Carparts

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Meeskond ja tööjaotus

 • Andres Kõiv
 • Taivo Liik - Projektijuht
 • Peeter Stamberg


Laoprogramm

Lihtne Auto varuosade laoseisu program auto margiesinduse jaoks.

Repository

https://cteravcarparts.visualstudio.com/CSharpCarParts see kohe muutub, kuna TTÜ aadressiga ei saa IT Kolledži aadressile ligi

Must have:

 • Kaupade laoseis
 • Kliendi andmebaas
 • Kaupade sisse liikumine/ ostutehingud
 • Kaupade välja liikumine/ müügitehingud


Nice to have:

 • Broneerimissüsteem
 • Jupi sobivus erinevatele markidele ja mudelitele
 • Klientidele arvete väljastamise süsteem
 • Raportid ja müügi ajalugu

Kasutatav tehnoloogia:

 • C#
 • Windows Presentation Foundation
 • SQL Maria DB

Analüüs - MUST HAVE

Kaupade laoseis

Laoseis

Väljad
Olemite puhul tähistavad:
* PK (primary key),
* FK (foreign key),
* kohustuslikud väljad - NOT NULL.
* kõigi olemite puhul on viimased väljad:
*  Kommentaar (VARCHAR(500))
*  Lisatud (DATE NOT NULL)
*  Kustutatud (DATE NOT NULL), sisestamisel on kauge kuupäev tulevikus
*  Lisaja (VARCHAR(50) NOT NULL), kes lisas (kasutajanimi)
*  Kustutaja (VARCHAR(50) NOT NULL, kes kustustas (kasutajanimi)

Olem Jupp

 • Jupp_ID (PK INT NOT NULL AUTO_INCREMENT)
 • Jupi_number (INT)
 • Jupi_kood (VARCHAR(50))
 • Jupi_nimetus (VARCHAR(20) NOT NULL)

Olem Auto_mark (teatmik)

 • Auto_mark_ID (PK INT NOT NULL AUTO_INCREMENT)
 • Auto_mark_nimetus (VARCHAR(20) NOT NULL)

Olem Auto_mudel

 • Auto_mudel_ID (PK INT NOT NULL AUTO_INCREMENT)
 • Auto_mark_ID (FK INT NOT NULL)
 • Auto_mudel (VARCHAR(20) NOT NULL)

Olem Auto

 • Auto_ID (PK INT NOT NULL AUTO_INCREMENT)
 • Auto_mark_ID (FK INT NOT NULL)
 • Auto_mark_ID (FK INT NOT NULL)
 • Auto_aasta (kohustuslik) (INT NOT NULL), mudeli aasta
 • Auto_mootor kw (kohustuslik) (INT NOT NULL)
 • Auto_mootor töömaht (INT)

Olem Auto_jupp (seos)

 • Auto_jupp_ID (PK INT NOT NULL AUTO_INCREMENT)
 • Auto_ID (FK INT NOT NULL)
 • Jupp_ID (FK INT NOT NULL)
 • Jupp_nimetus (VARCHAR(30) NOT NULL), lühinimi

Olem Jupi_hind

 • Jupi_hind_ID (PK INT NOT NULL AUTO_INCREMENT)
 • Auto_jupp_ID (FK INT NOT NULL)
 • Jupi_hind (DOUBLE(M,2) NOT NULL)
 • Alates (DATE NOT NULL), mis ajas hind kehtib
 • Kuni (DATE NOT NULL), mis ajani hind kehtib (alguses kuupäev kuskil kauges tulevikus)

Olem Tehing

 • Ost_ID (PK INT NOT NULL AUTO_INCREMENT)
 • Tarnija_ID (FK INT), kellelt jupp osteti
 • Klient_ID (FK INT), kellele jupp müüdi
 • Auto_jupp_ID (FK INT NOT NULL)
 • Kogus (INT NOT NULL) ostu puhul positiivne, müügi puhul negatiivne
 • Hind (DOUBLE NOT NULL), hetkel on kõik tehingud eurodes ehk erinevate valuutadega ei arvesta
 • Aeg (DATETIME NOT NULL)

Vaade laoseis on kõikide ostude ja müükide summa soovitud ajani.

Otsing
 • Jupi number
 • Jupi kood
 • Auto mark (kohustuslik)
 • Auto mudel (kohustuslik)
 • Auto aasta (kohustuslik)
 • Auto mootor kw (kohustuslik)
 • Auto mootor töömaht

Tulemuste kuvamine

 • Jupi number
 • Jupi kood
 • Auto mark
 • Auto mudel
 • Auto aasta
 • Auto mootor kw
 • Auto mootor töömaht
 • Hind
 • Kogus

