Windows Server 2008 litsentsimine

From ICO wiki
Revision as of 11:29, 1 April 2011 by Mtomson (talk | contribs) (→‎Allikad:)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Windows Server 2008 litsentsimine

Ülevaade

Windows Server 2008 litsentsimise põhijooned on jäänud samaks, mis eelmise, Windows Server 2003 puhul - klient peab serveritarkvara installeerimiseks ostma serverilitsentsi ning kasutajatele kliendilitsentsid. Erinevusteks eelmise Windows Server versiooniga on:

   * Virtuaalserverite litsentsimine - Windows Server 2008 Standard litsents lubab sama litsentsi 
raames installeerida nii füüsilise kui virtuaalse keskkonna (varem oli lubatud kas üks või teine) * Standard, Enterprise, Datacenter - serverilitsentsid on võimalik osta ilma
virtualiseerimistehnoloogiata Hyper-V, litsentsitingimused sellest ei muutu ning hind on veidi
odavam, kui Hyper-V tehnoloogiat sisaldaval tarkvaral * Windows Web Server 2008 - mõeldud veebilehtede ja -portaalide ning veebirakenduste-teenuste
ning POP3 meiliteenuse pakkumiseks. Serveritarkvaral tohib erinevalt WS 2003 jooksutada suvalist
tüüpi andmebaasi ilma igasuguse piiranguta kasutajate arvule * Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems - toetab ainult andmebaase, Line of Business
ning erirakendusi, kõik teenused ja funktsioonid, mis ei ole nende eesmärkide saavutamiseks
hädavajalikud, on tarkvarast eemaldatud.

Litsentsikanal

Windows Server 2008 litsentse saab osta erinevate kanalite kaudu:


Toode Kanal Litsents Füüsiline +Virtuaalne
Windows Server 2008 Standard FPP, OEM, VL, SPLA Serverilitsents + CAL 1 + 1
Windows Server 2008 Standard w/o Hyper-V FPP, OEM, VL, SPLA Serverilitsents + CAL 1 + 1
Windows Server 2008 Enterprise FPP, OEM, VL, SPLA Serverilitsents + CAL 1 + 4
Windows Server 2008 Enterprise w/o Hyper-V FPP, OEM, VL, SPLA Serverilitsents + CAL 1 + 4
Windows Server 2008 Datacenter OEM, VL, SPLA Protsessorilitsents + CAL 1 + piiramatu arv
Windows Server 2008 Datacenter w/o Hyper-V OEM, VL, SPLA Protsessorilitsents + CAL 1 + piiramatu arv
Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems OEM, VL Protsessorilitsents + CAL 1 + piiramatu arv
Windows Web Server 2008 FPP, OEM, VL, SPLA Serverilitsents (ei vaja CAL-e) 1 või 1
Windows Server 2008 External Connector VL External Connector -
Windows Server 2008 CAL FPP, OEM, VL, SPLA Kasutaja- või seadmepõhine kliendilitsents
Windows Server 2008 Terminal Services CAL FPP, OEM, VL, SPLA Terminalserveri kliendilitsents
Windows Server 2008 Terminal Services External Connector VL External Connector

