ASP.NET arvestuseks kordamine

From ICO wiki

Info

Veebirakenduse loomine ASP.NET abil aine arvestus koosneb kahest osast:

 • Teooria - valikvastustega küsimused. Hõlmab loengus räägitut ja wiki materjale
 • Praktiline ülesanne - tudengile antakse lahendada üks praktiline ülesanne. Siinkohal tasub meeles pidada, et praktilise ülesande valmistamise ajaline raam on piiratud. Seetõttu tasub läbi mõelda enne lahendama hakkamist, kuidas see ülesanne oleks võimalikult lihtsasti teostatav. Küsimuste korral võib õppejõu käest juhiseid küsida. Kui mõne ülesandega on antud kaasa andmebaas, siis selle kasutamine ei ole kohustuslik. Võib ka selle ise luua.

Arvestusele saamiseks peab olema teostatud projekt. Arvestuse edukaks läbimiseks peab tudeng saavutama mõlemas arvestuse osas vähemalt 51% maksimumtulemusest.

Mõned näidisülesanded

Järgnevalt on toodud mõningad näidisülesanded. Kui nende ülesannete lahendamine ei ole mingi probleem, võib arvestusele tulla rahuliku südamega. :)

Kontakt

Loo lihtne veebirakendus, mis võimaldaks rakenduse kasutajal pidada arvestust oma kontaktide üle. Rakendus peab võimaldama:

 • Kontaktide lisamist/muutmist/kustutamist
 • Kontaktide otsimist/sorteerimist
 • Konkreetse kontakti kontaktinfo vaatamist

RSS lugeja

Loo lihtne veebirakendus, mis võimaldaks kasutajal RSS voo lugemist ja nende ühendamist. Rakendus peab võimaldama:

 • RSS voogude lisamist. (Koht kuhu need salvestada, on vabalt enda valida)
 • RSS voogude vaatamist
 • RSS voogudest otsimist
 • RSS voogude uudiste sorteerimist avalikustamsikuupäeva ja tähestiku järgi

Raamatukogu

Loo lihtne veebirakendus, mis võimaldab koostada oma lemmikraamatute nimekirja ning teostada sellest otsingut. Rakendus peab võimaldama:

 • Raamatuid kustutada/lisada
 • Muuta raamatu infot
 • Teostada raamatutest otsingut, kus arvestatakse järgnevaid välju: autor, kirjastus, pealkiri

Küsimustik

Loo lihtne veebirakendus, mis võimaldab kasutajal vastata küsimusele. Valida saab ühe vastusevariandi. Rakendus peab võimaldama:

 • Küsitluse loomist, kus saab määrata küsimused ja lisada vastuse variandid.
 • Küsitlusele vastamist
 • Statistika vaatamist.

Blogi

Loo lihtne veebirakendus, mis võimaldab kasutajal blogi pidada. Blogil peaks olema pealkiri(Header), sissejuhatus(Lead), tekst(Body). Esilehel kuvatakse Headrit ja Lead’i, vajutades postitusel kuvatakse blogi täispikkuses. Kasutajaid eraldada pole vaja. Rakendus peab võimaldama

 • Lisada/Kustutada postitusi
 • Muuta postitusi
 • Kuvama postitusi
 • Kustutada postitusi