BIT

From ICO wiki

Meeskond

 • Merilyn Renser - projektijuht
 • Marko Hartikainen - front end enamasti
 • Ants Kristjan Rooma - back end enamasti
 • Konstantin Burdakov -

Projekti idee

Ärianalüüsi nõuete haldust lihtsustav rakendus. Iga IT projekt saab alguse äri poolel eesmärkide defineerimise ning IT lahendusele ärinõuete loetlemisega. Meie rakendus teeb nõuete lisamise, muutmise ja organiseerimise lihtsaks ning võimaldab IT-le projektide kohta kvaliteetset sisendit anda. Rakendust kasutavad IT analüütikud ja Äri teenuste- ja tootejuhid.

Tehnoloogiad

 • C#
 • WPF
 • TFS
 • Azure cloud MS SQL database
 • XAML
 • MVVM asendusmuster
 • (Pime)-paariprogemine
 • Visual Studio IDE
 • SQL Server 2014 Management Studio

Team Foundation

BIT Projekt

Analüüs

Kirjeldus

Antud projekti eesmärk on luua Windowsi töölaua rakendus, mis lihtsustab ärinõuete haldust konkreetsete IT arenduste vaates.

Kasutaja saab ajurünnakute, koosolekute ja muul ajal tekkivad nõuded lihtsalt kirja panna kasutajalugudena (User stories). Neid saab hiljem muuta nii, et sellest jääb alles ajalugu, mida soovi korral vaadata. Kasutajalugusid saavad erinevad äriosapooled ja analüütik kommenteerida – näiteks täpsustada ärinõude tagamaad. Kasutajalugusid saab grupeerida nii projekti kui teema (nt checkout e-poes) kaupa. Lõpuks kui Äri on antud rakenduse abil nõuded ilusti valmis treinud, saab ta need prioriteetide kaupa järjestatuna ja loogiliselt grupeeritult ühe pdf failina arvutisse salvestada, mida omakorda juba sisendiks anda arendusse või süsteemianalüütikule.

Rakenduse kasutajaliides peab olema lihtne ning skaleeritav, et saaks näiteks koosolekul projektoriga ekraanile täies mahus kuvada. (dünaamiline skaleerimine võib osutuda liiga keerukaks!)

Kasutuslugudele saab lisada kommentaare või lihtsalt märkusi, mis äripoole esindajal on mõnel koosolekul tekkinud. Kommentaaril on lisamise kuupäev ja olek. Viimane näitab, kas tegemist on veel aktuaalse või juba arvesse võetud või vastatud (kui tegemist on küsimusega) märkusega.

Ärinõuete dokumendi genereerimiseks, peab rakenduses kõigepealt kuvama nii projekti nimetust, selle kirjeldust kui kasutajalugusid, mis on märgitud kui valmis ärinõuetena. Kui kuvatud andmed kasutajale meeldivad, siis saab ta antud sisu salvestada enda arvuti kõvakettale endale soovitud kohta. Ärinõuete dokumendis on kasutajalood grupeeritud teemade kaupa ja järjestatud järjekorra numbri alusel, mis on nö prioriteedi tähiseks.

Visuaalne pool

Kasutajaliideses saab valida erinevate vaadete vahel:

 • Projektid – kuvatakse sisestatud projektid loeteluna(kas uuemad eespood või tähestiku järgi sorteerituna) kus on lisaks viimane Update kuupäev ja kasutuslugude arv
 • Projekt – kuvatakse projekti nimetus, kirjeldus ja üldised ärilised eesmärgid. Lisaks on siin nimekiri projekti eesmärkidest(Goals), mida saab siin lisada, muuta ja eemaldada. Neid andmeid saab siin ka täiendada aga ajalugu muudatustest ei säilitata.
 • Projekti teemad – siin kuvatakse teemasid, ehk loogilisi jaotusi projekti sisus (näiteks registreerimine, sisselogimine, ostlemine, maksmine jmt ). Need on seotud konkreetse projektiga ning nad on järjestatud prioriteeti tähistava järjekorra numbri järgi.
 • Kasutuslood – kuvatakse kasutuslood, kus on viimane Update kuupäev, muudatuste arv
 • Kasutuslugu – kasutuslugu, koos kõigi selle juurde kuuluva infoga: ajalugu, muudatuste kuupäevad, teema grupp, olek. Lisaks saab siin vormil antud kasutuslugu kui selle erinevaid parameetreid täiendada.
 • Ärinõuete dokumendi vaate – siin saab projekti puhul kuvada projekti andmeid ja teemade kaupa grupeeritud kasutajalugusid, mis on valmis olekus. Siin asub ka nupp, millele vajutades saab kasutaja valida asukoha oma arvutis, kuhu pdf antud dokumendi sisuga salvestada.