Volume License vs OEM license

Volume Licencega on õigus installeerida seda kui ka eelnevat versiooni tarkvarast, OEM & FPP litsensid lubavad ainult ühte kindlat versiooni.VL litsentsid ei ole masina spetsiifilised. Neid võib uuesti määrata vastavalt vajadusele. OEM litsents ei saa uuesti kasutada. FPP litsentsi võib uuesti määrata.VL ostetud litsentsid all ei nõua aktiveerimist (Vista välja arvatud). Licence Key (VLK) asemel kasutatakse vastusfaili paindlikku rakendamist.VL litsentsid all saab paigaldada üle võrgu (kas eraldi iga kasutaja või ühiselt IT administraator kasutades rühmapoliitikaid, SMS jne).VL litsentsid all võivad hõlmata erinevaid tarkvara selle kaudu tarnitud võrreldes OEM või FPP. Office 2003/2007 Professional on näide. Võrgu admin install valik ja Office Customisation Tool (OCT) on ainult hõlmatud VLiga. VL litsentsid all saab lisada all Software Assurance ainult müügikoha juures. Teatavaid OEM tooteid (Systems & Serverid, kuid mitte rakendusi * saab kaasati SA kuni 90 päeva pärast ostu. See on ainus eelis OEMil võrreldes VL). (Kuigi Office 2003 on erand: seda saab kaasati SA kuni 90 päeva pärast OEM ostu) VL litsentsid auditeeritakse turvalise veebisaidi kaudu. See muudab litsentsijälgimise palju lihtsamaks kui jälgida, ketta ja dokumentatsiooni komplekti, pluss pakend koos COA etiketid jne. VLi litsentside kasutajad omavad õigust toote sekundaarseks kasutamiseks, kui ühel isikul on näiteks desktop ja laptop arvuti. Seda õigust ei saa kasutada OEM litsensi omanikud, teatud juhtudel ei saa kasutada. Teise kasutaja õigused kehtivad ainult rakendusprogrammidele, mitte OS litsensile. VL litsentsi ostetud OS alusel võib teha tõmmist (kasutades Ghost või Deploycenter jne). See ei ole lubatud FPP või OEM litsentsi kasutades. Kuid kasutades VLiga uuesti tõmmist, on võimalik asendada OEM install Windows XP Pro või Vista Business kasutades VLiga. Selline paigaldus ei muuda selle aluseks olevaid OEM litsentsitingimused (st litsents ikkagi masinaga on konkreetsed), kuid vähemalt maht meedia käitis paindlikumaks ja paremini juhitavaks kui OEM paigaldus FPP or OEM meediat ei saa kasutada mitmeks intalleerimiseks. FPP or OEM Office 2007 väljalaskeid ei saa kasutada Terminal Services/Citrixiga.


Hyper-V - Microsofti virtualiseerimistehnoloogia
OEM - eelinstalleeritud tarkvara
FPP - karbitoode
VL - hulgilitsents
SPLA - Service Provider License Agreement


Kliendilitsentsid


Iga kasutaja või seade, mis ühendub Windows Server 2008 külge kas otse või kaudselt, vajab ühenduseks Windows Server 2008 kliendilitsentsi (CAL, Client Access License), välja arvatud:

• kui serveritarkvara instantside külge ühendutakse üle interneti ilma, et toimuks autentimine või muul moel unikaalne identifitseerimine serveri poolt
• kui ühendutakse Windows Web Server 2008 külge
• autenditud väliste kasutajate puhul, kui serverile on ostetud Windows Server 2008 External Connector litsents
• juhul, kui ühendused serveritarkvara külge tehakse administreerimise eesmärgil (iga litsentsi kohta kuni 2 ühendust)
Kasutajapõhised/seadmepõhised kliendilitsentsid (User CAL/Device CAL)
On olemas kahte tüüpi kliendilitsentsid - kasutajapõhised ja seadmepõhised. See tähendab, et valida saab Windows Server CAL-i igale seadmele (mida võib kasutada suvaline kasutaja) või igale nimelisele kasutajale (kes võib kasutada suvalist seadet). Selline valik annab suure paindlikkuse kliendilitsentside ostmisel:
• Seadmepõhised kliendilitsentsid sobivad ettevõttele, kus töökohti on rohkem kui neid kasutavaid töötajaid, näiteks vahetustega tööskeemi puhul, samal ajal kui
• Kasutajapõhised kliendilitsentsid on kasulikumad ettevõttele, kelle töötajad vajavad ettevõtte serveritele ligipääsu teadmata arvust erinevatest seadmetest (näiteks reisides) või ettevõttele, kelle töötajatel on palju erinevaid seadmeid, mille kaudu serveritega ühendutakse - lauaarvuti, sülearvuti, mobiil, pihuarvuti, jne.

