Botmaster

From ICO wiki

Sissejuhatus

Botmaster on Eesti Infotehnoloogia Kolledž'i robootikaklubi robotijuhtimise ja pilditöötluse raamistik. Programeerimiskeelena kasutatakse C++ keelt ja teeke OpenCV ning QT

Ajalugu

Aastal 2002 arendati pilditöötlusprogrammi Matrox pilditöötlusteekidega Microsoft Windows XP operatsioonisüsteemis. Katsetamise käigus jooksis süsteem teadmata põhjustel pidevalt kokku. Kuna probleemi ei õnnestunud tuvastada, siis programmeerimise lihtsustamiseks mindi üle SDL teekidele ning Linux platvormile. Edasine arendus toimus Video4Linux (V4L) ning hiljem Video4Linux2 (V4L2) vahendeid kasutades. Lühidalt öeldes, igal aastal muutus arenduskeskkond niivõrd palju, et enamik koodi tuli ümber kirjutada. [7] 2008. aastal otsustati üle minna OpenCV ja QT4 teekidele, mis on suures osas püsinud muutumatult kuni tänaseni (va vastavalt ülesandele muutuv pilditöötlusalgoritm). Ühine stabiilne platvorm tuleb kasuks kogu klubile. Sarnase struktuuriga, kuid sisult siiski erinevatel robotitel saab rakendada sama pilditöötlusalgoritmi. Iga meeskond ei pea enda pilditöötlust nullist looma hakkama, vaid saab keskenduda roboti liikumisalgoritmi välja töötamisele. [Viide Mauno Lõputööle]

Kust saab

Viimane arendusversiooni saab kätte svn hoidlast

svn co https://robot.itcollege.ee/svn/vision/botmaster2011

Kuidas toimib

Kuidas luua oma robot

Autorid

Lingid