Difference between revisions of "Windows-tööjaamade haldamine"

From EIK wiki
(Võrguühenduste, tulemüüri seadistamine ja kaughaldus)
(Juurdepääsuõiguste seadistamine)
Line 59: Line 59:
 
* Autentimine ja autoriseerimine
 
* Autentimine ja autoriseerimine
 
* BranchCache
 
* BranchCache
 +
 +
===Teemad===
 +
[[User Account Control]], [[BranchCache]], [[EFS]], [[HomeGroup]]
  
 
==Mobiilsete töökohtade seadistamine==
 
==Mobiilsete töökohtade seadistamine==

Revision as of 15:44, 10 March 2010

Õppeaine: Windows-tööjaamade haldamine

Windows-tööjaamade haldamine

Eesmärk

Käesoleva õppeaine eesmärgiks on tutvustada õppijale Windows operatsioonisüsteemiga tööjaamade haldamise vahendeid ja peamisi töövõtteid ning arendada seeläbi tööjaamade haldamise põhioskuseid ja -teadmisi.

Lühitutvustus

Õppeaines käsitletakse Windows-tööjaamade peamisi haldamise tegevusi ja töövahendeid. Aine on soovituslikuks eelduseks Windows Server administreerimine ainele.

Õpiväljundid

Õppija oskab luua tagavarakoopiaid ning teostada lihtsamatel juhtudel riknenud andmete taastamist tagavarakoopiate abiga. Õppija oskab koostada lihtsamaid tavakasutajatele mõeldud juhendeid. Õppija teab erinevaid Windows-tööjaamadele mõeldud operatsioonisüsteemide versioone ning oskab nimetada nende peamised erinevused. Õppija oskab seadistada Windows tööjaamade põhiparameetreid (võrguühendused, tulemüür, ligipääsuõigused, uuendused). Õppija mõistab mobiilsete tööjaamade peamisi eripärasid ning oskab kasutada lihtsamaid mobiilsetele tööjaamadele mõeldud rakendusi. Õppija teab Windows-tööjaamade peamisi paigaldusmeetodeid ning oskab lihtsamaid neist kasutada.

Hinde kujunemise selgitus

Hindest 50% moodustab iseseisev töö (õppejõu poolt valitud e-õppe kursuste läbimine ning juhendi koostamine) ning 50 % arvestustöö. Arvestustöö koosneb valikvastustega testist ning praktilisest tööst, mis on võrdse kaaluga. Arvestustöö võib asendada kokkuleppel õppejõuga 70-680 või 70-620 sertifikaadieksami eduka sooritamisega

Teemad

Windows operatsioonisüsteemi paigaldus, uuendamine ning migreerimine

 • Windows operatsioonisüsteemi paigalus
 • Versiooniuuendus
 • Migreerimine

Teemad

Windows operatsioonisüsteemi paigaldus, Upgrade Advisior, Kasutaja andmete migreerimine Windows operatsioonisüsteemis, Windows User State Migration Tool (USMT), Windows Easy Transfer, DISKPART

Windows operatsioonisüsteemi hulgipaigaldus

 • Kujutisfail ja tema roll Windows operatsioonisüsteemi paigaldamisel

Teemad

Windows Deployment Services, Windows Imaging File Format (WIM), ImageX, Sysprep

Riist- ja rakendustarkvara paigaldamine Windows operatsioonisüsteemis

 • Seadmete paigaldus
  • Draiverite paigaldus
 • Rakendustarkvara paigaldus
  • Ühilduvusprobleemid
  • Rakendustarkvara kasutamispiirangud

Võrguühenduste, tulemüüri seadistamine ja kaughaldus

 • Võrguparameetrite seadistamine
  • IPv4 võrguparameetrite seadistamine
  • IPv6 võrguparameetrite seadistamine
  • netsh
 • Tulemüüri seadistused
 • Kaughalduse seadistamine

Teemad

PowerShell, Windows Firewall, ipconfig, nslookup, hosts fail Windows operatsioonisüsteemis

Juurdepääsuõiguste seadistamine

 • Jagatud ressursside haldus
 • Failiõigused
 • User Account Control (UAC)
 • Autentimine ja autoriseerimine
 • BranchCache

Teemad

User Account Control, BranchCache, EFS, HomeGroup

Mobiilsete töökohtade seadistamine

Tööjaamade monitooring

Tagavara koopiate loomine ning taastevahendid

Veaotsing Windows-tööjaamadel

Internet Exploreri seadistamine ning uuenduste haldus

Grupipoliitikate ning registri lühitutvustus

Kirjandus

Raamatud

 • McLean, Ian, and Orin Thomas. MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-680): Configuring Windows 7. Microsoft Press. © 2010.
 • Tulloch, Mitch, Tony Northrup, Jerry Honeycutt, and Ed Wilson. Windows 7 Resource Kit. Microsoft Press. © 2010.

Lingid

Õppematerjalid

Artiklid