Windows juhend: Kuidas lülitada välja arvuti, mis on tegevusta olnud 30 minutit

From ICO wiki
Revision as of 21:13, 1 October 2012 by Ksaar (talk | contribs) (→‎Sleep)
Jump to navigationJump to search

Käsud

Untitled.png

Shut Down

Ehk väljalülitus

Hibernate

Ehk uinakurežiim

Sleep

"Sleep" ehk unerežiim tuntud ka osade vanemate operatsiooni süsteemide peal kui "Stand by". "Sleep" on energiasäästurežiim. Sleep salvestab kõik avatud dokumendid ja programmid ning võimaldab arvutil kiiresti jätkata täisvõimsusega tööks (tavaliselt mõne sekundi jooksul), kui soovite uuesti tööle asuda. Oma arvuti magama panemine on nagu pausi kasutamine DVD filmil või muusika lool: arvuti peatab kõik kohe, sätestab end säästurežiimi ja on valmis alustama samast kohast uuesti, kui soovite taas tööle asuda.

Tavaliselt saab sülearvutit magama panna kaanesulgemisega. Mõnel arvutil on ka füüsiline unereziiminupp/klahv.

Restart

Ehk taaskäivitus.

Kuidas lülitada välja oma arvuti

Et mitte lihtsalt oma arvuti vooluvõrgust välja tõmmata , vajutage Start 4f6cbd09-148c-4dd8-b1f2-48f232a2fd33 47.png ja siis vajutake nupule "Shut Down". Arvuti väljalülitamiseks on vaja algatada "Shut down" käsk oma arvuti operatsiooni süsteemis. 210125.image0.jpg

Kui te eelistate oma arvutit seisma jätta aga mitte täielikult voolust välja lülitada, siis vajutage noolekesel paremal "Shut Down" nupu kõrval ja valige "Hibernate" (Kasutades laptopi pange lihtsalt kaas kinni). Kui te soovite arvutit taaskäivitada (lülitab ennast välja ja tagasi sisse) valige nupp "Restart".

Kasulik teada/Märkus

1.Näide - Kui lähete arvuti juurest korraks eemale, kuid ei soovi arvutit välja lülitada korraks ja pärast uuesti sisse lülitada, siis valige käsk "Sleep". Seejärel peaks teie arvuti ekraan pimedaks muutuma ja seadmed (va. RAM mälu) seiskuma ajutiselt. Tagasi tulles tuleb arvuti tööle panemiseks vajutada kas hiire nuppu või "Enter" (osadel sülearvutitel töölepanemis "Power" nuppu arvutil). Arvuti jätkab siis tööd täpselt sealt kus varem, avatud peaksid olema ka ennem tööle jäetud programmid või dokumendid.


2.Näide - Kui mingil põhjusel teie arvuti peaks kokkujooksma või tõrkuma , siis on võimalik oma arvutit lülitada välja järgmiselt. Vajutake klaviatuuril Ctrl+Alt+Delete 2 korda järjest või vajuta ja hoia all arvuti sisselülitus nuppu "Power" kuni arvuti end välja on lülitanud.


NB!

Ärge kunagi võtke arvutit lihtsalt vooluvõrgust välja. Ainult juhul kui kõik eelnev ei ole töötanud, teie windows ei pruugi järgneval sisselülitamisel korrektselt töödata.