Alt + Tab

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Meeskond Alt + Tab Võrgurakendused II

 • Mihkel Roots
 • Roland Soosaar
 • Krista Norak

Esimene Osa

XML

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Echo-html.xslt"?>
 <Carshop>
  <Shop>
   <Name>United Motors</Name>
   <Address>
    <Country>Estonia</Country>
    <City>Tallinn</City>
    <MobileNumber>7777777</MobileNumber>
   </Address>
  </Shop>
  <Cars>
   
   <Car type="saloon">
    <CarMake Name="BMW">
     <CarModel ModelName="X1" Year="2011">
      <Mileage>1000</Mileage>
      <Price>
       <Amount>20000</Amount>
       <Currency>EUR</Currency>
      </Price>
      <Image><![CDATA[http://bmw.co.uk/dam/brandBM/common/newvehicles/x-series/x1/2015/flash/f48_x1_highlights_assets/lines_slider/img/digital/sport-line-front.jpg]]></Image>
     </CarModel>
    </CarMake>
   </Car>
   
   <Car type="SUV">
    <CarMake Name="BMW">
     <CarModel ModelName="X5" Year="2010">
      <Mileage>500</Mileage>
      <Price>
       <Amount>25000</Amount>
       <Currency>EUR</Currency>
      </Price>
      <Image><![CDATA[http://www.bmw.com.au/content/dam/bmw/common/all-models/x-series/x5/2015/at-a-glance/x5_at-a-glance_stagepresentation.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.resized.img.1680.large.time1448008829330.jpg]]></Image>
     </CarModel>
    </CarMake>
   </Car>
   
   <Car type="saloon">
    <CarMake Name="BMW">
     <CarModel ModelName="X3" Year="2012">
      <Mileage>700</Mileage>
      <Price>
       <Amount>15000</Amount>
       <Currency>EUR</Currency>
      </Price>
      <Image><![CDATA[http://s3.caradvice.com.au/thumb/1000/562/wp-content/uploads/2014/08/2015-BMW-X3-36.jpg]]></Image>
     </CarModel>
    </CarMake>
   </Car>
   
   <Car type="SUV">
    <CarMake Name="BMW">
     <CarModel ModelName="X6" Year="2009">
      <Mileage>800</Mileage>
      <Price>
       <Amount>23000</Amount>
       <Currency>EUR</Currency>
      </Price>
      <Image><![CDATA[https://i.ytimg.com/vi/a6hjQDtYSnM/maxresdefault.jpg]]></Image>
     </CarModel>
    </CarMake>
   </Car>
   
  </Cars>
 </Carshop>

XSD

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Carshop">
   <xs:complexType>
    <xs:sequence>
     <xs:element name="Shop">
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element name="Name" type="xs:string" />
        <xs:element name="Address">
         <xs:complexType>
          <xs:sequence>
           <xs:element name="Country" type="xs:string" />
           <xs:element name="City" type="xs:string" />
           <xs:element name="MobileNumber" type="xs:unsignedInt" />
          </xs:sequence>
         </xs:complexType>
        </xs:element>
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
     <xs:element name="Cars">
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Car">
         <xs:complexType>
          <xs:sequence>
           <xs:element name="CarMake">
            <xs:complexType>
             <xs:sequence>
              <xs:element name="CarModel">
               <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                 <xs:element name="Mileage" type="xs:unsignedShort" />
                 <xs:element name="Price">
                  <xs:complexType>
                   <xs:sequence>
                    <xs:element name="Amount" type="xs:unsignedShort" />
                    <xs:element name="Currency" type="xs:string" />
                   </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="Image" type="xs:string" />
                </xs:sequence>
                <xs:attribute name="ModelName" type="xs:string" use="required" />
                <xs:attribute name="Year" type="xs:unsignedShort" use="required" />
               </xs:complexType>
              </xs:element>
             </xs:sequence>
             <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required" />
            </xs:complexType>
           </xs:element>
          </xs:sequence>
          <xs:attribute name="type" type="xs:string" use="required" />
         </xs:complexType>
        </xs:element>
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
 </xs:schema>

XSLT HTML

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
   xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl"
 >
   <xsl:output method="html" indent="yes"/>

   <xsl:template match="/">
    <html>
     <head>
      <title>Autopood</title>
     </head>
     <body>
      <xsl:variable name="Shop" select="/Carshop/Shop"/>
      <xsl:variable name="ShopName" select="$Shop/Name"/>
      <xsl:variable name="Country" select="$Shop/Address/Country"/>
      <xsl:variable name="City" select="$Shop/Address/City"/>
      <xsl:variable name="MobileNumber" select="$Shop/Address/MobileNumber"/>
      <xsl:variable name="ShopAddress" select="concat($Country,', ',$City,', ', $MobileNumber)"/>

