Zentyal

From ICO wiki
Revision as of 14:48, 6 May 2011 by Jmarjama (talk | contribs)

Zentyal

Linuxi Väikefirma server

Zentyal (endine eBox Platform) on avatud lähtekoodiga ühtse võrgustikuga tarkvarapakett, mis on mõeldud SME-le. Zentyal on võrgulüüs, mis on ühtselt turvakeskus, kontoriserver, kommunikatsiooniserver ning veel palju enamat. Kõik teenused baseeruvad ühel tehnoloogial ning on täielikult integreeritud. Esimest korda on Sul võimalus kõike oma võrgutoiminguid ühes üksuses teha.

Projekti lähtekood on saadaval GNU General Public litsentsi all. Zentyal-it omab ja sponsoreerib mittetulunduslik Hispaania ettevõte eBox Technologies S.L., kellele ka samuti koodibaasi autoriõigus kuulub.

Zentyal (Ebox Platform) ilmus esmakordselt 2005 aastal, loomulikult avatud lähtekoodiga. Aastal 2007 oli Zentyal integreeritud esmakordselt Ubuntuga (Gutsy Gibbon Tribe 3 – Ubuntu 7.10). Esimene Zentyali stable versioon ilumus 2008. aastal.

Omadused

Zentyal 2.0 omadused 2010 aasta septembri seisuga:

Firewall and routing

 • Filtering
 • NAT and port redirections
 • VLAN 802.1Q
 • Support for multiple PPPoE and DHCP gateways
 • Multi-gateway rules, load balancing and automatic failover
 • Traffic shaping (with application layer support)
 • Graphical traffic rate monitoring
 • Network intrusion detection system
 • Dynamic DNS client

Network infrastructure

 • DHCP server
 • NTP server
 • DNS server
 • Dynamic updates via DHCP
 • RADIUS server

VPN support

 • Dynamic routes autoconfiguration

HTTP proxy

 • Internet cache
 • User authentication
 • Content filtering (with categorized lists)
 • Transparent antivirus
 • Delay pools

Intrusion Detection System Mail Server

 • Virtual domains
 • Quotas
 • SIEVE support
 • External account retrieval
 • POP3 and IMAP with SSL/TLS
 • Spam and antivirus filtering
 • Greylisting, blacklisting, whitelisting
 • Transparent POP3 proxy filter
 • Catch-all account

Webmail Web server

 • Virtual hosts

Certification authority

Workgroup

 • Centralized users and groups management
 • Master/slave support
 • Windows Active Directory Synchronization
 • Windows PDC
 • Password policies
 • Support for Windows 7 clients
 • Network resource sharing
 • File server
 • Antivirus
 • Recycle bin
 • Print server
 • Groupware: calendar, address book, webmail, wiki, etc.
 • VoIP server
 • Voicemail
 • Conference rooms
 • Calls through an external provider
 • Call transfers
 • Call parking
 • Music on hold
 • Queues
 • Logs

Jabber/XMPP server

 • Conference rooms

Zentyal User Corner for self users info updating Reporting and monitoring

 • Dashboard for centralized service information
 • Monitor CPU, load, disk space, thermal, memory
 • Disk usage and RAID status
 • Summarized and full system reports
 • Event notification via mail, RSS or Jabber

Software updates Backups (configuration and remote data backup)

Zentyal’i installimine

Zentyal’i on võimalik kahte moodi installeerida:

 • Kasutades Zentyal’i iseseisvat serveri platvormi;
 • Kasutades baasiks olemasolevat Ubuntu serveri installatsiooni.

Teisel juhul tuleb Ubuntu serverile soovitavate moodulite ametlikud repositorid lisada, mida installeerida soovitakse. Igaljuhul soovitatakse esimest varianti Zentyal’i installeerimiseks, sest seda on lihtsam teostada ning kõik vajaminevad repositorid asuvad ühel kindlalt andmekandjal (~700 mb).

Ametlik Ubuntu dokumentatsioon sisaldab samm-sammulist juhendit Zentyal’i installimisest ning konfigureerimisest.

Zentyal’i installer on Ubuntu Serveri baasil ehitatud. Ehk siis, kes on Ubuntu serverit installeerinud, näevad siin palju sarnasusi.


Algust tehakse omale sobiliku keele valimisega.

Installation1.png

Viide


Esimene valik kustutab kogu kettalt igasuguse sisu ära ning loob vastavalt Zentyal’i vajadustele partitisoonid, kasutades LVM-i. Expert mode annab võimaluse käsitsi partitsioone luua.

Installation2.png

Viide


Järgmisel sammul valitakse süsteemiliidese keel.

Installation3.png

Viide


Samuti on võimalus automaatse klaviatuuri seadete tuvastamisel. Vastasel juhul tuleb järgmisel menüül klaviatuuri layout käsitsi valida.

Installation4.png

Viide


Järgmisena tuleb serverile nimi anda. See nimi on hiljem hosti identifitseerimiseks.

Installation6.png

Viide


Järgmisena küsitakse ajatsooni. See on juba eelnevalt konfigureeritud vastavalt eelnevalt valitud asukohale.

Installation7.png

Viide


Siin valitakse kasutajale kasutajanimi, millega süsteemi sisse logitakse. Valitud kasutaja omab administratiivseid privileege.

