319 ja 317 Linuxis

From ICO wiki

Arvuti pildi saamine kahte klassi

# 319 klassis sisesta terminalis käst
while true; do x11vnc -rfbport 5901 -passwd salakala; done

# 317 klassis sisesta käsk
vncviewer -fullscreen -shared 192.168.3.26:1
# Küsib eelmises käsus sisestatud parooli ("salakala")

Kahjuks töötab selle skeemiga klaviatuur ainult ühes klassis.