C++ lühikursus 1

From ICO wiki

Eelprotsessori korraldused

C ja C++ lisavad kompileerimisele veel ühe etapi - eelprotsessimine. Eelprotsessor töötleb programmitekste enne kompileerimist, tehes neis asendusi. Näiteks lisades programmi mõne teise faili sisu. Järgnevas näites lisatakse #include korraldusega faili "kala.h" sisu peaprogrammi tekstile.

#include <iostream>
#include "kala.h"

#define VASTUS 42
#define Kala (x) (y) ((x)>(y) : "Suurem kala on X", "Suurem kala on Y")
#ifdef WINDOWS
  #warning "Windows warning"
#elif defined(linux)
  cout << "Fine operating system found" << endl;
#else
  #error "Not supported OS"
#endif

http://en.wikipedia.org/wiki/C_preprocessor

Andmetüübid

http://en.wikipedia.org/wiki/C_data_types - piisav lugemine

Muutujad

tüüp muutuja [= väärtus];

int i = 0;
unsigned int a = 0;
char u = 's';
float s;
double b;
  • Muutujatele eraldatakse mälu nende deklareerimisel
  • Muutujal on tüüp
  • Muutujal on skoop, ehk kehtivuspiirkond, kus muutujat saab kasutada

Skoop

Lingid

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/variables/ - Kohustuslik kirjandus