ATeam

From EIK wiki

Meeskond

Liikmed:

 • Aleksander Semjonov

Idee

Väikes linnas, kust ma olen pärit, on avas Jhon suši-restoraan nimega "Japon Sun". Restorannil ei oli oma lehikülge vebis, kuna nende jaoks see on väga kallis lõbu. On ainult FB public lehekülg. Aga tema sušid hakasid liga popularsed olema ja inimesed tahavad need palju tellida. See on kõik tore, aga tekis probleem - Ta ei jõua oma ladu jalgida. Iga nädalavahetus uued probleemid - mõned ainet ei ole, mõnedel on säilitusaeg läks. Siis tahaks ta endale mingi rakendus, millega võib...


Väga oluline

 • Kõik ainet mis lattu tullevad registreerida
 • Kõik tellimused registreerida
 • Näha mis on praegu ladus on
 • Vaadata erinivat statistikat(nädala top suši, nädala halvem suši)

Oleks tore

 • Kui mingi kaupa kohe lõpeb - saada temali emaili selle infoga
 • Kui mingi kaupa säilitusaeg lõpeb - saada temali emaili selle infoga

Oleks SUPER!

 • Oli teaml ka selle rakenduse web- või-version telefooni-version, millega ta saab mõned asjud jalgida.

Idee lahenduseks

Meil on vaja teha desktop rakendus. Tegelikult meil on kaks rolli siis meie rakenduses peab olema kaks vaadet. On ka olemas veel Rakendus roll.

 • Roll 1. Inimine kes võtab kauba ja registreeriba seda.

Vaade: Kaks listbox ühes on kaubade liist, teine "mis tuli" list. Inimine vaatab mis tuli, ja registreerib seda. Kolm nuppu. Add, Remove, Confirm.

 • Roll 2. Inimine kes kosneb tellimused.

Vaade: Kaks listbox ühes on menüü, teine arve. Inimine koosneb tellimus. Neli nuppu. Add, Remove, Quintity, Confirm.

 • Rakenduse roll

Iga rakenduse käeivitamises - Kontorollib ta kuupäeva(dateNow) ja kõik ladu olemas kauba säilitusaega kuupäeva. Annab ta teada meile kas mingi ohtlik kaub on olemas.(Teeb seda masgeBoxiga, või/ja meili teil)

Projekti faasid

1. Realiseerida kõik olulised nõuded

2. Realiseerida kõik "tore" nõuded

3. Realiseerida "SUPER" nõuded

Rakenduse problemaatilised kohad

John ei ole väga oskav arvuti kasutaja, tema jaoks on oluline et kasutajaliide oli väga lihtne. Rakendus peab olema ilmne. Veel, ta niisisgune inimine, kelle käes kõik prograamid lähevad katki. Siis rakendus tema jaoks peab olema ka väga ohutu. Ja kuna ma olen üksi, kõige probleem on leida aega et seda kõik realiseerida.

Model. Tehnoloogia ja DB

 • Model

ATeam Entities.jpg

 • Tehnoloogia

Kasutan realiserimiseks MVVM, WPF.

 • DB

Documentation:

File:SushiDB.pdf

Schema:

ATeam DB.jpg

Logi

Prototüüp

https://onedrive.live.com/redir?resid=341DCDD2E312CCA8!279&authkey=!ACvnfiNUQB1_AE4&ithint=file%2crar


Retsensioonid

https://wiki.itcollege.ee/index.php/LaenajaAbimeesRets#Laenaja_abimees

https://wiki.itcollege.ee/index.php/Simple_Geo_portot%C3%BC%C3%BCpi_Rets

https://wiki.itcollege.ee/index.php/Simple_Geo_Rets

Final

https://onedrive.live.com/redir?resid=341DCDD2E312CCA8!282&authkey=!AL6l62zagbY_kWE&ithint=folder%2c

07.11.2014

Algus. Nii hilja, kuna ei saanud endale meeskonda leida ja lahendasin siis üksi tööd teha.

Kirjutaisn retseniooni.

10.11.2014

Tegin alpha-dev DB ja entity models ps OrderMenuItem ona vaja muuta OrderRow-ks.

11.11.2014

Täendan oma analüüsi.

13.11.2014

Laadin alla ja instaleerin SQL-server 2012

14.11.2014

Kirtjutasin väike dokumatatsioni DB jaoks. Nädalavahetuse jooksul on vaja final versiooni DB ja Entity Modelit teha!