BCDedit

From ICO wiki

Mis on BCDedit?

Bcdeditit saab kasutada modifitseerimaks Windowsi koodi, mis jookseb algses operatsiooni süststeemi keskkonnas lisades, kustutades, muutes ja laiendades sisendeid BCD mällu. Bcdedit.exe asub \Windows\System32 kataloogis.

Mida Bcdeditiga teha saab?

  • Luua BCD mälu kõige värskemale windows 2008 installatsioonile
  • Lisada sisendeid eksisteerivasse BCD mällu
  • Modifitseerida eksiteerivaid seisendeid BCD mälus
  • Kustutada sisendeid BCD mälust
  • Eksportida sisendeid BCD mällu
  • Importida sisendeid BCD mälust
  • Kuvada hetkel aktiivsed sätted
  • Pärida konkreetse tüübi sisendeid
  • Rakendama globaalset muutust (kõikidele sisenditele)
  • Muuta standardset aegumise väärtust

Bcdedit.exe käsurea võimalused

Bcdedit /?

avab kõikide käskluste loendi, kui /? Kasutada enne mingit asukohta vms. nagu nt createstore, siis kuvab sellega seotud info ja käsklused

Bcdedit /createstore

loob uue tühja bootimise konfiguratsiooni lao, ei ole süsteemi ladu

Bcdedit /export

ekspordib sisu tekstifaili, saab hiljem kasutada konfiguratsiooni taastamiseks

Bcdedit /import

impordib sisu tekstifailist

Bcdedit /store

kasutatakse määratlemaks millist ladu kasutada, kui ei ole määratletud siis kasutatakse süsteemi oma

Bcdedit /copy

teeb sissekandest koopia samasse lattu

Bcdedit /create

teeb uue sissekande

Bcdedit /delete 

kustutab elemendi kindlast sissekandest

Bcdedit /enum

loob nimekirja sissekannetest laos

Bcdedit /deletevalue

kustutab kindla elemendi bootimise sissekandest

Bcdedit /set

määrab sissekande valiku väärtuse

Bcdedit /v 

tuntud käsklustel on lühendid, /v kuvab need täielikult,

Bcdedit /bootems 

lubab või keelab EMS määratud sissekande jaoks

Bcdedit /ems

lubab või keelab EMS määratud OS bootimise sissekande jaoks

Bcdedit /emssettings

määrab EMS jaoks globaalsed seaded

Bcdedit /bootdebugger 

lubab või keelab bootimise debuggeri kindla bootimise sissekande jaoks, töötab kõigi jaoks, aga efektiivne bootimise rakenduste jaoks

Bcdedit /dbgsettings

määrab või näitab debuggeri globaalsed seaded süsteemi jaoks

Bcdedit /debug

lubab või keelab debuggeri määratud bootimise sissekande jaoks

Bcdedit /bootsequence

Määrab ühekordse esitlus järjekorra, mida kasutakse järgmisel bootimisel. Sarnane /displayorder käsule, vahe on aga selles, et seda kautatakse ainult järgmisel korral kui arvuti käivitub. Pärast pannakse originaal kuvamise järjekord tagasi.

Bcdedit /default

määrab standardse sisendi mida boot manager kasutab, kui aegumine aegub.

Bcdedit /displayorder

määrab esitlus järjekorra, mida boot manager kasutab, kui kuvab kasutajale bootimisvalikuid.

Bcdedit /timeout

määrab ootamiseaja sekundites, enne kui boot manager valib standardse sisendi.

Bcdedit /toolsdisplay

Määrab boot manageri esitlus korra, mida kasutada kuvades Tools menüüd.

Autor

Heigo Võsujalg

Kasutatud kirjandus