Windows juhend: Kuidas luua ja kasutada ajastatud tegevusi

From ICO wiki
Revision as of 23:16, 30 September 2012 by Ttalpsep (talk | contribs)

Sissejuhatus

Windows keskkonnas ajastatud tegevuste seadistamiseks tasub kõigepealt vaadata Windowsiga kaasatuleva ajastamise programmi Task Scheduler poole. Task Scheduler võimaldab ajastada (sisuliselt ka automatiseerida korduvaid tegevusi) erinevaid tegevusi lähtudes kas korduvast ajagraafikust või ühekordsetest tähtaegadest tulenevalt. Lisaks Windowsiga kaasatulevale Task Scheduler’le on tegevuste ajastamiseks võimalik kasutada ka muid nii vabavaralisi kui kommertsiaalseid lahendusi. Käesolev juhend annab pikema ülevaate Task Sheduler kasutamisest Windows 7 puhul ja tutvustab lühidalt alternatiivset lahendust XXX.

Windows Task Scheduler kasutamine

Windows 7 all tuleb Task Scheduler leidmiseks kas trükkida start menüüs otsingusse “Task Scheduler” või valida 'Start Menu -> All Programs -> Accessories -> System tools -> Task Scheduler'.


Ajastatud tegevuse loomine

Kokkuvõte

...

Allikad

Link [1]


Autor: Tõnn Talpsepp D23