Installation8.png

Viide


Selle etapi juures tuleb valida parool. On tähtis nentida, et määratud parool kehtib üle kogu süsteemi. Sellepärast tuleb turvaline parool hoolikalt valida (vähemalt 12 tähemärki pikk, mis sisaldaks tähti, numbreid ning sümboleid).

Installation10.png

Viide


Sisestada sama parool uuesti ning veenduda selle kinnitamisel.

Installation11.png

Viide


Pärast parooli kinnitamist ilmub installatsiooni progress. Nüüd peab ootama, mil baassüsteem installitakse. See võib võtta aega umbes 20 minutit, olenevalt serverist.

Installation12.png

Viide


Kui installatsioon lõpule on viidud, tuleks installatsioonimeedia lahti ühendada ning serverile taaskäivitus rakendada.

Installation13.png

ViideZentyal töötab! Nüüd kui graafiline veebiliides läbi brauseri avatud, on võimalus siseneda administratiivliidesele.

Esimest korda Zentyal’i sisenedes käivitub graafiline keskkond automaatselt, kuid edaspidi tuleb end autentida, et serverile ligi pääseda.

Zentyal’i profiilide ja/või moodulite configureerimiseks tuleb sisestada kasutajanimi ning parool.

Installation14.png

Viide


Esmane konfigureerimine

Konfigureerimise "wizard" avaneb kohe automaatselt kui Zentyal’i veebiliidest esimest korda külastada. Konfigureerimisega alustades on kaks peamist valikut:

 • Simple: Siin valitakse installatsiooniprofiil või siis profiilid, mis konkreetse serveri nõuetega sobivad. Installatsiooni profiil on sisuliselt pakettide komplekt, mis sisaldab kõike vajaminevat konkreetse ülesande täitmiseks.
 • Advanced: Siin valitakse paketid kõik eraldi ning sõltuvused (dependencies) lahendatakse automaatselt.


Installation18.png

Viide

Zentyal’i profiilid:

 • Zentyal Gateway:

Zentyal käitub kui kohalikuvõrgu võrgulüüsina (gateway), pakkudes turvalist ning kontrollitud juurdepääsu internetti.

 • Zentyal Unified Threat Manager:

Zentyal kaitseb kohalikku võrku igasuguste väliste rünnakute ning sissetungimiste vastu.

 • Zentyal Infrastructure:

Zentyal haldab kohaliku võrgu infrastruktuuri igasuguste elementaarsete teenustega: DHCP, DNS, NTP, HTTP server jne.

 • Zentyal Office:

Zentyal käitub kui server kohalikuvõrgu jagatud ressursside vahel: failid, printerid, kalendrid, kontaktid, kasutaja profiilid ja grupid.

 • Zentyal Unified Communications:

Zentyal töötab firma kommunikatsioonikeskusena: käsitledes e-maile, kiirsõnumeid ning VoIP-d.


Kui on soov „advanced“ valik selekteerida, ilmub pakettide nimekiri, kus neid ükshaaval valida saab.


Installation19.png

Viide


Konkreetses situatsioonis on „Gateway“ installatsiooni profiil installmisvalikusse lisatud.

Installation20.png

Viide


Süsteem alustab vajalike moodulite installeerimist.

Installation21.png

Viide


Kui juba installeerimine lõpuni jõudnud on, alustab konfigureerimiseliides uute moodulite konfigureerimist ning esitab mõned süstemaatilised küsimused.

Kõigepealt küsitakse vajalikku informatsiooni võrguühenduse kohta. Määrata tuleb, kas kasutusesolev võrgukaart on sisene või väline.

Installation22.png

Viide


Järgmisena tuleb valida serveritüüp „Users and Groups“ moodulis. Kui plaanis on hallata ainult ühte serverit, siis tuleks valida „Standalone server“. Juhul kui on eesmärk mitmetest serveritest koosnevat infrastruktuuri arendama hakata, tuleks valida „Advanced configuration“. See valik on saadaval ainult juhul kui „Users and Groups“ moodul on eelinstalleeritud.

Installation23.png

Viide


Kui kõikidele küsimustele vastatud, tuleks määratud sätted salvestada.

Installation24.png

Viide


Siin kuvatakse taaskord progressiriba.

Installation25.png

Viide


Kui süsteem on vajalikud sätted salvestanud, tuleks navigeerida „Dashboard“ ning kasutajale kuvatakse serveri ülevaade.


Installation26.png

Viide

Tehnilised nõudmised

Zentyal jookseb standardsel nii x86 kui ka x86_64 arhitektuurilisel süsteemil. Üldiselt sõltuvad tehnilised nõudmised serverile suunatud koormusest: installeeritud moodulite arv, kasutajate arv jne.

Mõned moodulid on vähem ressursinõudlikumad, näiteks Firewall, DHCP ja DNS. Teised, nagu Mailfilter või Antivirus aga hõivavad rohkem vahemälu ning protsessori kasutust.

Tabel Zentyal.JPG

Viide


Viited

http://www.zentyal.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Zentyal

http://distrowatch.com/table.php?distribution=zentyal

http://doc.zentyal.org/en/installation.html

Autor

Janar Märjama, A22