Csharp .BUG analyysi rets fred

From ICO wiki

Retsensioon meeskonna .BUG töötajate ressursihalduse keskkonna analüüsile.


Analüüsi järgi on tegu väga mahuka ja ambitsioonika projektiga. Ehkki rakendus on paljuski pehmete väärtuste hindamiseks mõeldud leiaks see kindlasti mõnes asutuses praktilist kasutust. Analüüsi käigus on läbi mõeldud rakenduse põhiliinid ja arendusmeeskonna tööjaotus realiseerimisel. Analüüsile lisatud tabelite ning vaadete kuvad aitavad kaasa rakendusest ettekujutuse tekkimisele. Kindlasti leiavad projekti edasise tegevuse käigus ja lõppdokumentatsioonis täiendamist veel klasside ja andmebaasi tabelite vahelised seosed.

Analüüsi põhjal saame aru, et programm on mõeldud 1 päeva tööaja planeerimiseks, millest edasi on võimalik genereerida pikema perioodi plaan. Praktikas ei ole sellise šablooni kasutamine võimalik, sest sellisel juhul tekib viga osalise tööajaga tööliste puhul – enamasti on vahetused jaotatud nädala või pikema ajaperioodi peale.

Töötajate tööaja tegelikku kulu ei ole käesoleval juhul vaadeldud projekti osana – ei rakenduse kohustuslikus ega täienduste kontekstis. Seega kokkuvõtted mida kasutajate (bossid) üleselt koostada saaks oleksid kajastused plaanist, puuduks aga tagasiside kas seda ka järgiti. Salvestatakse ainult projekti plaan. Kas me saame õigesti aru, et programm võimaldab planeerida ka ületunde?

On positiivne, et analüüsis on toodud välja potentsiaalsed kasutajaliidese vaated. Kuna tegu on suhteliselt mahuka, universaalse programmiga, siis peab kasutajaliidest hoidma võimalikult lihtsana.

Lisaks tooksime välja, et vaadates andmebaasi struktuuri võiks sisselogimise funktsionaalsus olla toodud programmi kohustusliku osana. Tundub, et jättes selle küsimuse lahtiseks, kaotab andmete logimine oma mõtte.