ASP.Net'is andmete kuvamine loetelude abil

From ICO wiki

Andmete kuvamine lihtsate loetelude abil

Lihtsateks loeteludeks nimetatakse kasutajaliidese elemente, mis võimaldavad vaid ühe väärtuse loetelu. Lihtsad loetelud on:

 • AdRotator – võimaldab kuvada bannereid. Iga kord kui kasutaja tuleb lehele, valitakse juhuslikult uus pilt kuvamiseks
 • BulletedList – täppidega loetelu
 • DropDownList – ripploend
 • ListBox – kerimisribadega loetelu kastis
 • RadioButtonList – raadionuppudega loetelu, kust saab valida vaid ühe väärtuse
 • CheckBoxList – valikukastidega loetelu, kust saab valida mitmeid väärtuseid

Selleks, et lihtsaid loetelusid kasutada, tuleb määrata ära DataSource või DataSourceID omadus, millega näitate, kust tulevad andmed. Lisaks on soovitav täita väljad DataTextField, mis näitab milline väli andmetest kuvatakse kasutajale ning DataValueField e milline väli on objekti väärtuseks, kui kasutaja midagi valib.


Kõik loetelus olevad elemendid on programselt saadaval läbi Items kollektsiooni ning kasutaja poolt tehtud valiku saate teada läbi SelectedIndex omaduse. Kui soovite igale kasutaja valikule reageerida, võite teha protseduuri sündmuse SelectedIndexChanged sündmuse tarbeks. Järgnevalt tekitame toodetest täppidega loetelu:

<asp:BulletedList ID="loetelu " runat="server" DataSourceID="andmeallikas" DataTextField="Nimi" />


Andmete kuvamine keerukate loetelude abil

Keerukateks loeteludeks nimetatakse kasutajaliidese elemente, mis andmete kuvamiseks tekitavad hulga alamelemente.

Keerulised loetelud on:

 • GridView – võimaldab näidata andmeid tabeli kujul, pakkudes lihtsaid vahendeid andmete sorteerimiseks, filtreerimiseks ja muutmiseks.
 • DetailsView – võimaldab andmeid kirje kaupa vaadata, muuta ja juurde lisada. Andmed kuvatakse tabeli kujul, väljad üksteise all.
 • FormView – sisuliselt nagu DetailsView, kuid andmete kuvamise loogika tuleb läbi põhjade (Template) ise paika panna.
 • Repeater – Kõige abstraktsem loetelu, võimaldab põhjade abil leida andmetele just sellise kuju nagu teil vaja.

Hierarhiliste andmete kuvamine

Hierarhilised loetelud on mõeldud hierarhiliste andmete näitamiseks nagu XML failis olevad andmed ja vanema – lapse suhted. Hierarhilised loetelud on:

 • TreeView – andmete esitus puu kujul
 • Menu – menüü rakenduses navigeerimiseks. Võib olla nii puu kujul kui ka puu kujul.