Difference between revisions of "Windows-tööjaamade haldamine"

From EIK wiki
(Juurdepääsuõiguste seadistamine)
 
(6 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
 
[[Õppeaine: Windows-tööjaamade haldamine]]
 
[[Õppeaine: Windows-tööjaamade haldamine]]
 +
[[Category: Windows-tööjaamade haldamine 2012]]
 
= Windows-tööjaamade haldamine=
 
= Windows-tööjaamade haldamine=
 
== Eesmärk ==
 
== Eesmärk ==
Line 40: Line 41:
  
 
===Teemad===
 
===Teemad===
[[Windows Deployment Services]], [[Windows Imaging File Format (WIM)]], [[ImageX]], [[WAIK]], [[MDT]],
+
[[Windows Deployment Services]], [[Windows Imaging File Format (WIM)]], [[ImageX]], [[WAIK]], [[MDT]], [[Windows PE]]
  
 
==Riist- ja rakendustarkvara paigaldamine Windows operatsioonisüsteemis==
 
==Riist- ja rakendustarkvara paigaldamine Windows operatsioonisüsteemis==
Line 62: Line 63:
 
** IPv6 võrguparameetrite seadistamine
 
** IPv6 võrguparameetrite seadistamine
 
** [[netsh]]
 
** [[netsh]]
 +
** [[ipconfig]]
 +
** [[Windows Server 2008 võrguühenduste seadistamise praktikum]]
 +
** Võrguühenduste veaotsing
 +
*** [[nslookup]]
 +
*** [[ping]]
 +
*** [[tracert]]
 
* Tulemüüri seadistused
 
* Tulemüüri seadistused
 
* Kaughalduse seadistamine
 
* Kaughalduse seadistamine
Line 75: Line 82:
 
* Failiõigused
 
* Failiõigused
 
** How NTFS Works http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc781134(WS.10).aspx
 
** How NTFS Works http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc781134(WS.10).aspx
 +
** [[Praktikum: Faliõiguste seadistamine Windows operatsioonisüsteemis]]
 
* ''User Account Control'' ([[UAC]])
 
* ''User Account Control'' ([[UAC]])
 
* How Do I: User Account Control? http://technet.microsoft.com/et-ee/windows/dd572175(en-us).aspx
 
* How Do I: User Account Control? http://technet.microsoft.com/et-ee/windows/dd572175(en-us).aspx
Line 84: Line 92:
  
 
===Teemad===
 
===Teemad===
[[NTFS]], [[Kerberos]], [[NTLM]] [[User Account Control]], [[BranchCache]], [[EFS]], [[HomeGroup]]
+
[[NTFS]], [[Kerberos]], [[NTLM]] [[User Account Control]], [[BranchCache]], [[EFS]], [[HomeGroup]], [[Shadow Copy]], [[Icacls]], [[*.VHD]]
  
 
==Mobiilsete töökohtade seadistamine==
 
==Mobiilsete töökohtade seadistamine==
Line 95: Line 103:
  
 
==Tööjaamade monitooring==
 
==Tööjaamade monitooring==
 +
* Süsteemide monitooring
 +
** [[Action Center]]
 +
** [[Windows Experience Index]]
 +
** [[Performance Monitor]]
 +
** [[Task Manager]]
 +
** [[Resource Monitor]]
 +
** [[Reliability Monitor]]
 +
 +
===Teemad===
 +
[[Windows Experience Index]], [[Performance Monitor]], [[Task Manager]], [[Resource Monitor]], [[Reliability Monitor]]
 +
 
==Tagavarakoopiate loomine ning taastevahendid==
 
==Tagavarakoopiate loomine ning taastevahendid==
 
* Tagavarakoopiate loomine
 
* Tagavarakoopiate loomine

Latest revision as of 16:54, 9 September 2013

Õppeaine: Windows-tööjaamade haldamine

Windows-tööjaamade haldamine

Eesmärk

Käesoleva õppeaine eesmärgiks on tutvustada õppijale Windows operatsioonisüsteemiga tööjaamade haldamise vahendeid ja peamisi töövõtteid ning arendada seeläbi tööjaamade haldamise põhioskuseid ja -teadmisi.

