Difference between revisions of "Windows-tööjaamade haldamine"

From ICO wiki
(Võrguühenduste, tulemüüri seadistamine ja kaughaldus)
(Tööjaamade monitooring)
Line 100: Line 100:
  
 
==Tööjaamade monitooring==
 
==Tööjaamade monitooring==
 +
* Süsteemide monitooring
 +
** [[Action Center]]
 +
** [[Windows Experience Index]]
 +
** [[Performance Monitor]]
 +
** [[Task Manager]]
 +
** [[Resource Monitor]]
 +
** [[Reliability Monitor]]
 +
 +
===Teemad===
 +
[[Windows Experience Index]], [[Performance Monitor]], [[Task Manager]], [[Resource Monitor]], [[Reliability Monitor]]
 +
 
==Tagavarakoopiate loomine ning taastevahendid==
 
==Tagavarakoopiate loomine ning taastevahendid==
 
* Tagavarakoopiate loomine
 
* Tagavarakoopiate loomine

Revision as of 14:44, 17 April 2010

Õppeaine: Windows-tööjaamade haldamine

Windows-tööjaamade haldamine

Eesmärk

Käesoleva õppeaine eesmärgiks on tutvustada õppijale Windows operatsioonisüsteemiga tööjaamade haldamise vahendeid ja peamisi töövõtteid ning arendada seeläbi tööjaamade haldamise põhioskuseid ja -teadmisi.

Lühitutvustus

Õppeaines käsitletakse Windows-tööjaamade peamisi haldamise tegevusi ja töövahendeid. Aine on soovituslikuks eelduseks Windows Server administreerimine ainele.

Õpiväljundid

Õppija oskab luua tagavarakoopiaid ning teostada lihtsamatel juhtudel riknenud andmete taastamist tagavarakoopiate abiga. Õppija oskab koostada lihtsamaid tavakasutajatele mõeldud juhendeid. Õppija teab erinevaid Windows-tööjaamadele mõeldud operatsioonisüsteemide versioone ning oskab nimetada nende peamised erinevused. Õppija oskab seadistada Windows tööjaamade põhiparameetreid (võrguühendused, tulemüür, ligipääsuõigused, uuendused). Õppija mõistab mobiilsete tööjaamade peamisi eripärasid ning oskab kasutada lihtsamaid mobiilsetele tööjaamadele mõeldud rakendusi. Õppija teab Windows-tööjaamade peamisi paigaldusmeetodeid ning oskab lihtsamaid neist kasutada.

Hinde kujunemise selgitus

Hindest 50% moodustab iseseisev töö (õppejõu poolt valitud e-õppe kursuste läbimine ning juhendi koostamine) ning 50 % arvestustöö. Arvestustöö koosneb valikvastustega testist ning praktilisest tööst, mis on võrdse kaaluga. Arvestustöö võib asendada kokkuleppel õppejõuga 70-680 või 70-620 sertifikaadieksami eduka sooritamisega

Teemad

Windows operatsioonisüsteemi paigaldus, uuendamine ning migreerimine

Teemad

Windows 7, Windows operatsioonisüsteemi paigaldus, Upgrade Advisior, Kasutaja andmete migreerimine Windows operatsioonisüsteemis, Windows User State Migration Tool (USMT), Windows Easy Transfer, DISKPART

Windows operatsioonisüsteemi hulgipaigaldus

  • Kujutisfail ja tema roll Windows operatsioonisüsteemi paigaldamisel

Teemad

Windows Deployment Services, Windows Imaging File Format (WIM), ImageX, WAIK, MDT, Windows PE

Riist- ja rakendustarkvara paigaldamine Windows operatsioonisüsteemis

Teemad Windows XP Mode, Draiver, Printerite haldus Windows 7 operatsioonisüsteemis, Seadmete haldus Windows 7 operatsioonisüsteemis

Võrguühenduste, tulemüüri seadistamine ja kaughaldus

Teemad

PowerShell, Windows Firewall, ipconfig, nslookup, hosts fail Windows operatsioonisüsteemis

Juurdepääsuõiguste seadistamine

Teemad

NTFS, Kerberos, NTLM User Account Control, BranchCache, EFS, HomeGroup

Mobiilsete töökohtade seadistamine

Teemad

BitLocker, BitLocker To Go, DirectAccess

Tööjaamade monitooring

Teemad

Windows Experience Index, Performance Monitor, Task Manager, Resource Monitor, Reliability Monitor

Tagavarakoopiate loomine ning taastevahendid

Veaotsing Windows-tööjaamadel

Internet Exploreri seadistamine ning uuenduste haldus

Grupipoliitikate ning registri lühitutvustus

Kirjandus

Raamatud

  • McLean, Ian, and Orin Thomas. MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-680): Configuring Windows 7. Microsoft Press. © 2010.
  • Tulloch, Mitch, Tony Northrup, Jerry Honeycutt, and Ed Wilson. Windows 7 Resource Kit. Microsoft Press. © 2010.

Lingid

Õppematerjalid

Artiklid