Windows juhend: Kuidas kasutada VHD-alglaadimist: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
 
(30 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
Mina teen: Randel Raidmets, 10.09.2012
==Sissejuhatus==
 
Antud juhend annab ülevaate, kuidas paigaldada Windows 7 keskkonnas virtuaalsele kõvakettale Windows 8 ja kasutada VHD-alglaadimist, et luua ''dual boot'' Windows 7 ja Windows 8 vahel.
 
VHD-alglaadimise suureks eeliseks saab lugeda seda, et see ei vaja eraldi virtualiseerimise tarkvara, et käivitada virtuaalsel kõvakettal olevat operatsioonisüsteemi.
 
===VHD-alglaadimisega kaasnevad piirangud[http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh825689.aspx]=== 


==Sissejuhatus==
*Saate külgeühendada 512 virtuaalset kõvakettas.
*Ei saa kasutada ''Hibernate'' režiimi.
*Ei saa kasutada ''SMB-d (Server Message Block)''.
*Ei ole võimalik kasutada ''BitLocker''-it.


Antud juhend annab ülevaate kuidas paigaldada Windows 7 keskkonnas virtuaalsele kõvakettale Windows 8 ja kasutada VHD-alglaadimist, et luua ''dual boot'' Windows 7 ja Windows 8 vahel.
===Ülevaade===
Esmalt loome Windows 7-s virtuaalse kõvaketta, kasutades selleks '''Disk Management''' tööriista. Peale selle toimingu edukat lõpetamist annab juhend ülevaate, kuidas paigaldada virtuaalsele kõvakettale Windows 8, kasutades selleks ImageX tööriista või PowerShell-i ''script''-i.


==Virtuaalse kõvaketta (VHD) loomine Windows 7 keskkonnas==
==Virtuaalse kõvaketta (VHD) loomine Windows 7 keskkonnas==
Line 15: Line 25:
[[File:Vaade2.jpg]]
[[File:Vaade2.jpg]]
----
----
3) Valige ülemiselt menüü ribalt ''Action -> Create VHD''
3) Valige ülemiselt menüü ribalt ''Action -> Create VHD'':[http://www.zdnet.com/blog/bott/how-to-use-a-vhd-to-dual-boot-windows-8-on-a-windows-7-pc/4847]


[[File:Vaade4.jpg]]
[[File:Vaade4.jpg]]
Line 26: Line 36:
[[File:Vaade5.jpg]]
[[File:Vaade5.jpg]]
----
----
5) Peale nupu ''OK'' vajutamist alustatakse virtuaalse kõvaketta loomist.
5) Peale nupu ''OK'' vajutamist alustatakse virtuaalse kõvaketta loomist:


[[File:Vaade51.jpg]]
[[File:Vaade51.jpg]]
Line 32: Line 42:
----
----


6) Kui virtuaalne ketas on valmis, tekib ''Disk Management'' akna alumisse osase uus ketas ''Disk1''. ''Disk1'' peal tehke parem klikk ja valige ''Initialize''.
6) Kui virtuaalne ketas on valmis, tekib ''Disk Management'' akna alumisse osase uus ketas ''Disk1''. ''Disk1'' peal tehke paremklõps ja valige ''Initialize'':


[[File:Vaade6.jpg]]
[[File:Vaade6.jpg]]
----
----


7) Avanevast aknast valige partitsiooni stiiliks MBR ja vajutage ''OK''.
7) Avanevast aknast valige partitsiooni stiiliks MBR ja vajutage ''OK'':


[[File:Vaade7.jpg]]
[[File:Vaade7.jpg]]
----
----


8) Järgmiseks parem klikk musta joonega ääristatud kastis ja valige ''New Simple Volume'':
8) Järgmiseks paremklõps musta joonega ääristatud kastis ja valige ''New Simple Volume'':


[[File:Vaade8.jpg]]
[[File:Vaade8.jpg]]
Line 53: Line 63:
[[File:Vaade9.jpg]]
[[File:Vaade9.jpg]]


