CSharp Retsensioon 2013:Lopptoote retsensioon meeskonnalt mrFred to TeamProjektEstonia

From ICO wiki

Valmistoote retsensioon meeskonnale Team Project Estonia

Projekti saime meeskonna käest .zip failina. Programmi käivitamisel tuli järgida mõningaid näpunäiteid, et andmebaas külge tuleks. Selliselt projekti avades töötas kõik nii nagu vaja.

Funktsionaalsuse must-have nimekirjas ülesloetletu osutus kõik realiseerituks. Kasutajale kuvatakse aktsiate baasandmeid, laetakse alla uudiseid. Kasutaja saab koostada Wach Listi ning Portfoliot, andmebaasi salvestuvad tehingu andmed, koostatakse tegevuste logi. Kasutaja saab lisada soovitud aktsia hinna kõikumisi arvestavaid meeldetuletusi.

Meeskonna kiituseks tuleb mainida nende ettenägelikust, millega nad on suutnud juba analüüsi faasis välja tuua võimalikke ettetulevaid probleeme. Nimetatutest olulisemateks realiseerunud kitsaskohtadeks võib pidada probleeme valideerimisega ning allpool kirjeldatud Yahoo teenuse aeglust.

Ka koodi stiili osas võib projektiga rahule jääda. Üldine loogika oli hästi läbi mõeldud ja kasutatud oli ka väga loomingulisi lähenemisi. Andmetabelite uuenemine oli suureks murekohaks, vahepeal pidi isegi 10+ sekundit ootama ja seda just Yahoo teenuse ning MVVM-I puudumise tõttu. Meeskond ei olnud kasutanud observable collectionit ega suuremal määral bindingut ja see tegi UI ja backendi „loogeliseks“. Pärisime aru ka meeskonnaliikmetelt ja selgus, et nagu ikka uute oskustega tulevad need tegemise käigus ja nad olid päris hästi kursis kuidas tulevikus paremini teha. Olemas olevat programmi kiiremaks teha pole tänu heale liigendatusele ületamatult raske.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et esimese korra kohta väga hea tulemus, nähtud on kõvasti vaeva ja kui toodet natukene veel lihvida, võib tulemuseks olla ka praktilist kasutust leidev või lausa turu kõlbulik tööriist.