User:Edmund

From EIK wiki

Edmund Laugasson

eesti keeles

kiirsuhtlus

teised suhtlusviisid


Kasutajat ei ole vaja näiteks Jitsi Meet puhul ja see ka veebipõhine.

kontaktid

  • e-post: edmund punkt laugasson ätt itcollege punkt ee
  • ruum 516 (5.korrus)
  • sisetelefon 842
  • telefon laual +3726285842
  • telefon taskus +3725280479

pilveketaste jagamiseks

Google Drive: edmund punkt laugasson ätt gmail punkt com
MS OneDrive: edmund ätt itcollege punkt ee

GPG

Võimalus saata krüpteeritud e-kiri, kasutades avalikku võtit:
edmund punkt laugasson ätt itcollege punkt ee

Kontakti leidmine

Tasub helistada kui e-postile, kiirsuhtlusele vastata ei ole jõudnud. Üldiselt kui ülikoolis olen siis on lisaks tundidele veel tudengitega kohtumised. Tasub ka ÕIS'ist (Õppeinfosüsteem) uurida, mis ruumis minu tunnid toimuvad ja sealt võib ka mind kätte saada.

in English

instant messaging

other communication ways

E.g. no user needed in case of Jitsi Meet and it is also web-based.

contacts

  • e-mail: edmund dot laugasson specialsign itcollege dot ee
  • room 516 (5th floor)
  • internal phone 842
  • phone on the desk +3726285842
  • phone in the pocket +3725280479

for sharing of cloud storage

Google Drive: edmund dot laugasson specialsign gmail dot com
MS OneDrive: edmund specialsign itcollege dot ee

GPG

An option to send encrypted e-mail using the following public key:
edmund dot laugasson att itcollege dot ee

Finding a contact

It is worth to call if I haven't responded to e-mail, instant messaging. Usually when I am in university then there are also meetings with students in addition to lessons. Also there can be checked from SIS (Study Information System) in which room I have lessons and it may be possible to reach me there.