Serveri litsentsimudelid

Peale sobivate kliendilitsentside (kasutajapõhine/seadmepõhine) välja valimist saab serveritarkvara puhul kasutada kahte erinevat mudelit:
• Kasutajapõhine/seadmepõhine mudel (Per User/Per Device Mode)
o Windows Server CAL on vajalik igale kasutajale/seadmele, mis ühendub serveritarkvara külge või kasutab seda
o Vajalike Windows Server CAL arv võrdub ühenduvate kasutajate/seadmete arvuga
o Selle mudeli valinud klient ei saa oma valikut hiljem muuta.
Küll saab klient vajadusel ümber tõsta kliendilitsentse ühelt kasutajalt/seadmelt teisele, kui (a) ümbertõstmine on jääv, st litsents jääbki uuele kasutajale/seadmele või (b) ümbertõstmine on ajutine, seoses litsentsitud seadme mitte-töökorras olemise või näiteks litsentsis määratud kasutaja töölt eemal viibimisega.
• Serveripõhine mudel (Per Server Mode)
o Windows Server CAL on vajalik igale kasutajale/seadmele, mis ühendub serveritarkvara külge või kasutab seda
o Füüsilisele serverile määratud Windows Server CAL arv peab katma maksimaalselt suvalisel ajahetkel kasutajate ja/või seadmete poolt serverisse tehtavate ühenduste arvu. Selle mudeli puhul on Windows Server CALid määratud eksklusiivselt ainult ühele serverile.
o Selle mudeli valimisel jääb kliendile ühekordne võimalus muuta litsentsimudelit serveripõhisest kasutaja/seadmepõhiseks.


Eelmiste versioonide kasutamise õigused

Microsoft annab kliendile õiguse kasutada Windows Server 2008 litsentsi alusel eelmisi serveriversioone, olenemata sellest, millisest kanalist litsents on ostetud. Tabelist leiate info, milliste serveriversioonide kasutamise õiguse annab teie Windows Server 2008 litsents:

Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 Windows 2000 Server
Windows Server 2008 Standard Windows Server 2003 R2 Standard Edition Windows Server 2003 Standard Edition Windows 2000 Server
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V Windows Server 2003 R2 Standard Edition Windows Server 2003 Standard Edition Windows 2000 Server
Windows Server 2008 Enterprise Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Windows Server 2003 Enterprise Edition Windows 2000 Advanced Server
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Windows Server 2003 Enterprise Edition Windows 2000 Advanced Server
Windows Server 2008 Datacenter Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition Windows Server 2003 Datacenter Edition Windows 2000 Datacenter Server
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition Windows Server 2003 Datacenter Edition Windows 2000 Datacenter Server
Windows Server 2008 for Itanium Based Systems N/A Windows Server 2003 Datacenter Edition (IA), or Windows Server 2003 Enterprise Edition (IA) N/A
Windows Web Server 2008 N/A Windows Server 2003 Web Edition N/A
Windows Server 2008 CAL Windows Server 2003 CAL Windows Server 2003 CAL Windows 2000 CAL
Windows Server 2008 External Connector N/A Windows Server 2003 External Connector Windows 2000 Internet Connector
Windows Server 2008 Terminal Services CAL N/A Windows Server 2003 Terminal Services CAL Windows 2000 Terminal Services CAL
Windows Server 2008 Terminal Services External Connector N/A Windows Server 2003 Terminal Services External Connector Windows Terminal Services Internet Connector
Windows Server 2008 Rights Management Services CAL N/A Windows Server 2003 Rights Management Services CAL N/A
Windows Server 2008 Rights Management Services External Connector N/A Windows Server 2003 Rights Management Services External Connector N/A

N/A – selle Windows Server versiooni jaoks ei ole antud litsentsi saadaval

Windows Server 2008 Standard/Enterprise

Suurim muutus kasutajate jaoks on toimunud Windows Server 2008 Standard versiooni virtualiseermisõigustes: nüüd tohib ühe serverilitsentsi raames installeerida 1 füüsilise ning 1 virtuaalse serverikeskkonna (Windows Server 2003 puhul tohtis installeerida kas 1 füüsilise või 1 virtuaalse keskkonna). Windows Server 2008 Enterprise ning Datacenter versioonide virtualiseerimine on jäänud samaks – vastavalt kuni 4 virtuaalset keskkonda Enterprise ning piiramatu arv virtuaalseid keskkondi Datacenter versiooni puhul.