*Järgnevalt küsitakse teie käest mis tähte te soovite kettale määrata, jätke selle väärtuseks vaikeväärtus ja vajutage ''Next''.
*Järgnevalt küsitakse teie käest, mis tähte te soovite kettale määrata, jätke selle väärtuseks vaikeväärtus ja vajutage ''Next'':


[[File:Vaade10.jpg]]
[[File:Vaade10.jpg]]


*Järgmises aknas küsitakse teie käest mis faili süsteemi te soovite kasutada. Jätame kas selleks vaikeväärtuse ehk ''NTFS''.
*Järgmises aknas küsitakse teie käest, mis failisüsteemi te soovite kasutada. Jätame kas selleks vaikeväärtuse ehk ''NTFS''.
''Volume label'' väljale kirjutage partitsioon nimi. Näiteks Windows8.
''Volume label'' väljale kirjutage partitsioon nimi. Näiteks Windows8.
kui olete määranud oma partitsioonile nime vajutage ''Next''.
kui olete määranud oma partitsioonile nime vajutage ''Next''.
Line 70: Line 80:
==Virtuaalse kõvaketta külge- ja lahtiühendamine==
==Virtuaalse kõvaketta külge- ja lahtiühendamine==


Virtuaalse kõvaketta külgeühendamiseks valige ülevalt menüüst ''Action -> Attach VHD''
===Virtuaalse kõvaketta külgeühendamine===
 
Virtuaalse kõvaketta külgeühendamiseks valige ülevalt menüüst ''Action -> Attach VHD'':


[[File:Vaade12.jpg]]
[[File:Vaade12.jpg]]
Line 76: Line 88:
----
----


Avanevast aknast valige asukoht kus paikneb virtuaalne kõvaketas. Peale seda vajutage ''OK'' ja teie valitud ketas ühendatakse külge.
Avanevast aknast valige asukoht, kus paikneb virtuaalne kõvaketas. Peale seda vajutage ''OK'' ja teie valitud ketas ühendatakse külge:


[[File:Vaade13.jpg]]
[[File:Vaade13.jpg]]
Line 82: Line 94:
===Virtuaalse kõvaketta lahtiühendamine===
===Virtuaalse kõvaketta lahtiühendamine===


Vajutage alloleval pildil punase joonega ääristatud alas parem klõps ja valige ''Detach VHD''
Vajutage alloleval pildil punase joonega ääristatud alas paremklõps ja valige ''Detach VHD'':


[[File:Vaade14.jpg]]
[[File:Vaade14.jpg]]
Line 90: Line 102:
Avanenud aknast vajutage nuppu ''OK''.
Avanenud aknast vajutage nuppu ''OK''.


NB! Kui soovite virtuaalset ketast ka kustutada pange linnuke ''Delete the virtual hard disk file after removing the disk'' ees olevasse kasti
NB! Kui soovite virtuaalset ketast ka kustutada, pange linnuke ''Delete the virtual hard disk file after removing the disk'' ees olevasse kasti:


[[File:Vaade15.jpg]]
[[File:Vaade15.jpg]]
Line 104: Line 116:


Selle paigaldus meetodi miinuseks võib lugeda seda, et WAIK suurus on 1.7 GB ja sellega tuleb kaasa konkreetse juhendi raames mitte vajalike töövahendeid.
Selle paigaldus meetodi miinuseks võib lugeda seda, et WAIK suurus on 1.7 GB ja sellega tuleb kaasa konkreetse juhendi raames mitte vajalike töövahendeid.
Rohkem infot ImageX kohta on võimalik leida siit: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749447%28v=ws.10%29.aspx


====Paigaldusprotsess====
====Paigaldusprotsess====


1) Tuleb käivitada administraatori õigustes ''Deployment Tools Command Prompt'', mille leiate ''Start menüü -> All Programs -> Microsoft Windows AIK -> Deployment Tools Command Prompt''
1) Tuleb käivitada administraatori õigustes ''Deployment Tools Command Prompt'', mille leiate ''Start menüü -> All Programs -> Microsoft Windows AIK -> Deployment Tools Command Prompt'':


