Bash näide

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search


#!/bin/bash
#Autor
#Kirjeldus, mida see skript teeb
#Vers. tabel

#NB See skript on pooleli ja sisaldab mitmeid ebatäpsuseid
#mõeldud alustamiseks ja parandamiseks

export LC_ALL=C

#Kontrollib, kas skript on käivitatud juurkasutajana
if [ $UID -ne 0 ]
then
 echo "käivita skript $(basename $0) juurkasutaja õigustes"
 exit 1
fi


#Kontrollib, kas on ette antud õige arv muutujaid

if [ $# -eq 2 ]
then
 KAUST=$1
 GRUPP=$2
 
else 
 if [ $# -eq 3 ]
 then
  KAUST=$1
  GRUPP=$2
  SHARE=$3
 else
  echo "kasuta sktipti $(basename $0) KAUST GRUPP [SHARE]"
  exit 1
 fi
fi

#Kontrollib, kas samba on paigaldatud (vajadusel paigaldab)
type smbd > /dev/null 2>&1 

if [ $? -ne 0 ]
then
 apt-get update > /dev/null 2>&1 && apt-get install samba -y || exit 1 
fi

#Kontrollib, kas kaust on olemas (vajadusel loob)
test -d $KAUST || mkdir -p $KAUST#Kontrollib, kas grupp on olemas (vajadusel loob)
getent group $GRUPP > /dev/null || addgroup $GRUPP > /dev/null 


#Siin jäi tunnis pooleli