Aktiivsed Linuxi kasutajad TalTech IT Kolledži personali seas

From ICO wiki

TalTech IT Kolledži personali seast kasutavad olulisel määral Linuxit järgmised kodanikud (tähestiku järjekorras):
Among TalTech IT College personal there are persons who are using Linux in significant level (ordered alphabetically):

(kes puudu on, võib end lisada!)
(who is missing, can add her-, himself!)


Vilistlased / Alumni

  • Margus Ernits
  • Katrin Loodus
  • Truls Ringkjob
  • Lauri Võsandi