BITS

From ICO wiki

Background Intelligent Transfer Service(BITS)

Aleksandr Laidoner DK21

Sisu: Teema on huvitav just selle poolest, et (BITS) teeb oma tööd praktiliselt nähtamatult ja seetõttu saab kohati ehk teenimatult vähe tähelepanu. Näiteks uuenduste tegemine oleks ilma selleta märksa tülikam.

Kujundus: Referaat on suhteliselt põhjalik ja illustreeritud rohkete piltidega. Referaat sisaldab küll juhendit, kuidas kontrollida, kas teenus töötab ja seda mingil määral seadistada, kuid selgusetuks jääb kuidas seadistada erinevaid programme seda kasutama.

Materjalide viited: Viited olemas ja lingid töökorras.


Tenno Laanemets

Sisu: Antud teemaga peaks administraator tutvuma, kuna üldjuhul on BITS vajalik oluliste turvauuenduste hankimiseks. Sisus toodud pildid BITS seadeid kirjeldavate registri võtmete muutmine dubleerib Services kuva. Meeldis pilt BITS-i seadistamisest GPO abil, sealt on näha väga asjalikke vihjeid Windows tööjaamade paremaks haldamiseks. Puudu oli kokkuvõte.

Kujundus: Sisu on edasi antud piisava selgusega. Veidi häirisid suured pildid, aga võib-olla oleks jäänud neid vähendades info saamata.

Juhendi kvaliteet: Teema on avatud üldise pildi saamiseks piisavalt.

Viitamine: Viited piisavad kirjutise koostamiseks ning ühtlasi ka abiks lugejal teemaga edasiseks tegelemiseks.