Windows Server 2008 Windows Firewall

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Sissejuhatus

Windows Server 2008 Windows Firewall on operatsioonisüsteemi komponent, mille eesmärk on kaitsta süsteemi pahatahtlike kasutajate ja programmide eest. Tulemüüri töö põhineb reeglite (rules) kogumil, mis keelavad või lubavad teatud liiki võrguliikluse. Windows Server 2008 serverile rolli lisamisel lisatakse ka vastavad tulemüüri reeglid.

Kasutamine

Windows Server 2008 Windows Firewall on vaikimisi sisse lülitatud. Tulemüüri saab sisse/välja lülitada ning üldiseid seadeid muuta kas juhtpaneelilt Control Panel>Windows Firewall või käsurealt

firewall.cpl

Wfw1.jpg


Exceptions vahelehelt saab lisada programme ja porte, mille liiklus lubatakse

Wfw2.jpg

Advanced vahelehelt saab määrata, millistele võrguseadmetele tulemüüri rakendatakse.

Windows Firewall with Advanced Security

Windows Server 2008 Windows Firewallil on täpsemaks seadistamiseks Windows Firewall with Advanced Security (WFAS)

Seda saab käivitada kas läbi Windows Server Managervõi MMC Esmalt kuvatakse profiilid. Sealt saab määrata, milliseid tulemüüri seadeid kasutatakse olenevalt sellest, kas ollakse ühendatud domeeni, privaat- või avalikku võrku.

Wfw4.jpg


Inbound Rules

sissetulevat liiklust käsitlevaid reeglid

Wfw5.jpg


Sarnane on ka väljuva liikluse valik (Outbound Rules)

Wfw7.png

Uue reegli lisamiseks Actions>New Rule...

Reeglitel saab seada järgmisi parameetreid:

Kasutajad või Arvutid (user or computer settings)

Programmid või Teenused (program or service settings)

Port või Protokoll (port or protocol settings)

IP vahemik (IP Scope settings)

IPsec

Wfw6.jpg


käsurealt seadistamine

netsh advfirewall 

Kasutatvad võtmed:

export expordib tulemüüripoliitika faili

help kuvab käskude abiinfo

import impordib tulemüüripoliitika failist

reset taastab vaikeseaded

show näitab profiili sätteid, võimalikud variandid on:

show allprofiles

show domainprofile

show privateprofile

show publicprofile

Tulemüüriseadete levitamine grupipoliitika abil

Windows Server 2008 Windows Firewall seadeid saab rakendada ka grupipoliitika abil.


Näites lülitatakse domeeni kõikides klientmasinates tulemüür sisse.

Kõigepealt tuleb luua Group Policy Object (GPO)

Start > Administrative Tools > Group Policy Management või Server Manager > Features > Group Policy Management

Group Policy Management > Group Policy Objects parem klõps Firewall Settings for Windows Clients ja Edit.

Group Policy Management Editoris parem klõps vastaval policyl Firewall Settings for Windows Clients Policy ja sealt Properties.

Märgista Disable User Configuration settings ja Confirm Disable dialoogis klõpsa Yes ja OK

Computer Configuration valikust laienda Policies, laienda Windows Settings, laienda Security Settings, ja viimaks laienda Windows Firewall with Advanced Security

results lehelt Overview alt klõpsa Windows Firewall Properties.

Domain Profile vahelehelt Firewall state kõrvalt vali rippmenüüst On (recommended) ja klõpsa OK muudatuste salvestamiseks

See on vajalik selleks, et klientmasinast ei saaks tulemüüri välja lülitada.

Results lehelt võib näha, et domeeni profiilis on nüüd tulemüür sisse lülitatud

Wfw7.jpg

Kasutatud materjalid

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc748991%28WS.10%29.aspx

http://technet.microsoft.com/en-us/library/deploy-ipsec-firewall-policies-step-by-step%28WS.10%29.aspx

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc730656%28WS.10%29.aspx

http://www.windowsnetworking.com/articles_tutorials/configure-Windows-Server-2008-advanced-firewall-MMC-snap-in.html


Priit Lume AK31