Windows juhend: Kuidas kasutada VHD-alglaadimist

From ICO wiki
Revision as of 14:45, 25 September 2012 by Rraidmet (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

Mina teen: Randel Raidmets, 10.09.2012

VHD faili tegemine Windows 7 keskkonnas

1) Avage Start menüü ja thke Computer nupu peal parem klikk. Avanevast aknast valige Manage: Vaade1.jpg