Must have

 • projekti nimetuse sisestamine/muutmine
 • kasutajalugude lisamine/muutmine
 • kasutajalugude kommenteerimine/märkmete lisamine
 • kasutajalugude olekute muutmine
 • kasutajaloo ärinõudeks vormistamine
 • eesmärkide (goals) sisestamine/muutmine
 • kasutajalugude sidumine eesmärkidega
 • ärinõuete dokumendi genereerimine

Nice to have

 • muudatuste kuvamine kasutajaliideses
 • kommentaaride haldus
 • kasutajate autentimine
 • veebiliides + andmed pilves
 • piltide üleslaadimine

Business Domain Model

BIT Aridomeeni mudel.png

Realisatsioon

Füüsiline andmemudel

BITandmemudel.png

DB create script

BIT andmebaasi loomise skript (ainult tabelid ja seosed)

BIT andmebaasi loomise skript (Final) (ainult tabelid ja seosed)

PROTO

Esitlus

Proto seis 13. 12. õhtuks (väga algne faas projektist..):

proto Zip (Juhend: pakkida lahti, kaustas Resources on andmebaasi skript baasi loomiseks.)

BIT ärinõuete rakenduse kasutusjuhend

BIT ärinõuete haldamise tarkvara kasutamine on lihtne!

Ülevaate funktsionaalsusest ja sellest mida huvitavat rakenduses teha annab, näeb YouTubes!

https://youtu.be/otmPDBTnq_4


Head vaatamist ja pärast kasutamist! :)

Arendusprotsess

 • Idee otsimine
 • Lähteülesande koostamine
 • Analüüs
 • Andmemudeli koostamine
 • Arendus
 • Testimine
 • Dokumenteerimine

Tööde jaotus

 • Merilyn Renser – Idee brainstorming, Wiki leht, projektijuhtimine, proto powerpoint (%)
 • Marko Hartikainen – enamasti front end progemine, azure, brainstorming, wiki leht, analüüs, andmemudel, proto ja lõpptoote retsensioon, (100%)
 • Ants Kristjan Rooma – enamasti back end progemine, brainstorming, analüüsi retsensiooni, DB skript (100%)

LÕPPTOODE

BIT ärinõueta haldamise rakenduse juures sai välja arendatud järgmised põhifunktsionaalsused:

 • uue projekti lisamine
 • projekti nimetuse muutmine
 • projektiga seotud eesmärkide muutmine ja uute lisamine
 • Projekti teemajaotuste muutmine ja uute lisamine
 • Projektile lisatud kasutuslugude sirvimine
 • projektile uute kasutuslugude lisamine ja vastava teemaga sidumine
 • Kasutusloo muutmine ja sellele kommentaaride lisamine
 • Ärinõuete dokumendi exportimine PDF formaati

Allalaetavad failid

Blogi

 • 22.10.15 Moodustati neljaliikmeline tiim.
 • 23.10.15 Arutati ideid ning valiti välja rakenduse teema.
 • 24.10.15 Loodi wiki leht.
 • 31.10.15 Lisati projekti analüüs
 • 02.12.15 Lisati db andmemudel ja db loomise SQL skript
 • 11.12.15 Lisati db loomise SQL Final skript
 • 13.12.15 Sai valmis suht algne variant (proto)
 • 20.12.15 VVA Tiimi proto retsensioon
 • 21.01.16 Lõpptoode valmis
 • 22.01.16 Viimased täiendused Wikis, kasutusjuhend(youtube), esitlus, lõppkaitsmine
 • 27.01.16 Lõpptoote Retsensioon meeskonnale VVA tehtud. Ready for Exam?