Cpulimit

From ICO wiki

versioon 0.1 24.01.10
versioon 0.2 30.01.10
versioon 0.3 30.01.10
versioon 0.9 31.01.10

AUTOR

Selle kasutusjuhendi kirjutas Gregor Herrmann, aga on lubatud kasutada ka teiste poolt. Tõlge ja täiendused Mati Tomson AK41

Sissejuhatus

See õpetus näitab, kuidas piirata protsessori kasutust programmi cpulimit abil, mis töötab Debiani/Ubuntuga. Cpulimit on lihtne programm, mis üritab piirata protsessori kasutust, mis väljendatakse protsentides, mitte protsessori kasutusajas. Cpulimit on kasulik siis, kui te ei taha, et mingi protsess kasutaks liiga palju protsessorit, samuti on võimalik seda kasutada üldiseks süsteemi jälgimiseks

Nõuded ja eeldused

Ubuntu 9.10
Käskude sisestamine toimub käsurealt või terminalist(graafilise liidese puhul).


Soovitan kõik käsud sisestada root kasutajana:

  sudo su

Kui teil on arvutis üks protsessor, see programm piirab kasutust 0 % kuni 100 % ni, mis tähendab seda, et kui määrad oma protsessi näiteks 50 % peale, kasutab ühest sekundist 500 millisekundit just see lubatud protsess, juhul kui see protsess on aktiivne. Juhul kui teil on arvutis 4 protsessorit, määratav protsent võib olla 0% kuni 400%, see tähendab, limiit 200% lubab kasutada pool koguprotsessori võimsusest. Tulemust näete, kui käivitate käsu

  top

programmist top saab välja, vajutades q

Kõiki töötavaid protsesse näete, kui vaatate käsuga

  ps aux

Selle käsuga näete protsessi kasutajat, PID, protsessori kasutust, mälu kasutust, virtuaalmälu kasutust, reaalset mälu kasutust, terminali numbrit, protsessi staatuse olekut, alustamise aega, aega, protsessi teed

cpulimit peaks jooksma sama kasutaja alt kes kontrollib protsesse, kuigi cpulimit root kasutajana on teil suuremad ja täpsemad õigused.

Installeerimine

cpulimit on saadaval Debiani ja Ubuntu pakettides, saab paigaldada:

   aptitude install cpulimit 
   apt-get install cpulimit

Kasutamine

Vaatame kuidas töötab cpulimit, kasutades käsku:

   man cpulimit

NIMI cpulimit -- limiteerib CPU kasutust protsessi jaoks

LÜHIKOKKUVÕTE

   cpulimit TARGET [VALIKUD...]

KIRJELDUS

   EESMÄRK peab olema kirjeldatud sellisena:

   -p, --pid=N
       protsessi pid

   -e, --exe=FILE
       käivitatava faili nimi

   -P, --path=PATH
       käivitatava faili absoluutne tee

   VALIKUD

   -l, --limit=N
       lubatud protsessori kasutusprotsent

   -v, --verbose
       näitab kontrolli statistikat

   -z, --lazy
       väljuda, kui pole piiratavat protsessi või kui see "sureb"

   -h, --help
       näitab seda abi 

NÄITED
top või ps käsuga saate vaadata, milline protsess kasutab kõige rohkem protsessorit, foo tähendab siin selle protsessi nime, mida vaja piirata.

    cpulimit -e foo -l 50
       limiteerib programmi kasutust nimepõhiselt 50 % peale 

    cpulimit -p 1234 -l 50
       limiteerib pid põhiselt 50 % peale

    cpulimit -P /usr/bin/foo -l 50
       sama mis -e, kuid kasutab absoluutse tee nime

Taastamine

Cpulimitit taastatakse ainult teenuse uuesti installeerimisega