Otsing

Teostajad

 • Kasutaja
 • Süsteem

Kasutuslugu 1 - Varuosa otsimine

 • Kasutaja sisestab kohustuslikud parameetrid otsingusse
 • Kasutaja vajutab "Otsi" nupu peale
 • Süsteem kuvab tulemused lehel
  • Kui on vasteid rohkem kui 100, siis lazy loadinguga kuvatakse edasised vasted (nice to have)
  • Süsteem kuvab 100+ tulemust, täpset summat ei kuvata, kuna see on koormav baasi jaoks ja ei ole vaja sellist detailisügavust.
 • Kasutaja avab toote ja näeb toote detaile eraldi olevas aknas, kus ta leiab toote asukohta ja vajadusel saab vähendada kogust või juurde tellida.
 • Kasutuslugu lõppeb

Kliendi andmebaas

Teostajad

 • Klient
 • Kasutaja
 • Süsteem

Väljad sisestamisel

Olem Eraklient

 • Eraklient_ID (PK INT NOT NULL AUTO_INCREMENT)
 • Staatus_ID (FK INT NOT NULL)
 • Klient_ID (INT NOT NULL), peab olema UNIQUE nii eraklientide kui äriklentide tabelit arvestades
 • Kliendi_eesnimi (VARCHAR(30) NOT NULL)
 • Kliendi_perekonnanimi (VARCHAR(50) NOT NULL)
 • Kliendi_isikukood (VARCHAR(20) NOT NULL)
 • Kliendi_aadress (VARCHAR(50) NOT NULL)
 • Kliendi_telefon (VARCHAR(15) NOT NULL)
 • Kliendi_e_post (VARCHAR(50) NOT NULL)
 • Kliendi_kasutajanimi (VARCHAR(20) NOT NULL), peab olema UNIQUE
 • Kas_soovib_eripakkumisi (INT NOT NULL) , (1 - soovib, 0-ei soovi)
 • Klient_alates (DATE NOT NULL), millal hakkas kliendiks
 • Klient_kuni (DATE NOT NULL), millal lõpetas kliendiks olemise (alguses kuupäev kauges tulevikus)

Olem Staatus

 • Staatus_ID (PK INT NOT NULL AUTO_INCREMENT)
 • Staatuse_nimetus (VARCHAR(20) NOT NULL), nt tavaklient, vip-klient
 • Staatuse_kood (INT NOT NULL)

Olem Ariklient (Äriklient, kes võib olla nii hankija kui ka tarnija)

 • Ariklient_ID (PK INT NOT NULL AUTO_INCREMENT)
 • Klient_ID (INT NOT NULL), peab olema UNIQUE nii eraklientide kui äriklentide tabelit arvestades
 • Staatus_ID (FK INT NOT NULL)
 • AK_nimi (VARCHAR(30) NOT NULL)
 • AK_registrikood (VARCHAR(20) NOT NULL)
 • AK_aadress (VARCHAR(50) NOT NULL)
 • AK_telefon (VARCHAR(15) NOT NULL)
 • AK_e_post (VARCHAR(50) NOT NULL)
 • AK_kasutajanimi (VARCHAR(20) NOT NULL), peab olema UNIQUE
 • AK_kontaktisik (VARCHAR(500) NOT NULL), nimed, kontaktid jne
 • Kas_soovib_eripakkumisi (INT NOT NULL) , (1 - soovib, 0-ei soovi)
 • AK_alates (DATE NOT NULL), millal hakkas kliendiks
 • AK_kuni (DATE NOT NULL), millal lõpetas kliendiks olemise (alguses kuupäev kauges tulevikus)

Väljad otsingul

 • Kliendi eesnimi + kliendi perenimi (kohustuslik, kui puudub isikukood)
 • Kliendi isikukood (kohustuslik, kui puudub eesnimi + perenimi=
 • Kliendi telefon
 • Kliendi e-post

Väljad kuvamisel

 • Kliendi eesnimi
 • Kliendi perekonnanimi
 • Kliendi isikukood
 • Kliendi aadress
 • Kliendi telefon
 • Kliendi e-post
 • Kas soovib eripakkumisi
 • Kliendi ostuajalugu
 • Kliendi VIP staatus (allahindlusprotsent)

Kasutuslugu 2 - Olemasolev klient

 • Klient siseneb asutusse
 • Kasutaja küsib kliendi isikukoodi või eesnime ja perenime
 • Klient annab andmed
 • Kasutaja otsib süsteemist, kas klient eksisteerib
 • Ei - liigub edasi Kasutuslugu 3 - Uus klient
 • Jah
  • Kasutaja näeb kliendi andmeid, eelmisi oste ja soodustusi
  • Kasutaja saab lisada uue ostu kliendi arvele
 • Kasutuslugu lõppeb

Kasutuslugu 3 - Uus klient

 • Kasutaja küsib kliendi andmed, kas soovib liituda püsikliendiprogrammiga.
 • Ei - Kasutuslugu lõppeb
 • Jah
  • Kasutaja küsib kliendi andmed, kirjeldadud punktis "väljad sisestamisel"
  • Süsteem salvestab kliendi
  • Kasutaja registreerib ostu kliendi nimele
 • Kasutuslugu lõppeb

Kaupade sisse liikumine/ ostutehingud

Teostajad

 • Tarnija
 • Kasutaja
 • Süsteem

Väljad sisestamisel

Meil on kaupadeks autovaruosad (olemina Auto_jupp)

