Category:IT infrastruktuuri teenused/FirewallBuilder

From ICO wiki

Artikli autor ja versioneerimine

Nimi: Oliver Saarniit
Grupp: AK41
Viimati muudetud: 20.01.2010

Versioon Lisatud Kommentaar
0.1 20.01.2010 Artikli alustamine
0.3.1 20.01.2010 Artikli täiendamine

Legend ja skoop

Tutvustada tavakasutajale graafilist tulemüüri rakendust Firewall Builder, seletada ja näidata tema eeliseid ning tuua mõningad näited kuidas teda kasutada.

This category currently contains no pages or media.