CSharp Retsensioon 2013:Team Project Estonia

From ICO wiki

Antud rakenduse idee on retsenseerijate jaoks huvitav ning selle baasil on võimalik täita kõik nõuded, mis on lähteülesandele püstitatud.

Rakenduse eesmärk on kirjeldatud üheselt ja selgelt, kuid võiks olla ära määratud sihtrühm, kellele rakendus on suunatud, kas hobiinvestorile või professionaalidele. Funktsionaalsuse kirjeldus on põhjalik ning annab hea ülevaate, millised funktsionaalsused hakkavad sellel rakendusel olema ning juurde lisatud pildid annavad ülevaate kasutajaliidese väljanägemisest ja täiendavad funktsionaalsuste kirjeldust.

Kuna üks püstitatud eesmärkidest ütleb, et "tehtud tehingutest moodustunud investeeringute portfelli tulemuslikkuse jälgimist, s.h. S&P 500 indeksi suhtes", siis peaks tulemuslikkuse jälgimine olemas "must have" funktsionaalsus, sest tulemuslikkus on siiski investeerimise üks peaeesmärkidest.

"Must have" funktsionaalsuse punkti 4 juures võiks olla välja toodud selgitus või viide WL-s olevate aktsiatega seonduvate uudiste kanalite kohta või mille alusel uudiseid kuvatakse.

Analüüsi väga tugevaks küljeks on probleemide loetelu, mis võivad projekti läbiviimisel ilmneda, mis näitab, et projekt on üsna korralikult läbi mõeldud, kuid siinkohal tekib küsimus, et kui laialdaste seoste tõttu võivad tekkida funktsionaalsuses vead(mis peaks olema väga ärevust tekitav asjaolu), mida ei pruugita jõuda ära parandada või üldse üles leida ning hetkel "nice to have" listis oleva portfelli lisade realiseerimisega ei pruugita jõuda tegeleda, siis kas oleks pidanud valima mõne teise rakenduse idee.

Meeskonna tunnustuseks tuleb siinkohal kindlasti ära mainida, et kõrgemate eesmärkide seadmine on alati edasiviiv jõud.