Conky

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Sissejuhatus

Alljärgnevalt tuleb juttu vabavaralisest programmist nimega Conky, mis töötab erinevatel unix ning bsd platvormidel ning on enim mõeldud nö "dashboard" ehk lõppkasutajale. Programm on võimeline monitoorima ning kajastama infot mitmetest arvutis toimuvatest sündmustest. Peamiseks, mille infot oleks vaja teada on oma raua kohta ning mis toimub operatsiooni süsteemi sees endas.

Viited allikale: http://en.wikipedia.org/wiki/Conky_(software)

Eesmärk

Juhendi eesmärgiks on tutvustada ning näidata lähemalt, millejaoks on kasulik erinevate monitoorimise võimalustega programm nimega Conky.

Eeldused

Testkeskkonnas on virtuaalmasinate võrguparameetrid eelnevalt seadistatud. Võrguparameetrite seadistamiseks loe juhendit Ubuntu server võrgu seadistamine ja VirtualBoxi võrgud.

Tarkvara kirjeldus

Conky-1.9.0-2

Programm on mõeldud kasutamiseks Unix, FreeBSD, OpenBSD platvormidele.

Viited allikale: http://en.wikipedia.org/wiki/Conky_(software)

Installeerimine

NB! Kõik juhendis kirjutatud käsud käivitatakse root kasutaja õigustes.

Kõigepealt tuleks uuendada repositooriumit:

 apt-get update

Seejärel installeerime programmi:

 apt-get install conky-all

või

 apt-get install conky

Mina valisin esimese variandi, sest siis on võimalusi rohkem. Et käivitada programm terminalis tuleb sisestada käsk:

 conky

Viited allikale: https://help.ubuntu.com/community/SettingUpConky

Järgnevalt kajastatakse teile Conky vaikimisi konfiguratsioonist võetud monitooringu andmed ehk teie raua kohta käiv peamine info, mis on alljärgnevalt pildilt nr.1.


Default pilt.png

Lisafunktsioonid

Conky'l on lisaks oma tava konfiguratsioonile ka võimalik täiendada mitme erineva lisa mooduliga. Toon alljärgnevas teemas välja kolm põhilist moodulit, mis on enim levinud kasutajate hulgas. Nendeks on: CURL, LM-SENSORS, HDDTEMP. Neist täpsemalt:

Curl: [Saab kätte faile HTTP, HTTPS, või FTP serveritest] On siis põhimõtteliselt klient, kes saab serverist vajalike faile alla tõmmata kasutades igat võimaliku võrgu protokolli. See moodul on disainitud just töötama ilma inimese enda arvuti läheduses olemata. Lisaks pakub võimalusi veel tegemisi proxy toel, kasutaja autentimist, FTP ülesselaadimist, failide tõmbamise jätkamist jne.

LM-Sensors: Utiliit, mis kajastab temperatuure, volte ning jahutite erinevaid kiirusi.

See on üks vajalik moodul, mis näitab sinu arvuti raua nn "elutegevust", aidates sul kergemini ligipääseda informatsioonile, mida sensorid kajastavad sinu raua kohta.

HDDTEMP - Kajastab aruvuti kõvaketta temperatuuri.

Näitab vastavalt PATA, SATA, SCSI kõvakettate tüüpide töötemperatuuri lugedes informatsiooni ning reporteerides võimalikest käitumistest

Kui sa arvad, et oleks neid vajalike mooduleid jälgida siis lihtsalt eelnevalt esimesele punktile tuleks kirjutada terminali hoopis nii:

apt-get install conky curl lm-sensors hddtemp

Viited allikale: https://help.ubuntu.com/community/SettingUpConky

Lisaks tuleb teha ka mõned täiendused, et tööle saada sensorid. Kirjuta terminali käsk:

 sudo sensors-detect

Nüüd küsib ta mitmeid monitoorimisalaseid küsimusi, millele tuleb vastata "yes" nagu on ära toodud alljärgnevalt pildil nr.2. Pildi allikas: http://www.wikihow.com/Configure-Conky


Yes.jpg

Kontrollimiseks nüüd, kas sensorid hakkasid tööle tuleb ka seda testida käsuga:

 sensors

Nüüd näed, millised sensorid töötavad, alljärgnevalt pildil nr.3. Pildi allikas: http://www.wikihow.com/Configure-Conky
Sensors.jpg

Viited allikale: http://www.wikihow.com/Configure-Conky

Konfiguratsioon

Faili, mille seest kõik info tuleb on kajastatud asukohas /etc/conky/conky.conf. Et vaikimisi konfiguratsiooni muuta, tuleb faili sisemust natukene korrigeerida, ehk käsuga nt:

 nano /etc/conky/conky.conf

Sinna sisestamiseks võtsin programmi kodulehelt eelnevalt valmis tehtud konfiguratsiooni, mis asub sellisel lingil http://conky.sourceforge.net/conkyrc-vert. Näeb välja ta selline nagu alljärgneval pildil nr.4. Pildi allikas: http://conky.sourceforge.net/screenshots.html


Vert.png

Teine võimalus: Et kiirendada programmi tööd saab määrata hoopis konfiguratsiooni asukohaks lokaalse asukoha. Sellejaoks tuleb teha tekstiredaaktoriga fail root kausta ning kõik see sama informatsioon mis asub /etc/conky/conky.conf, lisada hoopis sinna.

 cp /etc/conky/conky.conf ~/.conkyrc

Või ise lisades

 nano ~/.conkyrc

Sättida parameetreid selle programmi monitooringu näitamiseks on veel päris palju. Kellel on huvi katsetada, leiab infot kodulehelt ning allpool viidatud linkidest.

Viited allikale: https://wiki.archlinux.org/index.php/conky

Kokkuvõte

Tegemist on väga suure hulga erinevate monitoorimis funktsioonide ja moodulitega programm, mille võimalused on suhteliselt lõputud ning mis on kindalasti vajalik abivahend kõigile.

Kasutatud kirjandus

http://conky.sourceforge.net/

https://help.ubuntu.com/community/SettingUpConky

http://www.wikihow.com/Configure-Conky

http://en.wikipedia.org/wiki/Conky_(software)

https://wiki.archlinux.org/index.php/conky

Koostas

Kristjan Karu

AK-41

10.01.2014