ALTER eGO

From EIK wiki

Meeskond

 • Egon Lund

XML

XML andmefail

Tallinna Linnavalitsuse koosseisu kirjeldav XML fail

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<tallinna_linnavalitsuse_liikmed>
 
 <liige id="1" amet="Linnapea">
  <nimi eesnimi="EDGAR" perenimi="SAVISAAR"></nimi>
  <kontakt telefon="6404100">
   <epost><![CDATA[Edgar.Savisaar@tallinnlv.ee]]></epost>
  </kontakt>
  <vastutusala>
   <valdkonnad><![CDATA[üldjuhtimine, linna arengu strateegiline planeerimine, linna eelarve, suhted riigivõimu- ja valitsusorganitega ning linnavolikogu ja linnaosadega, linna esindamine vabariigis ja välismaal, koostöö Eesti ülikoolidega]]></valdkonnad>
   <struktuuriyksused><![CDATA[Linnakantselei, Linnaarhiiv, Perekonnaseisuamet, linnaosade valitsused]]></struktuuriyksused>
  </vastutusala>
  <erakond><![CDATA[KE]]></erakond>
 </liige>

 <liige id="2" amet="Abilinnapea">
  <nimi eesnimi="TAAVI" perenimi="AAS"></nimi>
  <kontakt telefon="6404108">
   <epost><![CDATA[Taavi.Aas@tallinnlv.ee]]></epost>
  </kontakt>
  <vastutusala>
   <valdkonnad><![CDATA[linnaplaneerimine ja arhitektuur, ehituslubade ja ehitiste kasutuslubade väljaandmine, koostöö omavalitsusorganisatsioonidega, ühistranspordi korraldamine, liikluskorraldus, sidustustegevus sadamate, lennuvälja ja raudteega]]></valdkonnad>
   <struktuuriyksused><![CDATA[Linnaplaneerimise Amet, Transpordiamet]]></struktuuriyksused>
  </vastutusala>
  <erakond><![CDATA[KE]]></erakond>
 </liige>

 <liige id="3" amet="Abilinnapea">
  <nimi eesnimi="KALLE" perenimi="KLANDORF"></nimi>
  <kontakt telefon="6404114">
   <epost><![CDATA[Kalle.Klandorf@tallinnlv.ee]]></epost>
  </kontakt>
  <vastutusala>
   <valdkonnad><![CDATA[kommunaalmajandus, infrastruktuuride rajamine, teedeehitus, -remont ja -hooldus, vee- ja küttemajandus, side, Tallinna ja riigi õigusaktide täitmise kontroll, järelevalvefunktsioonid, riigikaitse, kriisireguleerimine]]></valdkonnad>
   <struktuuriyksused><![CDATA[Kommunaalamet, Munitsipaalpolitsei Amet]]></struktuuriyksused>
  </vastutusala>
  <erakond><![CDATA[KE]]></erakond>
 </liige>

 <liige id="4" amet="Abilinnapea">
  <nimi eesnimi="MIHHAIL" perenimi="KÕLVART"></nimi>
  <kontakt telefon="6404104">
   <epost><![CDATA[Mihhail.Kolvart@tallinnlv.ee]]></epost>
  </kontakt>
  <vastutusala>
   <valdkonnad><![CDATA[haridus, kultuur, sport, noorsooküsimused, muinsuskaitse, rahvussuhted ja ühtse integratsioonipoliitika väljatöötamine, Kodurahu foorum]]></valdkonnad>
   <struktuuriyksused><![CDATA[Haridusamet, Kultuuriväärtuste Amet, Spordi- ja Noorsooamet]]></struktuuriyksused>
  </vastutusala>
  <erakond><![CDATA[KE]]></erakond>
 </liige>

 <liige id="5" amet="Abilinnapea">
  <nimi eesnimi="ARVO" perenimi="SARAPUU"></nimi>
  <kontakt telefon="6404106">
   <epost><![CDATA[Arvo.Sarapuu@tallinnlv.ee]]></epost>
  </kontakt>
  <vastutusala>
   <valdkonnad><![CDATA[ettevõtlus, hinnakujundus, tarbijakaitse, pangandus, majanduspoliitika, linna osalemine äriprojektides, turism, tööhõive, keskkonnakaitse, haljastus, jäätmekäitluse korraldamine]]></valdkonnad>
   <struktuuriyksused><![CDATA[Ettevõtlusamet, Keskkonnaamet]]></struktuuriyksused>
  </vastutusala>
  <erakond><![CDATA[KE]]></erakond>
 </liige>

 <liige id="6" amet="Abilinnapea">
  <nimi eesnimi="MERIKE" perenimi="MARTINSON"></nimi>
  <kontakt telefon="6404123">
   <epost><![CDATA[Merike.Martinson@tallinnlv.ee]]></epost>
  </kontakt>
  <vastutusala>
   <valdkonnad><![CDATA[sotsiaalhooldus ja -kindlustus, tervishoid, narkomaania ja AIDS-i ennetustegevus]]></valdkonnad>
   <struktuuriyksused><![CDATA[Sotsiaal- ja Tervishoiuamet]]></struktuuriyksused>
  </vastutusala>
  <erakond><![CDATA[KE]]></erakond>
 </liige>

