Difference between revisions of "Windows 8 võrguühenduste seadistamise praktikum"

From ICO wiki
(Created page with '==Ülesanne 1== Seadista mõlema Windows 8 IPv4 selliselt, et nende IP aadress oleks võrgus 192.168.223.0/25 Kontrolli, et need suudavad suhelda üle IPv4 aadresside ==Ülesann…')
 
(Ülesanne 1)
Line 1: Line 1:
 +
=Teooria=
 +
* https://wiki.itcollege.ee/index.php/Netsh
 +
* https://wiki.itcollege.ee/index.php/Ipconfig
 +
* https://wiki.itcollege.ee/index.php/IPv6_v%C3%B5rguparameetrite_seadistamine
 +
* http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/help/videos/remote-desktop-connection
 +
* Net TCP/IP Cmdlets in Windows PowerShell - http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh826123.aspx
 +
 +
=Praktika=
 +
 
==Ülesanne 1==
 
==Ülesanne 1==
 
Seadista mõlema Windows 8 IPv4 selliselt, et nende IP aadress
 
Seadista mõlema Windows 8 IPv4 selliselt, et nende IP aadress

Revision as of 23:06, 26 September 2012

Teooria

Praktika

Ülesanne 1

Seadista mõlema Windows 8 IPv4 selliselt, et nende IP aadress oleks võrgus 192.168.223.0/25 Kontrolli, et need suudavad suhelda üle IPv4 aadresside

Ülesanne 2

Seadista mõlema Windows 8 IPv4 selliselt, et nende IP aadress oleks võrgus 172.16.0.0/20. TEE SEDA NETSH tööriista abil. KOOSTA .bat fail, mis selle tegevuse ära teeks Kontrolli, et need suudavad suhelda üle IPv4 aadresside

Ülesanne 3

Seadista mõlema Windows 8 IPv4 selliselt, et nende IP aadress oleks võrgus 192.168.225.0/24 TEE SEDA powershelli abil. KOOSTA .ps1 skript, mis selle tegevuse ära teeks Kontrolli, et need suudavad suhelda üle IPv4 aadresside

Ülesanne 4

Lülita mõlemal Windows 8 virtuaalarvutil IPv4 protokoll välja ja kontrolli, et nende vahel on olemas ühendus IPv6 vahendusel.

Ülesanne 5

Impordi Labor2 kaustast Windows Server 2012. Seadista mõlemad Windows 8 virtuaalmasinad kasutama IPv4 DHCP-d. Veendu, et need masinad saavad IP aadressi serverilt. Veendu, et töötab masinatevaheline ühendus nii IPv4 kui ka IPv6 abil.