Windows juhend: Kuidas kasutada VHD-alglaadimist: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 69: Line 69:


==Virtuaalse kõvaketta külge- ja lahtiühendamine==
==Virtuaalse kõvaketta külge- ja lahtiühendamine==
Virtuaalse kõvaketta külgeühendamiseks valige ülevalt menüüst ''Action -> Attach VHD''
[[File:Vaade12.jpg]]
Avanevast aknast valige asukoht kus paikneb virtuaalne kõvaketas. Peale seda vajutage ''OK'' ja teie valitud ketas ühendatakse külge.
[[File:Vaade13.jpg]]


==Windows 8 paigaldamine virtuaalsele kõvakettale==
==Windows 8 paigaldamine virtuaalsele kõvakettale==

Revision as of 11:53, 29 September 2012

Mina teen: Randel Raidmets, 10.09.2012

Sissejuhatus

Antud juhend annab ülevaate kuidas paigaldada Windows 7 keskkonnas virtuaalsele kõvakettale Windows 8 ja kasutada VHD-alglaadimist, et luua dual boot Windows 7 ja Windows 8 vahel.

Virtuaalse kõvaketta (VHD) loomine Windows 7 keskkonnas

1) Avage Start menüü ja tehke Computer nupu peal parem klikk. Avanevast menüüst valige Manage:

Vaade1.jpg


2) Avanenud aknast valige Disk Management. Oodake mõni hetk kuni teile kuvatakse kõiki saadaolevad kettad:

Vaade2.jpg


3) Valige ülemiselt menüü ribalt Action -> Create VHD

Vaade4.jpg


4) Järgmisena avaneb aken, kus küsitakse:

  1. Kuhu te soovite salvestada oma virtuaalse kõvaketta ja mis nimega. Selleks võib näiteks C: kettale teha kausta VHD.
  2. Kui suure ketta te soovite teha. Kui paigaldada virtuaalsele kettale Windows 8, on soovitav valida suuruseks vähemalt 20 GB.
  3. Kas te soovite virtuaalse kõvaketta teha kindla suurusega või kasvava.

Vaade5.jpg


5) Peale nupu OK vajutamist alustatakse virtuaalse kõvaketta loomist.

Vaade51.jpg


6) Kui virtuaalne ketas on valmis, tekib Disk Management akna alumisse osase uus ketas Disk1. Disk1 peal tehke parem klikk ja valige Initialize.

Vaade6.jpg


7) Avanevast aknast valige partitsiooni stiiliks MBR ja vajutage OK.

Vaade7.jpg


8) Järgmiseks parem klikk musta joonega ääristatud kastis ja valige New Simple Volume:

Vaade8.jpg


9) Avanenud aknast vajutage nuppu Next. Peale seda avaneb uus aken, kus saate valida kui suurt partitsiooni te teha soovite.

  • Simple volume size in MB välja väärtuseks jätke seal olev suurus ja vajutage Next.

Vaade9.jpg

  • Järgnevalt küsitakse teie käest mis tähte te soovite kettale määrata, jätke selle väärtuseks vaikeväärtus ja vajutage Next.

Vaade10.jpg

  • Järgmises aknas küsitakse teie käest mis faili süsteemi te soovite kasutada. Jätame kas selleks vaikeväärtuse ehk NTFS.

Volume label väljale kirjutage partitsioon nimi. Näiteks Windows8. kui olete määranud oma partitsioonile nime vajutage Next.

Vaade11.jpg

  • Lõpuks kuvatakse teile kokkuvõtte teie valikutest. Kinnitamiseks vajutage Finish. Mõni hetk tuleb oodata kuni teie poolt valitud seaded rakendatakse virtuaalsele kettale.

Ketas valmis kasutamiseks

Olete loonud virtuaalse kõvaketta, millele saab talletada faile ja paigaldada operatsioonisüsteemi.

Virtuaalse kõvaketta külge- ja lahtiühendamine

Virtuaalse kõvaketta külgeühendamiseks valige ülevalt menüüst Action -> Attach VHD

Vaade12.jpg

Avanevast aknast valige asukoht kus paikneb virtuaalne kõvaketas. Peale seda vajutage OK ja teie valitud ketas ühendatakse külge.

Vaade13.jpg


Windows 8 paigaldamine virtuaalsele kõvakettale

jätkub..

Kasutatud kirjandus

http://www.howtogeek.com/107535/how-to-seamlessly-dual-boot-windows-7-and-windows-8-the-easy-way/

http://blogs.technet.com/b/haroldwong/archive/2012/08/18/how-to-create-windows-8-vhd-for-boot-to-vhd-using-simple-easy-to-follow-steps.aspx

http://www.zdnet.com/blog/bott/how-to-use-a-vhd-to-dual-boot-windows-8-on-a-windows-7-pc/4847

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh825689.aspx