võrguühendused, tulemüür, ligipääsuõigused, uuendused). Õppija mõistab mobiilsete tööjaamade peamisi eripärasid ning oskab kasutada lihtsamaid mobiilsetele tööjaamadele mõeldud rakendusi. Õppija teab Windows-tööjaamade peamisi paigaldusmeetodeid ning oskab lihtsamaid neist kasutada.

Hinde kujunemise selgitus

Hindest 50% moodustab iseseisev töö (õppejõu poolt valitud e-õppe kursuste läbimine ning juhendi koostamine) ning 50 % arvestustöö. Arvestustöö koosneb valikvastustega testist ning praktilisest tööst, mis on võrdse kaaluga. Arvestustöö võib asendada kokkuleppel õppejõuga 70-680 või 70-620 sertifikaadieksami eduka sooritamisega

Teemad

Windows operatsioonisüsteemi paigaldus, uuendamine ning migreerimine

Teemad

Windows 7, Windows operatsioonisüsteemi paigaldus, Upgrade Advisior, Kasutaja andmete migreerimine Windows operatsioonisüsteemis, Windows User State Migration Tool (USMT), Windows Easy Transfer, DISKPART

Windows operatsioonisüsteemi hulgipaigaldus

  • Kujutisfail ja tema roll Windows operatsioonisüsteemi paigaldamisel

Teemad

Windows Deployment Services, Windows Imaging File Format (WIM), ImageX, WAIK, MDT, Windows PE

Riist- ja rakendustarkvara paigaldamine Windows operatsioonisüsteemis

Teemad Windows XP Mode, Draiver, Printerite haldus Windows 7 operatsioonisüsteemis, Seadmete haldus Windows 7 operatsioonisüsteemis

Võrguühenduste, tulemüüri seadistamine ja kaughaldus

Teemad

PowerShell, Windows Firewall, ipconfig, nslookup, hosts fail Windows operatsioonisüsteemis

Juurdepääsuõiguste seadistamine

Teemad

NTFS, Kerberos, NTLM User Account Control, BranchCache, EFS, HomeGroup, Shadow Copy, Icacls, *.VHD

Mobiilsete töökohtade seadistamine

Teemad

BitLocker, BitLocker To Go, DirectAccess

Tööjaamade monitooring

Teemad

Windows Experience Index, Performance Monitor, Task Manager, Resource Monitor, Reliability Monitor

Tagavarakoopiate loomine ning taastevahendid

Veaotsing Windows-tööjaamadel

Internet Exploreri seadistamine ning uuenduste haldus

Grupipoliitikate ning registri lühitutvustus

Kirjandus

Raamatud

  • McLean, Ian, and Orin Thomas. MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-680): Configuring Windows 7. Microsoft Press. © 2010.
  • Tulloch, Mitch, Tony Northrup, Jerry Honeycutt, and Ed Wilson. Windows 7 Resource Kit. Microsoft Press. © 2010.

Lingid

Õppematerjalid

Artiklid