[[File:Vaade16.jpg]]
[[File:Vaade16.jpg]]
Line 113: Line 127:
----
----


2) Avanenud aknasse lisada järgnev käsklus:
2) Avanenud aknasse lisada järgnev käsklus:[http://blogs.technet.com/b/haroldwong/archive/2012/08/18/how-to-create-windows-8-vhd-for-boot-to-vhd-using-simple-easy-to-follow-steps.aspx]


<pre>imagex /apply c:\Windows8\install.wim 1 e:\ </pre>
<pre>imagex /apply c:\Windows8\install.wim 1 e:\ </pre>
Line 119: Line 133:
[[File:Vaade17.jpg]]
[[File:Vaade17.jpg]]


3) Peale käsu sisestamist algab paigaldus protsess, mis võtab mõni hetk aega.
3) Peale käsu sisestamist algab paigaldus protsess, mis võtab mõni hetk aega:


[[File:Vaade18.jpg]]
[[File:Vaade18.jpg]]


4) Kui paigaldus protsess on lõppenud sisestage järgmine käsklus:
4) Kui paigaldus protsess on lõppenud, sisestage järgmine käsklus:
<pre>bcdboot e:\windows </pre>
<pre>bcdboot e:\windows </pre>


[[File:Vaade19.jpg]]
[[File:Vaade19.jpg]]
5) Taaskäivitage arvuti ja teile kuvatakse alglaadmis menüüd kus saate valida millist operatsioonisüsteemi kasutada.


===Windows 8 paigaldamine PowerShell ''script''-iga===
===Windows 8 paigaldamine PowerShell ''script''-iga===
Line 133: Line 150:
script '''Install-WindowsImage.ps1'''.
script '''Install-WindowsImage.ps1'''.


2) Avage allalaetud ''script''-i omadused (''Properties'') ja vajutage all olevale nupule ''Unblock''. Sellega kinnitate, et lubate ''script''-i arvutis käivitamist.
2) Avage allalaetud ''script''-i omadused (''Properties'') ja vajutage allolevale nupule ''Unblock''. Sellega kinnitate, et lubate ''script''-i arvutis käivitamist:


[[File:Vaade21.jpg]]
[[File:Vaade21.jpg]]


3) Käivitage administraatori õigustes Windows PowerShell ''Start -> All Programs -> Accsessories -> Windows PowerShell -> Windows PowerShell''
3) Käivitage administraatori õigustes Windows PowerShell ''Start -> All Programs -> Accsessories -> Windows PowerShell -> Windows PowerShell''.


4) Sisestage järgmine käsklus:
4) Sisestage järgmine käsklus:
<pre>Set-ExecutionPolicy RemoteSigned</pre>
<pre>Set-ExecutionPolicy RemoteSigned</pre>


5) Järgmisena küsitakse kas te olete oma otsuses kindel sisestage '''Y'''.
5) Järgmisena küsitakse kas te olete oma otsuses kindel sisestage '''Y''':


[[File:Vaade20.jpg]]
[[File:Vaade20.jpg]]


6) Sisestage järgmine käsk, mis võimaldab teil paigaldada Windows-i valitud kettale:
6) Sisestage järgmine käsk, mis võimaldab teil paigaldada Windows-i valitud kettale:[http://www.howtogeek.com/107535/how-to-seamlessly-dual-boot-windows-7-and-windows-8-the-easy-way/]
<pre>C:\Users\randel\Downloads\Install-WindowsImage.ps1 –WIM C:\Windows8\Install.wim –Apply –Index 1 –Destination E:\</pre>
<pre>C:\Users\randel\Downloads\Install-WindowsImage.ps1 –WIM C:\Windows8\Install.wim –Apply –Index 1 –Destination E:\</pre>
*Käsu esimene pool: '''C:\Users\randel\Downloads\Install-WindowsImage.ps1''' viitab allalaetu ''script''-i asukohale. Kirjutage sinna asukoht kuhu te faili allalaadisite.
*Käsu esimene pool: '''C:\Users\randel\Downloads\Install-WindowsImage.ps1''' viitab allalaetu ''script''-i asukohale. Kirjutage sinna asukoht kuhu te faili salvestasite.
*'''C:\Windows8\Install.wim''' kohale tuleb panna .wim faili asukoht.  
*'''C:\Windows8\Install.wim''' kohale tuleb panna .wim faili asukoht.  
*'''–Destination E:\''' asemel määratleda ketas kuhu soovite paigaldad operatsioonisüsteemi.
*'''–Destination E:\''' asemel kirjutada ketta täht kuhu soovite paigaldad operatsioonisüsteemi.
[[File:Vaade22.jpg]]
[[File:Vaade22.jpg]]


