BSIS

From ICO wiki

Meeskond BSIS

 • Germo Väli

Ülevaade

BSIS (Baltic Sealevel Information System) on alternatiiv Eesti Meretaseme Infosüsteemile (http://on-line.msi.ttu.ee/meretase/). Olemasoleva infosüsteemi puuduseks on asjaolu, et tegemist ei ole veebirakendusega, mis annaks andmeid välja. Pigem on hetkel käigus oleva infosüsteemi eesmärk anda reaalajas ülevaadet ning pakkuda võimalust vaadata andmeid graafiliselt kuni 10 päeva tagasi ning prognoosipikkuse (24h) võrra edasi.

Loodav alternatiivne infosüsteem peab seega andma kasutajatele järgmised võimalused:

 • vaadelda mereveetaseme hetkeseisu Soome lahe (Läänemere) erinevates piirkondades
 • vaadata veetaseme prognoosi erinevates jaamades Soome lahes kuni 24h
 • saada andmeid päringuga XML/JSON formaadis

Lisaks peaks autoriseeritud kasutajatel olema õigus:

 • saada ajaloolisi andmeid sõltuvalt profiilist st. alla laadida veetaseme andmeid pikemalt kui 240 tundi tagasiulatuvalt
 • muuta/parandada andmeid
 • lisada mõõtmisjaamasid ja andmeid

Veebiteenus

Veebiteenuse eesmärk on anda informatsiooni veetaseme hetkeseisu (ja prognoosi) kohta JSON/XML formaadis Läänemere erinevate piirkondade jaoks.

Seega peaks veebiteenusest olema võimalik teha järgmisi päringuid:

 • hetkeseis, mille peale väljastatakse kõikide jaamade väärtused antud ajahetkel JSON/XML formaadis
 • prognoos XX tundi, mille peale väljastatakse kõikide veetaseme prognoositud väärtused jaamadele JSON/XML formaadis
 • päring ühe jaama kohta, mille peale väljastatakse veetaseme mõõdetud väärtused antud ajahetkest tagasiulatuvalt XX tundi JSON/XML formaadis ning prognoos XX tundi samas formaadis

Veebiteenusel on olemas lisaks võimalus andmeid vastu võtta. See tähendab:

 • erinevad asutused saavad lisada prognoose ja mõõtmisandmeid teenusesse
 • erinevad asutused saavad lisada/redigeerida nendega seotud jaamade asukohti ja informatsiooni

Klientrakendus

Klientrakenduse eesmärk on suhelda veebiteenusega ning teenuselt saadud andmeid graafiliselt kujutada. Lisaks pakub klientrakendus võimalust andmeid salvestada kasutajale sobivas formaadis st. ASCII, XML, jms.

Andmebaasi mudel

Andmebaas koosneb järgmistest elementidest:

 • kasutajad ning nendega seotud mõningad andmed (e-mail, nimi, kasutajanimi, roll)
 • asutused ning nendega seotud mõningad andmed (nimi, asutusega seotud kasutajad, kontakt, asutusega seotud mõõtmisjaamad)
 • veetasemete mõõtmisjaamad ehk erinevad asukohad Soome lahe (Läänemere) piirkondadest (jaamanimi, asukoht kaardil st. pikkus/laiuskoordinaat, jaamaga seotud asutus)
 • veetaseme mõõtmisandmed erinevatest jaamadest (ajaväärtus st. kuupäev ja kellaaeg ning mõõdetud veetaseme väärtus)
 • veetaseme prognoosiandmed erinevate jaamade jaoks (ajaväärtus, prognoositud veetaseme väärtus)

Nice-to-have andmeväärtused oleksid seotud vaatlustega.

Nimelt, mõõdetakse hetkel veetasemeid kõikides jaamades automaatselt (rõhuanduri abil), kuid nende kalibreerimiseks/kontrollimiseks võetakse juhuslikel ajamomentidel ka veetaseme lattidelt väärtusi. Ideaaljuhul peaks automaatselt mõõdetud väärtus olema sama, mis mõõtelatilt loetud väärtus. Igal juhul hea oleks, kui ka sellised juhuslikud vaatlused saaks lisada andmebaasi.