 <liige id="7" amet="Abilinnapea">
  <nimi eesnimi="EHA" perenimi="VÕRK"></nimi>
  <kontakt telefon="6404112">
   <epost><![CDATA[Eha.Vork@tallinnlv.ee]]></epost>
  </kontakt>
  <vastutusala>
   <valdkonnad><![CDATA[linnavara, varahaldus, omandi- ja maareform,maa maksustamise ja maakorraldusega seotud toimingud, elamumajandus, elamuehitusprogrammid, era- ja avaliku sektori koostööprogrammid, üürikomisjon]]></valdkonnad>
   <struktuuriyksused><![CDATA[Linnavaraamet]]></struktuuriyksused>
  </vastutusala>
  <erakond><![CDATA[KE]]></erakond>
 </liige>

</tallinna_linnavalitsuse_liikmed>

XSD

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="tallinna_linnavalitsuse_liikmed">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="liige">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="nimi">
        <xs:complexType>
         <xs:attribute name="eesnimi" type="xs:string" use="required" />
         <xs:attribute name="perenimi" type="xs:string" use="required" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="kontakt">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="epost" type="xs:string" />
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="telefon" type="xs:unsignedInt" use="required" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="vastutusala">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="valdkonnad" type="xs:string" />
          <xs:element name="struktuuriyksused" type="xs:string" />
         </xs:sequence>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="erakond" type="xs:string" />
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
      <xs:attribute name="amet" type="xs:string" use="required" />
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>

XSLT

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl">
 <xsl:output method="html" indent="yes"/>

 <xsl:template match="/">
  <html>
   <body>
    <h1>Tallinna Linnavalitsuse koosseis</h1>
    <xsl:for-each select="tallinna_linnavalitsuse_liikmed/liige">
     <ul>
      <b>
       <xsl:value-of select="@id"/>)
      </b>
      <xsl:text> </xsl:text>
      <xsl:value-of select="@amet"/>
      <xsl:text> </xsl:text>
      <xsl:value-of select="nimi/@eesnimi"/>
      <xsl:text> </xsl:text>
      <xsl:value-of select="nimi/@perenimi"/>
      <br/>

      <img src="http://www.keskerakond.ee/images/logo.png" alt="KE"/>
      <br/>

      <h4>Valdkonnad:</h4>
      <xsl:value-of select="vastutusala/valdkonnad"/>
      <h4>Struktuuriüksused:</h4>
      <xsl:value-of select="vastutusala/struktuuriyksused"/>

     </ul>
     <br/>
    </xsl:for-each>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

HTML väljund: Linnavalitsus

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl">
  <xsl:output method="html" indent="yes"/>

  <xsl:template match="/">
   <h1>Tallinna Linnavalitsuse koosseis</h1>
   <table border="2">
    <tr>
     <th>Eesnimi</th>
     <th>Perenimi</th>
     <th>Amet</th>
     <th>Kontaktid</th>
     <th>Erakond</th>
    </tr>
    <xsl:for-each select="tallinna_linnavalitsuse_liikmed/liige">
     <tr>
      <td>
       <xsl:value-of select="nimi/@eesnimi"/>
      </td>
      <td>
       <xsl:value-of select="nimi/@perenimi"/>
      </td>
      <td>
       <xsl:value-of select="@amet"/>
      </td>
      <td>
       <xsl:value-of select="kontakt/epost"/>
       <br/>
       <xsl:value-of select="kontakt/@telefon"/>
      </td>
      <td>
       <xsl:value-of select="erakond"/>
      </td>
     </tr>
    </xsl:for-each>
   </table>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

HTML väljund: Linnavalitsus detailvaade

Veebiteenuse analüüs

Idee on luua kultuurielu edendav veebiteenus.

Kultuur kui mõiste on oma olemuselt väga lai, hõlmab ja iseloomustab peaaegu kõike, mis inimühiskonna tegevusega seotud ning inimese loodud. Arvestades valdkonna mastaapsust, siis esialgne sisu on kaunite kunstidega seonduv (kujutav kunst, muusika, teater, kino, arhitektuur, muuseumid), kus huvilistel on võimalik kursis olla erinevate sündmuste, ürituste, teostega.

Teenust võivad tarbida kõik vastavalt kasutajagruppidele ning üks sihtrühm on ka haridusasutused ja järeltulevad põlvkonnad, seda harimise eesmärgil, kaasata noori ja üleskutsuda neid arvamust ja mõtteid avaldama kogetu suhtes.

Kasutaja saab luua enda timeline’i ehk ajajoone sündmustest, millest osa võttis ning kirjutada arvamusi, mõtteid, hinnanguid. Ajajoon võtab nii-öelda kultuuripäeviku rolli, kus üritused ühes tol hetkel kirja pandud emotsioonidega on kasutajale endale meenutamiseks ning võimalusel, vajadusel ka ürituste korraldajatele tagasisideks. Haridusasutuste kontekstis on tegu abivahendina õpetajatele, et suunata noori, kes teatud valdkonna vastu tõesti huvi üles näitavad.

Praeguse idee vaates peaks rahastus tulema kahasse Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Kultuuriministeeriumilt, sest tegu on altruistlikku mõttega. Sellegi poolest oleks võimalik sellist teenust välismaa koolidele müüa ning olla ka ekspordiartikkel.

Must have

Kasutaja

 • autentimine
 • autoriseerimine
 • kasutajagrupi loomine
 • kasutajagrupi haldamine
 • loodud kasutajagrupi õiguste jagamine
 • sündmuste lisamine
 • sündmuste haldamine
 • erinevat tüüpi sisu lisamine
 • sisu haldamine
 • kronoloogiline ajajoon

Admin

 • kasutajate haldamine
 • kasutajate kasutusstatistika üle arve pidamine
 • teenuse poole pöördumiste arvu piiramine ja piirangute seadistamine

Nice to have

 • kõik, mis uitmõtte tulemusena realiseerub

ERD

Initial erd.png