7) Kui script on lõpetanud paigaldus protsessi avada administraatori õigustes Command promt ( ''Start menüü ->'' ja kirjutage ''cmd'') ja sisestage järgnev käsklus:
7) Kui script on lõpetanud paigaldus protsessi, avada administraatori õigustes Command promt ( ''Start menüü ->'' ja kirjutage ''cmd'') ja sisestage järgnev käsklus:
<pre>bcdboot e:\Windows</pre>
<pre>bcdboot e:\Windows</pre>


[[File:Vaade19.jpg]]
[[File:Vaade19.jpg]]


==Sissekannete eemaldamine alglaadimis menüüst==
8) Taaskäivitage arvuti ja teile kuvatakse alglaadmis menüüd kus saate valida millist operatsioonisüsteemi kasutada.
 
Rohkem infot PowerShell-i kasutamise kohta: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee176949.aspx
 
==Sissekannete eemaldamine alglaadimise menüüst==
Kui te soovite eemaldada Windows 8 sissekannet alglaadimis menüüst avage ''Start menüü -> kirjutage '''msconfig''' ''.
 
Avanenud aknast valige ''Boot'' kaart:
 
[[File:Vaade23.jpg]]
 
Valige millist sissekannet soovite kustudada (Antud juhul Windows 8) ja vajutage ''Delete''. Peale seda ''Apply'' ja ''OK''.


==Kasutatud kirjandus==
==Kasutatud kirjandus==
Line 173: Line 201:


http://archive.msdn.microsoft.com/InstallWindowsImage/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=2662
http://archive.msdn.microsoft.com/InstallWindowsImage/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=2662
[[Category: Windows-tööjaamade haldamine]]
[[Category: Windows-tööjaamade haldamine 2012]]

Latest revision as of 15:48, 9 September 2013

Sissejuhatus

Antud juhend annab ülevaate, kuidas paigaldada Windows 7 keskkonnas virtuaalsele kõvakettale Windows 8 ja kasutada VHD-alglaadimist, et luua dual boot Windows 7 ja Windows 8 vahel.

VHD-alglaadimise suureks eeliseks saab lugeda seda, et see ei vaja eraldi virtualiseerimise tarkvara, et käivitada virtuaalsel kõvakettal olevat operatsioonisüsteemi.

VHD-alglaadimisega kaasnevad piirangud[1]

 • Saate külgeühendada 512 virtuaalset kõvakettas.
 • Ei saa kasutada Hibernate režiimi.
 • Ei saa kasutada SMB-d (Server Message Block).
 • Ei ole võimalik kasutada BitLocker-it.

Ülevaade

Esmalt loome Windows 7-s virtuaalse kõvaketta, kasutades selleks Disk Management tööriista. Peale selle toimingu edukat lõpetamist annab juhend ülevaate, kuidas paigaldada virtuaalsele kõvakettale Windows 8, kasutades selleks ImageX tööriista või PowerShell-i script-i.