      <h1>
       <xsl:value-of select="$ShopName"/>  
      </h1>
      <h4>
       <xsl:value-of select="$ShopAddress"/>
      </h4>

      <ul>
       <xsl:for-each select="Carshop/Cars/Car"> 
        <li>
         <h4>
          <xsl:value-of select="concat(CarMake/@Name, ' ', CarMake/CarModel/@ModelName)"/>
         </h4>
         <div>
          <xsl:variable name="CarModelPath" select="CarMake/CarModel"/>
          
          Release year:
          <xsl:value-of select="$CarModelPath/@Year"/>
          <br/>
          Body type:
          <xsl:value-of select="@type"/>
          <br/>
          Mileage:
          <xsl:value-of select="$CarModelPath/Mileage"/>
          <br/>
          Price:
          <xsl:value-of select="concat($CarModelPath/Price/Amount, ' ', $CarModelPath/Price/Currency)"/>
          <p>
           <xsl:variable name="ImageUrl" select="$CarModelPath/Image"/>
           <img src="{$ImageUrl}" style="width: 500px;"/>
          </p>            
         </div>     
        </li>
       </xsl:for-each>
      </ul>
      
     </body>
    </html>
   </xsl:template>
 </xsl:stylesheet>

XSLT XML

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
   xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl"
 >
   <xsl:output method="xml" indent="yes"/>

   <xsl:template match="/">
    <Carshop>
     <CarType>
      <xsl:for-each select="Carshop/Cars">
       <xsl:variable name="Counter" select="count(Car/CarMake/@Name)"/>
       <Type amount="{$Counter}">
        <xsl:value-of select="Car/CarMake/@Name"/>
       </Type>
      </xsl:for-each>
     </CarType>
     <xsl:for-each select="Carshop/Cars/Car">
      <Cars>

       <xsl:variable name="CarName" select="CarMake/@Name"/>
       <xsl:variable name="CarModelName" select="CarMake/CarModel/@ModelName"/>
       <xsl:variable name="CarModelPath" select="CarMake/CarModel"/>
       <xsl:variable name="Currency" select="$CarModelPath/Price/Currency"/>

       <Name CarName="{$CarName}">
        <xsl:value-of select="$CarModelName"/>
       </Name>
       <ReleaseYear>
        <xsl:value-of select="$CarModelPath/@Year"/>
       </ReleaseYear>
       <Mileage>
        <xsl:value-of select="$CarModelPath/Mileage"/>
       </Mileage>
       <CarBodyType>
        <xsl:value-of select="@type"/>
       </CarBodyType>
       <Price Currency="{$Currency}">
        <xsl:value-of select="$CarModelPath/Price/Amount"/>
       </Price>
       <Image>
        <xsl:value-of select="$CarModelPath/Image"/>
       </Image> 
      </Cars>
     </xsl:for-each>
    </Carshop>
   </xsl:template>
 </xsl:stylesheet>

Analüüs

Travel to space - Team Musk Analüüs Üldine kirjeldus Eesmärk on luua veebirakendus, mis võimaldab kasutajatel broneerida reisi kosmosesse. Peale reisi broneerimist siseneb Elon Musk või muu tema poolt administraatori õigused saanud kasutaja admin vaatesse ning saab vaadata reisi broneerijaid. Teadagi reklaamis Elon Musk, et kingib tasuta reise kosmosesse neile, kes on arvamusel, et maakera on lapik. Kuidas küll kõik need illuminati organisatsiooni liikmed sinna reisile registreerivad? Seda saab nimelt teha läbi meie veebirakenduse, mis võimaldab seda! Ideaalis äriks selle veebi Elonile mõninga miljoni eest maha küll, tal ju neid niikunii liiga palju.

Pakume klientidele kolm reisimis sihtkohta:

 • Mars
 • Kuu
 • Lõõgastav reis ümber maa

Rakenduse sisu

MUST HAVE:

 • Planeedi valimine
 • Kosmoseraketi valimine
 • Broneerimise võimalus(ankeedi täitmine)
 • Broneeringute vaatamine planeedi järgi
 • Broneeringute vaatamine kosmoseraketi järgi
 • Broneeringu staatused (tagasilükatud, aktsepteeritud)
 • Arvete koostamine
 • Admini vaade (broneeringute ülevaatamine, muutmine, aktsepteerimine jne)

NICE TO HAVE:

 • Broneeringute muutmine