Windows juhend: Kuidas kasutada Event Viewerit

From ICO wiki
Revision as of 22:27, 2 October 2012 by Mapalm (talk | contribs) (esimene versioon)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Juhend valmis operatsioonisüsteemi Windows 8 baasil Windows Event Vieweri (Tegumivaaturi?) käivitamiseks sisestage otsingusse "Event Viewer" või liigelge "Control Panel"->"Administrative Tools"->"Event Viewer"

Windows Event Vieweri abil saab näha rakenduste ja süsteemiteadete logisid – mis sisaldavad esinenud erroreid , informatiivseid sõnumeid ja hoiatusi.Isegi täiesti töötaval süsteemil esineb erroreid, seega ei ole vaja koheselt arvuti pärast kartma hakata. Üks väljapressimise meetod on selline, et kasutatakse Event Viewerit kasutaja mõjutamiseks – helistatakse ja väidetakse ennast olevat Microsofti töötaja ja juhendatakse avama Event Viewerit – kuna kasutaja suure tõenäosusega näeb seal erroreid/muid probleeme, pakutakse, et krediitkaardi numbri alusel parandatakse probleemid ära.

Üldise reeglina võib kõiki erroreid ja hoiatuse ignoreerida, juhul muidugi, kui kõik arvutiga tundub korras olevat – kindel on muidugi sisu uurida ja kui see jääb arusaamatuks, kasutada tuntumaid otsingumootoreid ning otsima sündmuse ID järgi - peaks vastus välja tulema, mida tegema peaks ja mis põhjustajaks oli.

Sündmused on paigutatud erinevatesse kategooriatesse, nagu pildipealt vasakul on näha – aplikatsioonide sündmused ja süsteemi logi sündmused, mis kirjeldavad Windowsi süsteemisündmuseid. Peamiselt on see tööriist mõeldud süsteemiadministraatoritele – et tagantjärgi uurida, millised rakendused jooksid kokku või millised hoiatused seoses serveriga üles kerkisid.Hea võimalus on uurida, millised driverid jooksid kokku – võib viia vigase draiveri või riistvarakomponendini.Selle tarvis tuleb üles leida kellaaeg, millal arvuti kokkujooksis – arvuti külmumise error sõnum on märgitud „Critical“ ehk kriitiline.

Veel kasulikke võimalusi: Süsteemi logiaruande peale on võimalik : uurida täpset bootiks kuluvat aega Iga logi sissekande peale kas : 1) alustada uut programmi 2)saata e-mail või 3) kuvada sõnum


Kasutatud kirjandus : http://www.howtogeek.com/123646/htg-explains-what-the-windows-event-viewer-is-and-how-you-can-use-it/