Virtuaalse kõvaketta (VHD) loomine Windows 7 keskkonnas

1) Avage Start menüü ja tehke Computer nupu peal parem klikk. Avanevast menüüst valige Manage:

Vaade1.jpg


2) Avanenud aknast valige Disk Management. Oodake mõni hetk kuni teile kuvatakse kõiki saadaolevad kettad:

Vaade2.jpg


3) Valige ülemiselt menüü ribalt Action -> Create VHD:[2]

Vaade4.jpg


4) Järgmisena avaneb aken, kus küsitakse:

 1. Kuhu te soovite salvestada oma virtuaalse kõvaketta ja mis nimega. Selleks võib näiteks C: kettale teha kausta VHD.
 2. Kui suure ketta te soovite teha. Kui paigaldada virtuaalsele kettale Windows 8, on soovitav valida suuruseks vähemalt 20 GB.
 3. Kas te soovite virtuaalse kõvaketta teha kindla suurusega või kasvava.

Vaade5.jpg


5) Peale nupu OK vajutamist alustatakse virtuaalse kõvaketta loomist:

Vaade51.jpg


6) Kui virtuaalne ketas on valmis, tekib Disk Management akna alumisse osase uus ketas Disk1. Disk1 peal tehke paremklõps ja valige Initialize:

Vaade6.jpg


7) Avanevast aknast valige partitsiooni stiiliks MBR ja vajutage OK:

Vaade7.jpg


8) Järgmiseks paremklõps musta joonega ääristatud kastis ja valige New Simple Volume:

Vaade8.jpg


9) Avanenud aknast vajutage nuppu Next. Peale seda avaneb uus aken, kus saate valida kui suurt partitsiooni te teha soovite.

 • Simple volume size in MB välja väärtuseks jätke seal olev suurus ja vajutage Next.

Vaade9.jpg

 • Järgnevalt küsitakse teie käest, mis tähte te soovite kettale määrata, jätke selle väärtuseks vaikeväärtus ja vajutage Next:

Vaade10.jpg

 • Järgmises aknas küsitakse teie käest, mis failisüsteemi te soovite kasutada. Jätame kas selleks vaikeväärtuse ehk NTFS.

Volume label väljale kirjutage partitsioon nimi. Näiteks Windows8. kui olete määranud oma partitsioonile nime vajutage Next.

Vaade11.jpg

 • Lõpuks kuvatakse teile kokkuvõtte teie valikutest. Kinnitamiseks vajutage Finish. Mõni hetk tuleb oodata kuni teie poolt valitud seaded rakendatakse virtuaalsele kettale.

Ketas valmis kasutamiseks

Olete loonud virtuaalse kõvaketta, millele saab talletada faile ja paigaldada operatsioonisüsteemi.

Virtuaalse kõvaketta külge- ja lahtiühendamine

Virtuaalse kõvaketta külgeühendamine

Virtuaalse kõvaketta külgeühendamiseks valige ülevalt menüüst Action -> Attach VHD:

Vaade12.jpg


Avanevast aknast valige asukoht, kus paikneb virtuaalne kõvaketas. Peale seda vajutage OK ja teie valitud ketas ühendatakse külge:

Vaade13.jpg

Virtuaalse kõvaketta lahtiühendamine

Vajutage alloleval pildil punase joonega ääristatud alas paremklõps ja valige Detach VHD:

Vaade14.jpg


Avanenud aknast vajutage nuppu OK.

NB! Kui soovite virtuaalset ketast ka kustutada, pange linnuke Delete the virtual hard disk file after removing the disk ees olevasse kasti:

Vaade15.jpg

Windows 8 paigaldamine virtuaalsele kõvakettale

Windows 8 paigaldamiseks virtuaalsele kõvakettale on mitmeid võimalusi.

 • Kasutades Microsfot Windows AIK (Automated Installation Kit) vahendite komplektist ImageX käsurea programmi.
 • Paigaldada Windows 8 kasutades selleks Powershell script-i, mille on võimalik allalaadida MSDN veebilehelt

Windows 8 paigaldamine ImageX-iga

Esmalt tuleb arvutisse paigaldada ImageX, mis tuleb kaasa Windows Automated Installation Kit-iga. Windows AIK on võimalik allalaadida Microsofti leheküljelt.