Lühitutvustus

Õppeaines käsitletakse Windows-tööjaamade peamisi haldamise tegevusi ja töövahendeid. Aine on soovituslikuks eelduseks Windows Server administreerimine ainele.

Õpiväljundid

Õppija oskab luua tagavarakoopiaid ning teostada lihtsamatel juhtudel riknenud andmete taastamist tagavarakoopiate abiga. Õppija oskab koostada lihtsamaid tavakasutajatele mõeldud juhendeid. Õppija teab erinevaid Windows-tööjaamadele mõeldud operatsioonisüsteemide versioone ning oskab nimetada nende peamised erinevused. Õppija oskab seadistada Windows tööjaamade põhiparameetreid (võrguühendused, tulemüür, ligipääsuõigused, uuendused). Õppija mõistab mobiilsete tööjaamade peamisi eripärasid ning oskab kasutada lihtsamaid mobiilsetele tööjaamadele mõeldud rakendusi. Õppija teab Windows-tööjaamade peamisi paigaldusmeetodeid ning oskab lihtsamaid neist kasutada.

Hinde kujunemise selgitus

Hindest 50% moodustab iseseisev töö (õppejõu poolt valitud e-õppe kursuste läbimine ning juhendi koostamine) ning 50 % arvestustöö. Arvestustöö koosneb valikvastustega testist ning praktilisest tööst, mis on võrdse kaaluga. Arvestustöö võib asendada kokkuleppel õppejõuga 70-680 või 70-620 sertifikaadieksami eduka sooritamisega

Teemad

Windows operatsioonisüsteemi paigaldus, uuendamine ning migreerimine

Teemad

Windows 7, Windows operatsioonisüsteemi paigaldus, Upgrade Advisior, Kasutaja andmete migreerimine Windows operatsioonisüsteemis, Windows User State Migration Tool (USMT), Windows Easy Transfer, DISKPART

Windows operatsioonisüsteemi hulgipaigaldus

  • Kujutisfail ja tema roll Windows operatsioonisüsteemi paigaldamisel

Teemad

Windows Deployment Services, Windows Imaging File Format (WIM), ImageX, WAIK, MDT, Windows PE

Riist- ja rakendustarkvara paigaldamine Windows operatsioonisüsteemis

Teemad Windows XP Mode, Draiver, Printerite haldus Windows 7 operatsioonisüsteemis, Seadmete haldus Windows 7 operatsioonisüsteemis

Võrguühenduste, tulemüüri seadistamine ja kaughaldus

Teemad

PowerShell, Windows Firewall, ipconfig, nslookup, hosts fail Windows operatsioonisüsteemis

Juurdepääsuõiguste seadistamine

Teemad

NTFS, Kerberos, NTLM User Account Control, BranchCache, EFS, HomeGroup, Shadow Copy, Icacls, *.VHD

Mobiilsete töökohtade seadistamine

Teemad

BitLocker, BitLocker To Go, DirectAccess

Tööjaamade monitooring

Teemad

Windows Experience Index, Performance Monitor, Task Manager, Resource Monitor, Reliability Monitor

Tagavarakoopiate loomine ning taastevahendid

Veaotsing Windows-tööjaamadel

Internet Exploreri seadistamine ning uuenduste haldus

Grupipoliitikate ning registri lühitutvustus

Kirjandus

Raamatud

  • McLean, Ian, and Orin Thomas. MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-680): Configuring Windows 7. Microsoft Press. © 2010.
  • Tulloch, Mitch, Tony Northrup, Jerry Honeycutt, and Ed Wilson. Windows 7 Resource Kit. Microsoft Press. © 2010.

Lingid

Õppematerjalid

Artiklid