Uudised:

March 25, 2011, 6:32am
Microsoft teatas 25.03.11, et teeb muudatusi Core CAL(Client Access License) hulgas, mis peaksid huvi pakkuma eelkõige ärikasutajatele, kes kasutavad ettevõttetooteid. Microsoft lisab litsensi Microsofti Lynci koondkommunikatsioonitoodetele ja Forefront Endpoint Securityle nii, et Core CALiga saab neid installeerida. Muudatus toimib alates 01.08.2011. Väidetavalt see on esimene kord, kui Microsoft 10 aasta jooksul muudab Core CAL tingimusi. CAL on Microsofti litsentsimise mootor. Microsoftil on kasutaja CALid ja seadme CALid: erinevad serveritooted nõuavad erinevaid CALe. CALid on Microsoftile suur äri, nad nõuavad igalt kasutajalt või seadmelt seda, et pääseda eraldi serverisse.
Praegu maksab Core CAL 80$ kasutaja kohta, tagades kliendi juurdepääsuõigused järgnevatele litsensidele: Windows Server CAL, System Center Configuration Manager, SharePoint (Standard) CAL ja Exchange (Standard) CAL. Peale muudatust hakkab CAL maksma 89$, lisades juurdepääsu Windows Server CAL, System Center Configuration Manager, Forefront Endpoint Protection, SharePoint (Standard) CAL, Exchange (Standard) CAL ja Lync (Standard) CAL. 1. augustist Enterprise CAL (Step Up) hind langeb 94$lt 86$, kuid ei sisalda enam ka the Lync Standard CALi. Paljud kasutajad vajavad mõlemat, nii Core CALi ja Enterprise CALi oma kasutajate jaoks. Kombineeritud pakett (ECAL Suite Stack) jääb 175$ hinnaga.
Lynci ja Forefront Endpoint lisamine Core CALi on mõeldud julgustamaks, et rohkem kasutajaid kasutaksid neid uusi komponente. See on samuti potentsiaalne võimalus, kuidas saada rohkem kasutajad kasutama Microsoft Enterprise Agreement hulgilitsentse. Microsoft’s Office Communications Server toote järeltulija Lync on kõik-ühes kiirsõnumite jaoks, audio/video konverentside jaoks ja VOIP server. Forefront Endpoint Protection on Forefront Client Security järeltulija ja on Microsofti ettevõtte turvaklient.
Muutustest teatas Microsoft Microsoft Management Summitil(MMS) sel nädalal. Teine MMSi uudis puudutab hulgilitsentside kättesaadavust Release Candidatena koodnimega “Atlanta”. Atlanta on pilvteenuse monitoorimise konfiguratsioon, mis aitab kasutajaid vähendamaks maasoleku aega ja parandab Microsoft SQL server jõudlust. Teenus monitoorib SQL konfiguratsiooni ning aitab eelnevalt ennetada seadistusprobleeme ja lahendada teadaolevaid küsimusi. Atlanta, mis on ka ametlikult süsteemikeskuse nõustaja, saab kättesaadavaks 2011 aasta teises pooles, mis on hiljem kui oli ametlikult välja öeldud. Platvorm saab olema kättesaadav Software Assurance litsenside kaudu

Allikad:

http://www.microsoft.com/eesti/litsents/prod/ws2008.aspx
http://www.zdnet.com/blog/microsoft/microsoft-to-make-its-first-core-client-access-license-change-in-10-years/9017?tag=mantle_skin;content
http://filedb.experts-exchange.com/incoming/2008/04_w15/17107/Volume-Licensing-v-OEM.doc

Mati Tomson AK11