Selle paigaldus meetodi miinuseks võib lugeda seda, et WAIK suurus on 1.7 GB ja sellega tuleb kaasa konkreetse juhendi raames mitte vajalike töövahendeid.

Rohkem infot ImageX kohta on võimalik leida siit: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749447%28v=ws.10%29.aspx

Paigaldusprotsess

1) Tuleb käivitada administraatori õigustes Deployment Tools Command Prompt, mille leiate Start menüü -> All Programs -> Microsoft Windows AIK -> Deployment Tools Command Prompt:

Vaade16.jpg


2) Avanenud aknasse lisada järgnev käsklus:[3]

imagex /apply c:\Windows8\install.wim 1 e:\ 

Vaade17.jpg

3) Peale käsu sisestamist algab paigaldus protsess, mis võtab mõni hetk aega:

Vaade18.jpg

4) Kui paigaldus protsess on lõppenud, sisestage järgmine käsklus:

bcdboot e:\windows 

Vaade19.jpg


5) Taaskäivitage arvuti ja teile kuvatakse alglaadmis menüüd kus saate valida millist operatsioonisüsteemi kasutada.

Windows 8 paigaldamine PowerShell script-iga

1) Laadige alla MSDN veebilehelt script Install-WindowsImage.ps1.

2) Avage allalaetud script-i omadused (Properties) ja vajutage allolevale nupule Unblock. Sellega kinnitate, et lubate script-i arvutis käivitamist:

Vaade21.jpg

3) Käivitage administraatori õigustes Windows PowerShell Start -> All Programs -> Accsessories -> Windows PowerShell -> Windows PowerShell.

4) Sisestage järgmine käsklus:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

5) Järgmisena küsitakse kas te olete oma otsuses kindel sisestage Y:

Vaade20.jpg

6) Sisestage järgmine käsk, mis võimaldab teil paigaldada Windows-i valitud kettale:[4]

C:\Users\randel\Downloads\Install-WindowsImage.ps1 –WIM C:\Windows8\Install.wim –Apply –Index 1 –Destination E:\
 • Käsu esimene pool: C:\Users\randel\Downloads\Install-WindowsImage.ps1 viitab allalaetu script-i asukohale. Kirjutage sinna asukoht kuhu te faili salvestasite.
 • C:\Windows8\Install.wim kohale tuleb panna .wim faili asukoht.
 • –Destination E:\ asemel kirjutada ketta täht kuhu soovite paigaldad operatsioonisüsteemi.


Vaade22.jpg

7) Kui script on lõpetanud paigaldus protsessi, avada administraatori õigustes Command promt ( Start menüü -> ja kirjutage cmd) ja sisestage järgnev käsklus:

bcdboot e:\Windows

Vaade19.jpg

8) Taaskäivitage arvuti ja teile kuvatakse alglaadmis menüüd kus saate valida millist operatsioonisüsteemi kasutada.

Rohkem infot PowerShell-i kasutamise kohta: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee176949.aspx

Sissekannete eemaldamine alglaadimise menüüst

Kui te soovite eemaldada Windows 8 sissekannet alglaadimis menüüst avage Start menüü -> kirjutage msconfig .

Avanenud aknast valige Boot kaart:

Vaade23.jpg

Valige millist sissekannet soovite kustudada (Antud juhul Windows 8) ja vajutage Delete. Peale seda Apply ja OK.

Kasutatud kirjandus

http://www.howtogeek.com/107535/how-to-seamlessly-dual-boot-windows-7-and-windows-8-the-easy-way/

http://blogs.technet.com/b/haroldwong/archive/2012/08/18/how-to-create-windows-8-vhd-for-boot-to-vhd-using-simple-easy-to-follow-steps.aspx

http://www.zdnet.com/blog/bott/how-to-use-a-vhd-to-dual-boot-windows-8-on-a-windows-7-pc/4847

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh825689.aspx

http://archive.msdn.microsoft.com/InstallWindowsImage/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=2662