 • Kauba kood (kohustuslik)
 • Kauba kogus (kohustuslik)
 • Kauba ühiku hind (kohustuslik)
 • Kauba päritolu (tarnija) (kohustuslik)
 • Pilt
 • Kauba asukoht laos

Kasutuslugu 4 - Uue kauba registreermine

 • Kasutaja täidab ära väljad kirjeldatud peatükis "Väljad sisestamisel"
 • Süsteem täitmisel soovitab kasutajale olemasolevat toodet (nice to have)
 • Süsteem salvestab toote andmebaasi
 • Süsteem kuvab kasutajale teate
  • Edukas sisetamine - avab sisestatud toote lehe
  • Ebaõnnestunud sisestamine - kuvab väljad, mis on vale informatisooniga
  • Kui tarnija muutus, siis süsteem lisab sama toote alla uue tarnija ja uue hinna,vana tarnija kogust ei muudeta
  • Kui toode oli olemas, siis süsteem uuendab toote kogust ja hinda
 • Kasutuslugu lõppeb

Kasutuslugu 5 - Kauba müümine - laoseisu uuendamine

Teostajad

 • Kleint
 • Kasutaja
 • Süsteem

Kaupade välja liikumine/ müügitehingud

 • Kasutaja on leidnud toote vastavalt peatükis "Kasutuslugu 1 - Varuosa otsimine"
 • Kasutaja vähendab toote kogust laos
 • Kasutaja väljastab arve vastavalt toote kogusele ja hinnale süsteemi
 • Kasutaja kinnitab arve pärast müügitehingu toimumist
 • Süsteem uuendab toote kogust ja hinda
 • Kasutuslugu lõppeb

Analüüs - NICE TO HAVE

Broneerimissüsteem

Teostajad

 • Kleint
 • Kasutaja
 • Süsteem

Väljad

Väljad lisatakse "Väljad otsingul" liidesesse

 • Filter - broneeritud
 • Seis - "uus/broneeritud/otsas"

Kasutuslugu 6 - Broneerimissüsteem

 • Kasutaja on leidnud toote vastavalt peatükis "Kasutuslugu 1 - Varuosa otsimine"
 • Kasutaja broneerib toote kliendile, klient peab olema loodud peatükis "Kasutuslugu 2 - Olemasolev klient" või peatükis "Kasutuslugu 3 - Uus klient"
 • Kasutaja väljastab arve vastavalt toote kogusele ja hinnale süsteemi
 • Kasutaja seab tähtaja toote arve maksmisele
 • Süsteem salvestab maksetähtaja
 • Süsteem saadab kasutajale arve
 • Arve tähtaja lähenemisel saadab süsteem meeldetuletuse, juhul kui arve pole makstud
 • Arve maksmisel süsteem uuendab toote kogust ja hinda
 • Süsteem teavitab kasutajat, et arve on makstud
 • Kasutaja saadab varuosa kliendile, juhul kui on märgitud aadress
  • Kui pole märgitud aadress, kasutaja saadab kirja kliendile või helistab
  • Klient saab varuosa kätte
 • Süsteem uunndab laoseisu
 • Kasutuslugu lõppeb

Raportid ja müügi ajalugu

Väljad

Filtrid

 • Kuupäev alates (kohustuslik)
 • Kuupäev kuni (kohustuslik)

Väljad kuvamisel

 • Kauba kood
 • Kauba kogus
 • Kauba ühiku hind
 • Kauba päritolu (tarnija)
 • Müügi kuupäev

Teostajad

 • Kasutaja
 • Süsteem

Kasutuslugu 7 - Raportid - Müügi ajalugu

 • Kasutaja valib sobiva kuupäeva vahemiku
 • Kasutaja valib "Kuva"
 • Süsteem kuvab tulemused
 • Kasutaja valib "väjasta tulemused CSV formaadis"
 • Süsteem genereerib CSV formaadis tulemused
 • Kasutaja salvestab genereeritud faili oma arvutisse
 • Kasutaja avab faili
 • Kasutaja saab analüüsida tulemusi
 • Kasutuslugu lõppeb

Logi

 • 09.10.2017 Meeskkonna moodustamine
 • 15.10.2017 Esimene kokkusaamine ja idee paika panek
 • 21.10.2017 Wiki lehe loomine ning esimesed sissekanded
 • 30.10.2017 Loodi peatükk analüüs ja kirjeldati ära 3 esimest kasutuslugu
 • 31.10.2017 Eemaldati "Uue kauba tutvustamise moodul" kuna see on kaetud "Kasutuslugu 4 - Uue kauba registreermine", lisati kasutuslood 4,5,6,7. Eemaldati "Jupi sobivus erinevatele markidele ja mudelitele" kuna on kaetud "Väljad otsingul". Eemaldati " Klientidele arvete väljastamise süsteem" kuna on kaetud "Kaupade välja liikumine/ müügitehingud".
 • 02.11.2017 Lisati esialgsed olemite kirjeldused